Nitorin kehityshankkeissa työskentelee tällä hetkellä yli 200 ohjelmistoalan ammattilaista, alansa huippuosaajia. Teemme mielummin isoja asioita pienellä tiimillä kuin toisinpäin. Tämä heijastuu poikkeuksellisen hyvänä asiakas- ja työntekijätyytyväisyytenä.

Mobiilikehityksessä tärkeimmät kehitysalustamme ovat iOS ja Android. Toteutustekniikkoihimme kuuluvat mm. Swift, Objective-C, Kotlin, Java ja React Native. Tehtävän kannalta kiinnostavia tekniikoita ja menetelmiä ovat esim. Flutter, Jetpack Compose, SwiftUI ja Google Firebase

Innokkaana mobiilikehittäjänä tunnet myös alustariippumattomia ohjelmistokehyksiä, joilla voi toteuttaa sovelluksia eri päätelaitteille sekä ymmärrät ketterän laadunvarmistuksen käytäntöjen merkityksen mobiilikehityksessä. Arvostamme intohimoista suhtautumista laadukkaan ohjelmakoodin tuottamiseen ja kykyä ottaa haltuun uusia varteenotettavia teknologioita. Meille on tärkeää kyky tehdä töitä ketterästi tiimin yhteisien päämäärien saavuttamiseksi asiakaslähtöisessä ympäristössä.

Laita hakemus matkaan jo tänään ja kerro siinä osaamisestasi ja kielitaidostasi. Voit heittää myös linkkiä esim. Githubiin, jos sellainen löytyy. Haemme tehtävään useita henkilöitä!