Rikosseuraamuslaitos päätti kehittää ketteriä käytäntöjä ohjelmistokehityshankkeessaan ja ottaa käyttöön SAFe-mallin (Scaled Agile Framework eli skaalautuva ketterän kehittämisen viitekehys) tehostaakseen ja nopeuttaakseen toimintaansa.

Rikosseuraamuslaitos työsti vaativaa ja laajaa ROTI-kehityshanketta, jossa ketterillä menetelmillä saatava hyöty nopeuttaisi hankkeen valmistumista merkittävästi. Hankkeen tehtäväksi on määritelty Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan parantaminen muun muassa yhtenäistämällä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuksien työprosesseja sekä poistamalla päällekkäistä työtä.

Keskeiseksi muutostyökaluksi valittiin yhtenäinen asiakastietojärjestelmä, joka korvaa VATI-vankitietojärjestelmän ja yhdyskuntaseuraamusten TYYNE-tietojärjestelmän. Tuotekehityksen tavoitteena on kehittää uusi asiakastietojärjestelmä, joka yhdistää kaksi käytöstä poistettavaa erillistä järjestelmää. Lopputuloksena syntyy lain edellyttämä, uudistettu ja yhtenäinen asiakastietojärjestelmäjärjestelmä, joka nopeuttaa työtä ja parantaa hallintaa.

Hankkeen toteutuksen aikataulut olivat venyneet, jolloin hankkeen johtoryhmä halusi nopeuttaa tuotekehitystä. Nopeutus toteutettiin ottamalla ketterä toimintamalli käyttöön, jonka avulla parannettiin näkyvyyttä tuotteeseen, nopeutettiin palautesykliä ja sitä kautta laatua sekä keskityttiin hankkeen ydinominaisuuksien toteutukseen uudelleen priorisoimalla sisältöä.