Nitorin ja SOK:n yhteistyö alkoi vuonna 2020, kun SOK:lla oli vahva tarve vauhdittaa verkkokauppojen kehittämistä. Vanha organisaatiorakenne ei tukenut ketterää kehittämistä ja asiat etenivät hitaasti. Myöskään sisäiselle yhteistyölle ei ollut toimivia raameja. Samalla kilpailukyky kärsi, kun asiakkaan ääntä ei saatu kuuluviin. Koko toimintamallin uudistamisella alkoi olla kiire. 

Yhdessä sovitut ketterät periaatteet viitekehyksenä muutokselle

Uuden toimintamallin istuttaminen isoon organisaatioon on haastava kokonaisuus, mille on annettava aikaa. On tärkeää, että uusi ajattelutapa jää pysyväksi ja luo kyvykkyyden rakentaa kestävää tulevaisuuden liiketoimintaa.

Tavoitteet yhteistyölle olivat selkeät: Ruoan verkkokaupassa tavoitteena oli jatkuva kasvu ja tehokkaat prosessit, minkä lisäksi asiakas haluttiin tuoda aidosti kaiken tekemisen keskiöön. 

Ajankohta muutokselle oli haastava. Elettiin keskellä pahinta pandemiakriisiä, ja ruoan verkkokaupalle oli huutava tarve. Ihmiset työskentelivät etänä. Miten muutos saataisiin vietyä onnistuneesti läpi, kun suurin osa tekijöistä ei ollut koskaan tavannut toisiaan? 

Jotta muutoksesta saataisiin kestävä, luotiin alussa joukko SOK:lle sopivia ketteriä periaatteita. Ensimmäisen puolen vuoden aikana luodut periaatteet toimivat viitekehyksenä, joka ohjaa arjen käytännöt vastaamaan verkkokauppojen tavoitteita. Asiakasdata ohjaa nyt tekemisen priorisointia. Päätöksentekoa on tuotu tiimien vastuulle, lähelle reaaliaikaista tietoa ja osaamista. Säännölliset retrot sekä investointi osaamisen kehittämiseen ovat saaneet ennestään hyvät tiimit panostamaan oppimiseen: se joka oppii nopeiten, on usein voittaja kilpailussa.

Lisäksi yhteisesti jaetut periaatteet nousivat avainasemaan, kun hierarkkinen johtaminen vaihtui muutostuen ja yhteistyön avulla palvelevaan johtamiseen.

Kuvat: SOK ja Antti Haataja, Laura Vesa ja Sami Heiskanen.