It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Lean-agil coach Andreas Tjernsten: så blir både arbetsplats och arbetsmiljö bättre tack vare agila lösningar

Publicerad i Agilt, Affärer, Jobb, Sverige

Skriven av

Artikel

27 april 2022 · 3 min lästid

Att skapa bättre och gladare arbetsmiljöer för människor har varit drivkraften för lean-agil-coach Andreas Tjernsten ända sedan början av 2000-talet. Grundprincipen under hans mer än 25 år långa karriär inom mjukvaru- och teamutveckling, är att få utveckla verktyg och strukturer som hjälper andra. Efter att ha jobbat centralt med lean-agil-transformationer i mer än ett decennium, ville Andreas år 2019 börja arbeta tillsammans med såna som var lika passionerade som honom. Det var då han bestämde sig för att börja på Nitor.

I en syftesdriven organisation känner människor sig mer motiverade

Under åren inom mjukvaru- och teamutveckling har en stark drivkraft i Andreas arbete varit att skapa arbetsmiljöer där människor trivs och känner sig glada.

Redan som tonåring i mitten av 80-talet, blev han väldigt intresserad av programmering, och insåg då att med datorer kan man göra vad som helst, bara man vet vad man vill uppnå och kan beskriva det.

15 år på Ericsson gav erfarenhet av att initiera och driva storskalig produktutveckling. Men i början talade man inte alls om agilt. Andreas tillbringade mycket tid med att förstå vad lean-agila metoder innebär, för att sedan börja testa tvärfunktionella team och utvärdera effekten av förändringar. 

Entusiasmen för lean-agil och vad det kan göra för både individer och organisationer, har blivit starkare med tiden. Att lösa utmaningar tillsammans med andra och uppleva fördelarna med lean-agilt tankesätt, var avgörande faktorer i Andreas yrkesval. 

En av de viktigaste sakerna jag har lärt mig under åren är hur avgörande de ledande rollerna är när det gäller att skapa bestående förändring i en organisation. Det är först när en företagsledare eller chef ändrar sitt eget beteende, som man gör det möjligt för resten av organisationen att förändras. Utan att föregå med gott exempel kommer förvandlingen aldrig att lyckas.
En annan nyckelfaktor för framgång vad gäller storskaliga transformationer, är att acceptera att nya arbetssätt inte kan tvingas på människor. Det är viktigt att ha tillräckligt med tid och resurser för att skapa intresse och öka medvetenheten om varför dessa förändringar görs, och sen hjälpa dem att se hur människor kan dra nytta av dem.

Hjälper tvärfunktionella team att bli framgångsrika

Inom mjukvaru- och teamutveckling behöver du börja göra även innan du har alla svar. Men, genom att ställa rätt frågor hjälper det dig att förstå en bra riktning. Några vägledande frågor som har stöttat Andreas i att skapa blomstrande arbetsmiljöer har varit:

  • Hur gör möjliggör man för människor att arbeta tillsammans i tvärfunktionella team med brett ansvarsområde?

  • Hur bygger man organisationer och beslutsstrukturer som gör det möjligt för mjukvaru- eller produktutvecklingsteam att nå framgång?

På Nitor fokuserar Andreas på utbildning och rådgivning kring att använda lean-agila principer och värderingar inom produktutveckling och portföljstyrning; dvs hur man leder en stor organisation och strukturerar den så att teamen lyckas. 

Andreas fick tidigt en ledande roll och vill hjälpa andra att uppleva de fördelar han har själv upplevt med agila transformationer.

Den största fördelen som individer och organisationer får av agila arbetssätt att de kommer få jobba på bättre och gladare arbetsplatser. Människor känner mer samhörighet och är produktiva i syftesdrivna organisationer. En mer lönsam verksamhet kommer som en följd av de här sakerna.

Långsiktig hållbarhet med agila metoder

Många på Nitor delar Andreas intressen för friluftsliv, men också hans passion för hållbarhet. Den matchar väl med Nitors kärnvärde att skapa hållbar digital utveckling. 

Efter att avslutningsvis ha pratat med Andreas om det hållbara, energieffektiva hus han och hans fru har designat och byggt för sin familj – kan man inte låta bli att fråga om likheterna mellan hållbart byggande och agila arbetsmetoder:

Agila arbetssätt gör helt klart organisationer mer hållbara. När du bygger ett hållbart hus vill du minimera materialanvändning och energiförbrukning, samt få till en bra ventilation och boendemiljö. Detsamma gäller i agila transformationer. Lean-agila arbetssätt syftar till att få bort onödigt arbete och att vara resurseffektiva när det gäller hur vi använder våra begränsade förmågor inom en organisation. Det i sin tur leder till en miljö som är bättre för människor att arbeta i.

Skriven av