SOK och Nitor påbörjade sin agila resa tillsammans år 2020 när SOK behövde förnya sina onlinebutiker snabbt. Den befintliga organisationsstrukturen stödde inte agil utveckling och arbetet gick långsamt framåt. Dessutom behövde SOK ett enhetligt arbetssätt. Samtidigt blev företagets konkurrenskraft lidande eftersom det inte fanns något sätt att höra vad kunderna hade att säga. Det var hög tid att förnya hela arbetsmodellen.

Gemensamt skapade agila principer utgör ramen för omvandlingen

Att förändra en organisation tar tid. Det är viktigt att vara säker på att det nya tankesättet är långsiktigt och skapar möjlighet att bygga hållbara affärer i framtiden. Det här samarbetet hade tydliga mål; kontinuerlig tillväxt och effektiva processer för livsmedelsinköp online, samt att placera kunden i centrum.

Tidpunkten för denna omfattande omvandling var utmanande. Det akuta behovet av livsmedelsinköp online uppstod mitt i en global pandemi. Människor arbetade på distans och de flesta experter hade aldrig ens träffat varandra. Att anta helt nya arbetsmetoder under sådana förutsättningar verkade skrämmande.

Under de första sex månaderna skapade SOK och Nitor en uppsättning agila principer som passade SOK:s behov. Dessa principer fungerade som ett ramverk som såg till att det dagliga arbetet tjänade onlinebutikernas mål. Prioriteringen av arbete började styras av kunddata och beslutsfattandet decentraliserades så att teamen med relevant kompetens och realtidsinformation också hade befogenhet att fatta beslut. Investeringar i kompetensutveckling och systematiska retrospektiv hjälpte teamen att fokusera på lärande. Den som lär sig snabbast vinner oftast loppet.

Dessutom spelade dessa principer en avgörande roll i förändringen att ersätta hierarkiskt ledarskap med tjänande ledarskap.

Foton: SOK och Antti Haataja, Laura Vesa samt Sami Heiskanen.