Nitor är en ohierarkisk och lean organisation där din röst blir hörd. Du är med och bygger vårt bolag, bidrar till vår kultur och fattar beslut tillsammans med oss. Vi är begåvade utvecklare som förbättrar våra arbetssätt, använder nya verktyg där det är användbart och uppnår fantastiska resultat med små team. Våra viktigaste mobilutvecklingsplattformar är iOS och Android. Våra implementeringstekniker inkluderar bland annat Swift, Objective-C, Kotlin, Java och React Native. Intressanta tekniker och metoder som du kommer få arbeta med inkluderar till exempel Flutter, RxJava och Google Firebase.

Som en entusiastisk mobilutvecklare känner du också till plattformsoberoende mjukvaruramverk som används för att implementera applikationer för olika terminalenheter. Du förstår vikten av agila kvalitetssäkringsrutiner i mobil utveckling. Vi uppskattar en passionerad attityd gentemot att producera högkvalitativ kod och förmågan att ta in ny livskraftig teknik. Vad som är viktigt för oss är din förmåga att arbeta på ett smidigt sätt för att uppnå lagets gemensamma mål i en kundorienterad miljö.

Som Nitorianer har vi en utomordentlig mängd frihet och med det kommer också ett stort ansvar. Du kommer inte att lämnas ensam men kommer att få stöd av dina utmärkta kollegor. Du kan delta i spännande träning, evenemang och konferenser på Nitors bekostnad. Du kan också använda en del av din arbetstid för att studera nya saker, utveckla Nitor som organisation och pro-bono-projekt som inspirerar dig. Vi har inte en förutbestämd karriärväg för dig. Tvärtom inbjuder vi dig att utforska dina intressen utan onödig hierarki och byråkrati. Hos Nitor kommer din röst att höras. Du är med och bygger vårt bolag, bidrar till vår kultur och fattar beslut tillsammans med oss.