Det var för bara några år sedan som satellitbaserad positionering, högprecisionsspårning och trådlös anslutning till enheter och till molnet bara fanns tillgängliga för ett fåtal utvalda projekt. Snabbspolar vi framåt till idag, ser vi hur IoT-tekniken nu exploderat och ligger bakom produkter, tjänster och lösningar som vi använder och tar för givet varje dag – kanske helt utan att tänka på det.

Nitor blev teknologipartner till u-blox i början av 2020 för att hjälpa företaget att utöka sin kunskap kring webbteknologi med hjälp av agila metoder. Det som samarbetet konkret möjliggjorde var en omdesign och utveckling av u-center 2, en programvara som u-blox-kunder använder för att konfigurera och utvärdera sin hårdvara.

Foto och video: u-blox