It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Verksamhet

Tänk om du kunde föreställa dig en alternativ framtid

Framtiden formas av tillfälligheter, alternativa vägar och otaliga val. På Nitor tror vi att visioner skapas i mötet mellan människor med olika kompetenser och synvinklar. Tillsammans kan vi använda dessa visioner för att bygga en riktigt bra gemensam framtid.Låt oss skapa hållbar digital utveckling tillsammans

Vi Nitoreaner skriver tillsammans med våra kunder digitala framgångshistorier. Vi bygger en bättre digital värld med hållbara lösningar och samarbeten. Vi kodar med människor i fokus.

Vi utformar tjänster vars teknik är stabil, men samtidigt flexibel för förändring och vi växlar upp takten genom att använda analytik till vår hjälp. Vi gör design som lever och förändras i takt med att människors vanor förändras och utvecklas.Våra strategier, tekniska lösningar och vår företagskultur grundar sig i empati för människor och mångfald. Vi bygger fullt agila verksamheter tillsammans med våra kunder. Våra kunder är en del av vår arbetsgemenskap, så det är en självklarhet för oss att dela med oss av vår prisvinnande arbetskultur.

Vi tror att framtiden är vad du gör den till. Vi står redo att hjälpa dig med att främja agilitet och identifiera och bygga anpassningsbara digitala lösningar som hjälper dig att tackla både dagens och morgondagens utmaningar. Vi kallar det hållbar digital utveckling.

2007

Nitor grundades

1

Bästa kundnöjdheten i IT, 2012 – 2020

200

Digitala ingenjörer
Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet kräver ständiga förbättringar

Vi vill göra vår del för en bättre framtid. Vi tror att vi med hållbar digital utveckling kan göra ett positivt avtryck i vår värld ur digitala, sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv.

Utforska din verksamhet ur en annan vinkel

Nitors omsättning

Nitors omsättning ökade med 8,2 % år 2021
Det digitala ingenjörsföretaget Nitor ökade sina intäkter med 8,2 % under 2021 och hamnade på cirka 35,4 miljoner euro i omsättning. Även rörelseintäkterna för räkenskapsåret 2021 ökade – till 6,9 miljoner euro (+ 1,8%).

Läs mer

Kontakt

Stockholm
Post: Box 4011, 102 61 Stockholm
Besök: Convendum, Katarinavägen 15
tel. +358 10 323 5635
Nitor Sweden AB, 559129-0035

Helsingfors
Alexandersgatan 46 A, 00100 Helsingfors, Finland
tel. +358 10 323 5635
Nitor Group Oy, 2443018-7

Tammerfors
Post: Nitor c/o MOW Supernova, Vuolteenkatu 1, 33100 Tammerfors, Finland
Besök: Ratinankuja 1
tel. +358 10 323 5635

Ledning

Affärsförfrågningar

Affärsförfrågningar i Sverige

Business operations

People operations

Visselblåsarkanalen

Vi vill främja en öppen och transparent organisationskultur, och för att säkerställa detta har vi infört en kanal för rapportering av förseelser baserad på EU:s direktiv om visselblåsare (EU 2019/1937). Rapporteringskanalen för misstänkt förseelse implementeras av en extern tjänsteleverantör och fungerar separat från Nitors system. Rapporteringskanalen tillhandahåller en säker och konfidentiell kanal till våra anställda, kunder och partners att lyfta fram misstankar om eventuella förseelser.

Rapporteringen kan göras anonymt. Rapporten behandlas konfidentiellt av Nitors styrelserepresentant, personalrepresentant och arbetsmiljö- och skyddsansvarig.

Visselblåsarkanalen finns på adressen www.firstwhistle.fi/nitor och är tillgänglig på svenska, engelska och finska.