It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Hållbarhet

Vi gör den digitala utvecklingen hållbar

Vi har länge trott på att mäta två saker: nöjdheten hos våra kunder och nöjdheten hos våra medarbetare. Det har nu blivit dags för oss att lägga till ytterligare ett perspektiv och utvärdera vårt bidrag till världen.

Mot en mer hållbar värld med digital utveckling

Vad är hållbar digital utveckling? Hållbar digital utveckling tar den digitala kvaliteten, livscykeln och upplevelsen till en ny nivå. Den är modern och uppdaterad, och bidrar till att identifiera nya möjligheter. Steg för steg bidrar den i resan mot en hållbar värld. Till skillnad från traditionell mjukvaruutveckling, skapar hållbar digital utveckling längre livscykler, anpassar sig till en föränderlig värld och vill påverka den positivt.

Tillsammans med våra kunder använder vi bästa praxis inom agila arbetssätt, människocentrerad design, kodkvalitet och öppen källkod, och kan på så vis täcka en digital lösnings hela livscykel. Hållbarhet i den digitala världen kräver iterativ och ständig förbättring. År 2021 utsåg Nitor två av sina medarbetare till hållbarhetsingenjörer som avsätter tid för hållbarhetsarbetet.

Sustainable-digital-development-graph

Digitalt
Istället för engångslösningar bygger vi affärskritiska system som kan hålla jämna steg med ständigt föränderliga behov genom att omvandla teknik till skalbara tjänster. Vår kod levereras med livstidsgaranti.

Socialt
Våra medarbetares välbefinnande är vår viktigaste framgångsfaktor. I många år har vi mätt hur nöjda våra kunder och medarbetare är. Dessutom har vi sjösatt många innovativa projekt i syfte att förbättra vår kompetensutveckling, vårt välbefinnande och inkluderingen i vår bransch.

Sustainable development goals

Ekonomiskt
Våra långsiktiga partnerskap är kärnan i vår verksamhet. Vi anser att ekonomiskt ansvar bygger på lönsam och stabil affärstillväxt samt ett ansvarsfullt partnernätverk. Kundnöjdheten är nyckeln till Nitors partnerskap. Vi tror att en hög kundnöjdhet bygger tillit och förbättrar projektresultat, vilket stärker vårt hållbarhetsramverk.

Miljömässigt
Vårt första steg för att bli mer miljömässigt hållbara är att mäta och kompensera för vårt koldioxidavtryck. Vi hittar metoder för att minska våra utsläpp genom program som WWF Green Office och Science Based Targets-initiativet. Vi lovar att vara transparenta och dela med oss av våra resultat så att vi kan påverka på en nivå som är mer omfattande än vår storlek förpliktigar.

Våra etiska principer

Our commitment to the Code of Conduct and responsible business practices is embedded in our strategy and pivotal to our business success. Every Nitorian, regardless of their role, must adhere to these principles.

Vår påverkan

Hållbart tempo

Välbefinnande på jobbet
Nitor tror på ett hållbart arbetstempo som utgår från agila arbetssätt. Vi mäter vårt välbefinnande genom ett månatligt frågeformulär samt genom en omfattande årlig undersökning, som utförs av en oberoende tredje part. Dessutom har vi gjort våra egna undersökningar av hemmafronten, det vill säga att vi har ställt frågor till Nitoreanernas nära och kära. Vi stöttar våra medarbetares välbefinnande på många olika praktiska sätt och erbjuder en bred företagshälsa som innefattar allt från psykisk och fysisk hälsa – till massage och hemlevererat kaffe.

En kultur som växer
Öppenhet och transparens är en del av vår gemenskapskod. Vi genomför månatliga pulsenkäter för våra anställda och genomför en årlig hemmafront-undersökning för att få en heltäckande bild av våra medarbetares välbefinnande. Förutom att mäta det övergripande välbefinnandet tillämpar vi ett Kamu peer-to-peer-coachingsystem, där Nitor-medarbetare fungerar som mentorer för varandra i det dagliga yrkeslivet. För att vi ska kunna lära oss och utveckla vår arbetsplats ytterligare i frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering samarbetar vi med Inklusiiv Oy samt erbjuder språklektioner till våra internationella kollegor i svenska/finska beroende på om de arbetar i vår svenska eller finska verksamhet.

Medarbetarförmåner
Vi erbjuder hel betald semester för varje ny Nitor-medarbetare oavsett när de börjar arbeta. Eftersom medarbetarnas välbefinnande är ett brett ämne finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter i denna fråga, och arbetet med att hjälpa våra medarbetare hålla ett hållbart arbetstempo pågår ständigt.

Ständigt lärande
Nitors kärnprogram gör det möjligt för Nitor-medarbetare att ägna 10 % av sin arbetstid åt kompetensutveckling och interna projekt. Dessutom tillhandahåller Nitors Academy-program verktyg för planering av egen kompetensutveckling och en budget för kurser och konferenser. Med dessa program upprättar vi en färdplan för livslång utveckling som håller våra kunskaper uppdaterade och våra medarbetare nöjda.

Hållbarhet

Nitors livstidsgaranti på kod

Vår kod levereras med livstidsgaranti. Vi är mycket stolta över att kunna leverera kod som framtida generationer kan arbeta med. Vi tar hänsyn till hela livscykeln, från arkitektur till kontinuerliga tjänster. Våra mjukvarulösningar levererar kvalitet över tid samtidigt som de gör det möjligt att reagera på framtida förändringar.

Hållbarhet

Tillgänglighet

Vi har väl dokumenterade erfarenheter av att utforma och utveckla tillgänglighetstjänster inom den offentliga och privata sektorn. Självklart är tillgänglighet i dag en integrerad del av all digital utveckling. Nitor-medarbetare uppmuntras att använda sin arbetstid för att lära sig om tillgänglighet och dela sina insikter. Utöver att utveckla vår egen kompetens har vi ett nätverk av dedikerade tillgänglighetsrevisorer och testare. Vi följer FN:s mål för hållbar utveckling i vårt tillgänglighetsarbete för att säkerställa att ingen glöms bort.

Vi är en del av

Fråga mer om vårt hållbarhet

 • Ari Koli

  Sustainability Engineer, Lean Agile Coach

 • Markku Rontu

  Sustainability Engineer, Senior Software Architect

 • Tiina Vanala

  People Partner

 • Kaisa Kytölä

  Marketing and Sustainability Specialist