It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Hållbarhet

Vi gör den digitala utvecklingen hållbar

Vi har länge trott på att mäta två saker: nöjdheten hos våra kunder och nöjdheten hos våra medarbetare. Det har nu blivit dags för oss att lägga till ytterligare ett perspektiv och utvärdera vårt bidrag till världen.

Mot en mer hållbar värld med digital utveckling

Mot en mer hållbar värld med digital utveckling
Hållbar digital utveckling förbättrar den digitala kvaliteten, livscykeln och användarupplevelsen samtidigt som den är ständigt dagsaktuell och avslöjar nya möjligheter. Med hållbar digital utveckling kan vi påverka vår värld genom digitala, sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

I samarbete med våra klienter använder vi industriledande praxis som omfattar smidiga metodologier, människocentrerad design, grundlig kodkvalitet och öppen källkodsteknik, som på så vis säkerställer övergripande täckning av en digital lösnings hela livscykel.

Vi är en del av FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact, och vi har förbundit oss till Globl Compacts tio principer. Vi har anpassat vår strategi och verksamhet för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling.

Som IT-ingenjörer vill vi säkerställa att tjänsterna och produkterna vi skapar har en positiv inverkan på världen. Att skapa lösningar som står sig och kan utvecklas vidare är starkt kopplat till våra kärnvärden. Vi tror på transparens när det gäller vår hållbarhetsresa, vårt inflytande och våra satsningar på ett hållbart vardagsliv.

Sustainable-digital-development-graph

Digitalt
Vi skapar affärskritiska system som anpassar sig efter kundernas och marknadens föränderliga behov genom att omvandla metodologier, design och teknik, fokusera på digital inkludering och etik för att bidra till en hållbar ekonomi och miljö.

Socialt
Vi värdesätter våra medarbetares välbefinnande, inkludering och ständiga utveckling som nyckeln till vår framgång, genom att upprätthålla en bra balans mellan arbete och fritid och välkomna olika bakgrunder och unika personligheter samtidigt som vi söker individer som har samma värderingar som vi.

Sustainable development goals

Ekonomiskt
Vi tror på att driva ekonomiskt ansvar via lönsam och stabil företagstillväxt genom att främja långvariga partnerskap och säkerställa kundnöjdhet som stödjer inkluderande och hållbar ekonomisk framgång.

Miljömässigt
Vi har åtagit oss att åtgärda klimatförändringen genom transparenta handlingar, såsom att minska utsläppen, följa vårt årliga koldioxidavtryck och utarbeta en ambitiös färdplan för betydande utsläppsminskningar för att uppnå en positiv effekt som överskrider vår storlek.

Våra etiska principer

Vårt engagemang för uppförandekoden och ansvarsfull affärspraxis är inbyggd i vår strategi och avgörande för vår framgång. Varje Nitor-medarbetare, avsett vilken roll de har, måste följa dessa principer.

Vår påverkan

En ansvarsfull affärspartner

Grunden för vår verksamhet är varaktiga partnerskap. Kundnöjdhet är ett av våra huvudsakliga nyckeltal som mäts varje år med en extern partner, OnWay. Vi ser ekonomiskt ansvar som en kombination av stabil, lönsam tillväxt och ett ambitiöst nätverk av partner.

Vi rapporterar öppet om vår hållbarhet via FN:s Global Compact Communication on Progress och CDP:s globala rapporteringssystem.

Främjande av en hållbar och inkluderande kultur

Vår högsta prioritet är våra medarbetares välbefinnande, vilket övervakas med enkäter som skickas ut varje månad, en omfattande årlig undersökning med hjälp av en oberoende part samt undersökningar som riktas till Nitor-medarbetarnas närstående. För att främja vår kultur tillämpar vi ett Kamu peer-to-peer-coachingssystem, där Nitor-medarbetare fungerar som mentorer för varandra.

Vårt samarbete med Inklusiiv Oy ökar kunskapen om mångfald, jämlikhet, inkludering och samhörighet (DEIB). Vi har fastställt DEIB-principer och regler för en trygg plats, som främjar en välkomnande och stödjande miljö för alla.

Vårt Core-program gör det möjligt för alla medarbetare att ägna 10 % av sin arbetstid åt kompetensutveckling och interna projekt. Dessutom tillhandahåller vårt Academy-program verktyg för självutvecklingsplanering och en budget för kurser och konferenser. Med dessa program upprättar vi en färdplan för livslång utveckling som håller våra kunskaper uppdaterade och våra medarbetare nöjda.

Mot ambitiösa miljömål

Vi främjar miljömässig hållbarhet och utövar vår verksamhet på ett sätt som är miljömässigt ansvarsfullt, lagligt och i enlighet med relevanta miljölagar och -förordningar.

Vi beräknar våra koldioxidutsläpp varje år och kompenserar de oundvikliga utsläppen från affärsverksamheten. Vi minskar aktivt våra koldioxidutsläpp samtidigt som vi främjar den cirkulära ekonomins principer.

År 2023 beviljades vårt kontor i Finland WWF:s Green Office-certifikat, som påvisar vårt miljöledningssystem och vårt åtagande och engagemang att uppfylla högt ställda miljökrav.

Nitor växthusgasutsläpp 2022

Nitor totala växthusgasutsläpp 2022

Totala växthusgasutsläpp: 951,86 tCO2e

Scope 1: 0,0 (0%)
Scope 2: 41,86 (4,4%)
Scope 3: 910,00 (95,6%)

Diagram: växthusgasutsläpp per Scope 3-kategori 2022

Växthusgasutsläpp per Scope 3-kategori (tCO2e)

1. Purchased goods and services 588.25 (64.6%)
2. Capital goods 145.98 (16%)
5. Waste generated in operations 1.53 (0.2%)
6. Business travel 173.27 (19%)
8. Upstream leased assets 0.96 (0.1%)

Vi är en del av

Fråga mer om vårt hållbarhet

 • Ari Koli

  Sustainability Engineer, Lean Agile Coach

 • Markku Rontu

  Sustainability Engineer, Senior Software Architect

 • Tiina Vanala

  People Partner

 • Kaisa Kytölä

  Marketing and Sustainability Specialist