It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Hållbarhet

Vi gör den digitala utvecklingen hållbar

Vi har länge trott på att mäta två saker: nöjdheten hos våra kunder och nöjdheten hos våra medarbetare. Det har nu blivit dags för oss att lägga till ytterligare ett perspektiv och utvärdera vårt bidrag till världen.

Mot en mer hållbar värld med digital utveckling

Vad är hållbar digital utveckling? Hållbar digital utveckling tar den digitala kvaliteten, livscykeln och upplevelsen till en ny nivå. Den är modern och uppdaterad, och bidrar till att identifiera nya möjligheter. Steg för steg bidrar den i resan mot en hållbar värld. Till skillnad från traditionell mjukvaruutveckling, skapar hållbar digital utveckling längre livscykler, anpassar sig till en föränderlig värld och vill påverka den positivt.

Tillsammans med våra kunder använder vi bästa praxis inom agila arbetssätt, människocentrerad design, kodkvalitet och öppen källkod, och kan på så vis täcka en digital lösnings hela livscykel. Hållbarhet i den digitala världen kräver iterativ och ständig förbättring. År 2021 utsåg Nitor två av sina medarbetare till hållbarhetsingenjörer som avsätter tid för hållbarhetsarbetet.

Sustainable-digital-development-graph

Vår strategi för hållbarhet

Vår strategi förlitar sig på flera decenniers erfarenhet av agil mjukvaruutveckling. Vi följer branschstandarder och målen i vårt för hållbar utveckling hållbarhetsarbete enligt FN:s Global Compact samt Science Based Targets-initiativet.

Vi tror att vi med hållbar digital utveckling kan göra ett positivt avtryck i vår värld ur digitala, sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv.

Digitalt
Istället för engångslösningar bygger vi affärskritiska system som kan hålla jämna steg med ständigt föränderliga behov genom att omvandla teknik till skalbara tjänster. Vår kod levereras med livstidsgaranti.

Ekonomiskt
Våra långsiktiga partnerskap är kärnan i vår verksamhet. Vi anser att ekonomiskt ansvar bygger på lönsam och stabil affärstillväxt samt ett ansvarsfullt partnernätverk. Kundnöjdheten är nyckeln till Nitors partnerskap. Vi tror att en hög kundnöjdhet bygger tillit och förbättrar projektresultat, vilket stärker vårt hållbarhetsramverk.

Socialt
Våra medarbetares välbefinnande är vår viktigaste framgångsfaktor. I många år har vi mätt hur nöjda våra kunder och medarbetare är. Dessutom har vi sjösatt många innovativa projekt i syfte att förbättra vår kompetensutveckling, vårt välbefinnande och inkluderingen i vår bransch.

Miljömässigt
Vårt första steg för att bli mer miljömässigt hållbara är att mäta och kompensera för vårt koldioxidavtryck. Vi hittar metoder för att minska våra utsläpp genom program som WWF Green Office och Science Based Targets-initiativet. Vi lovar att vara transparenta och dela med oss av våra resultat så att vi kan påverka på en nivå som är mer omfattande än vår storlek förpliktigar.

Vår påverkan

Hållbart tempo

Välbefinnande på jobbet
Vi tror på ett hållbart arbetstempo som vi anammar från agila arbetssätt. Vi stöttar vår personals välbefinnande på många olika praktiska sätt och tillhandahåller en bred företagshälsa som inbegriper allt från mental och fysisk hälsa, till massage och hemlevererat kaffe.

En kultur som växer
Öppenhet och transparens är en del av vår gemenskapskod. Vi genomför månatliga pulsenkäter för våra anställda och genomför en årlig hemmafront-undersökning för att få en heltäckande bild av våra medarbetares välbefinnande. Förutom att mäta det övergripande välbefinnandet tillämpar vi ett Kamu peer-to-peer-coachingsystem, där Nitor-medarbetare fungerar som mentorer för varandra i det dagliga yrkeslivet. För att vi ska kunna lära oss och utveckla vår arbetsplats ytterligare i frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering samarbetar vi med Inklusiiv Oy samt erbjuder språklektioner till våra internationella kollegor i svenska/finska beroende på om de arbetar i vår svenska eller finska verksamhet.

Medarbetarförmåner
Vi erbjuder hel betald semester för varje ny Nitor-medarbetare oavsett när de börjar arbeta. Eftersom medarbetarnas välbefinnande är ett brett ämne finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter i denna fråga, och arbetet med att hjälpa våra medarbetare hålla ett hållbart arbetstempo pågår ständigt.

Ständigt lärande
Nitors kärnprogram gör det möjligt för Nitor-medarbetare att ägna 10 % av sin arbetstid åt kompetensutveckling och interna projekt. Dessutom tillhandahåller Nitors Academy-program verktyg för planering av egen kompetensutveckling och en budget för kurser och konferenser. Med dessa program upprättar vi en färdplan för livslång utveckling som håller våra kunskaper uppdaterade och våra medarbetare nöjda.

Hållbarhet

Nitors livstidsgaranti på kod

Vår kod levereras med livstidsgaranti. Vi är mycket stolta över att kunna leverera kod som framtida generationer kan arbeta med. Vi tar hänsyn till hela livscykeln, från arkitektur till kontinuerliga tjänster. Våra mjukvarulösningar levererar kvalitet över tid samtidigt som de gör det möjligt att reagera på framtida förändringar.

Hållbarhet

Tillgänglighet

Vi har väl dokumenterade erfarenheter av att utforma och utveckla tillgänglighetstjänster inom den offentliga och privata sektorn. Självklart är tillgänglighet i dag en integrerad del av all digital utveckling. Nitor-medarbetare uppmuntras att använda sin arbetstid för att lära sig om tillgänglighet och dela sina insikter. Utöver att utveckla vår egen kompetens har vi ett nätverk av dedikerade tillgänglighetsrevisorer och testare. Vi följer FN:s mål för hållbar utveckling i vårt tillgänglighetsarbete för att säkerställa att ingen glöms bort.

Visselblåsarkanalen

Vi vill främja en öppen och transparent organisationskultur, och för att säkerställa detta har vi infört en kanal för rapportering av förseelser baserad på EU:s direktiv om visselblåsare (EU 2019/1937). Rapporteringskanalen för misstänkt förseelse implementeras av en extern tjänsteleverantör och fungerar separat från Nitors system. Rapporteringskanalen tillhandahåller en säker och konfidentiell kanal till våra anställda, kunder och partners att lyfta fram misstankar om eventuella förseelser.

Rapporteringen kan göras anonymt. Rapporten behandlas konfidentiellt av Nitors styrelserepresentant, personalrepresentant och arbetsmiljö- och skyddsansvarig.

Visselblåsarkanalen finns på adressen www.firstwhistle.fi/nitor och är tillgänglig på svenska, engelska och finska.

Kontakt våra hållbarhetsingenjörer

  • Ari Koli

    Sustainability Engineer, Lean Agile Coach

  • Markku Rontu

    Sustainability Engineer, Senior Software Architect

Sustainability news