It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Artiklar

Hållbar digital utveckling ökade Nitors intäkter med 8,2 % under 2021

  • Nyhet
  • Affärer

Hållbar digital utveckling ökade Nitors intäkter med 8,2 % under 2021

Det digitala ingenjörsföretaget Nitor ökade sina intäkter med 8,2 % under 2021 och hamnade på cirka 35,4 miljoner euro i omsättning. Även rörelseintäkterna för räkenskapsåret 2021 ökade – till 6,9 miljoner euro (+ 1,8%). Varför? Jo, mycket tack vare att Nitor aktivt investerat i hållbar digital  utveckling, bland annat genom att man i både Finland och Sverige utsett två dedikerade hållbarhetsingenjörer.

Läs mer