Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Vastuullisuus

Teemme digitaalisesta kehityksestä kestävää

Olemme uskoneet kauan kahden asian mittaamiseen: asiakkaidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyyteen. Tähän on nyt aika lisätä uusi näkökulma ja arvioida omaa vaikutustamme maailmaan.

Digitaalisella kehityksellä kohti kestävämpää maailmaa

Mitä on kestävä digitaalinen kehitys? Kestävä digitaalinen kehitys vie digitaalisen laadun, elinkaaren sekä kokemuksen uudelle tasolle. Se pysyy ajan hermolla ja auttaa tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. Vähitellen se edistää kehitystä kohti kestävää maailmaa. Toisin kuin perinteinen ohjelmistokehitys, kestävä digitaalinen kehitys luo pidempiä elinkaaria, mukautuu muuttuvaan maailmaan ja pyrkii vaikuttamaan siihen positiivisesti.

Hyödynnämme yhdessä asiakkaidemme kanssa parhaita käytäntöjä ketterissä toimintatavoissa, ihmiskeskeisessä suunnittelussa, koodin laadussa sekä avoimessa lähdekoodissa kattaen koko digitaalisen ratkaisun elinkaaren. Digitaalisen alan kestävä kehitys vaatii iteratiivista ja jatkuvaa kehitystä. Vuonna 2021 Nitor nimitti kaksi kestävän kehityksen insinööriä taatakseen työaikaa kestävälle kehitykselle.

Sustainable-digital-development-graph

Digitaalinen
Yksittäisten ratkaisujen sijaan rakennamme liiketoimintakriittisiä järjestelmiä. Teknologia on muokattavissa skaalautuviksi palveluiksi, jotka täten pysyvät jatkuvasti muuttuvien tarpeiden tahdissa. Koodillamme on elinikäinen takuu – Ikitakuu.

Sosiaalinen
Menestyksemme tärkein tekijä on työntekijöidemme hyvinvointi. Olemme mitanneet asiakkaidemme ja työntekijöidemme onnellisuutta jo vuosien ajan. Lisäksi parannamme osaamisen kehittämistä, hyvinvointia sekä toimialamme inklusiivisuutta monilla innovatiivisilla tavoilla.

Sustainable development goals

Taloudellinen
Pitkäaikaiset kumppanuutemme ovat liiketoimintamme ydin. Uskomme taloudellisen vastuun koostuvan kannattavasta, vakaasta liiketoiminnasta sekä vastuullisesta kumppaniverkostosta. Asiakastyytyväisyys on Nitorin kumppanuuksissa avainasemassa. Uskomme, että korkea asiakastyytyväisyys rakentaa luottamusta ja parantaa hankkeidemme laatua. Näin vahvistamme myös kestävyyteen perustuvaa liiketoimintaamme.

Ympäristöllinen
Ensimmäiset askeleemme kohti ympäristövastuuta ovat hiilijalanjälkemme laskeminen sekä kompensointi. Etsimme tapoja päästöjemme vähentämiseen WWF Green Office -ohjelman sekä Science Base Targets -aloitteen avulla. Sitoudumme läpinäkyvyyteen ja jaamme havaintojamme, jotta voimme saavuttaa kokoamme suuremman vaikutuksen.

Eettiset periaatteemme

Our commitment to the Code of Conduct and responsible business practices is embedded in our strategy and pivotal to our business success. Every Nitorian, regardless of their role, must adhere to these principles.

Vaikutuksemme

Kestävä tahti

Työhyvinvointi
Uskomme ketteristä työtavoista omaksuttuun kestävään työtahtiin. Mittaamme hyvinvointia kuukausittaisilla kyselyillä sekä laajalla, kolmannen osapuolen toteuttamalla vuosittaisella kyselytutkimuksella. Lisäksi olemme kehittäneet oman Kotijoukko-kyselyn, joka on suunnattu työntekijöiden lähipiirille. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia lukuisilla käytännön tavoilla aina mielenterveyden sekä fyysisen terveyden kattavasta työterveyshuollosta hierontaetuun ja kotiin toimitettuun kahviin.

Kulttuuri, joka kasvaa
Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat osa yhteisöämme. Kartoitamme kattavaa kuvaa työntekijöidemme hyvinvoinnista kuukausittaisella pulssi kyselyllä sekä vuosittaisella Kotijoukko-kyselyllä, joka on kohdistettu työntekijöidemme läheisille. Kokonaishyvinvoinnin mittaamisen lisäksi meillä on Kamu peer-to-peer -valmennusjärjestelmä, jossa Nitorilaiset mentoroivat toisiaan jokapäiväisessä työelämässä. Oppiaksemme ja kehittääksemme työpaikkaamme entisestään teemme yhteistyötä Inklusiiv ry:n monimuotoisuus ja -inklusiivisuusasiantuntijoiden kanssa. Tarjoamme myös kansainvälisille kollegoillemme kielitunteja ruotsiksi tai suomeksi sen mukaan, työskentelevätkö he Ruotsissa vai Suomessa.

Henkilöstöedut
Tarjoamme täyden, palkallisen loman jokaiselle Nitorilaiselle työn aloitusajasta huolimatta. Työnhyvinvointi on laaja kokonaisuus, ja siksi haluamme kehittyä tässä entistä paremmiksi. Työntekijöidemme hyvinvoinnin sekä kestävän työtahdin tukeminen on jatkuvaa työtä.

Jatkuva oppimista
Nitorin Core-ohjelman avulla Nitorilaiset voivat omistaa 10 % työajastaan ​​osaamisen kehittämiseen ja sisäisiin projekteihin. Lisäksi Academy-ohjelmamme tarjoaa työkaluja itsensä kehittämisen suunnitteluun sekä oman budjetin kursseille ja konferensseille. Näillä ohjelmilla tarjoamme elinikäisen kehityspolun, joka pitää osaamisemme ajan tasalla ja ihmiset tyytyväisinä.

Vastuullisuus

Nitorin koodin elinikäinen takuu – Ikikoodi

Koodillamme on elinikäinen takuu. Tuotamme ylpeydellä koodia, jonka kanssa tulevat sukupolvet voivat työskennellä. Otamme huomioon koodimme koko elinkaaren arkkitehtuurista jatkuviin palveluihin. Ohjelmistoratkaisumme tarjoavat aikaa kestävää laatua ja jättävät tilaa tulevaisuuden muutoksiin reagoimiselle.

Vastuullisuus

Saavutettavuus

Olemme suunnitelleet ja kehittäneet saavutettavia palveluita julkisella sekä yksityisellä sektorilla. Tänä päivänä saavutettavuus on olennainen osa kaikkea digitaalista kehitystä. Nitorilaisia ​​rohkaistaan​​käyttämään työaikansa saavutettavuuden oppimiseen sekä näkemyksiensä jakamiseen. Oman osaamisemme kehittämisen lisäksi meillä on oma saavutettavuusauditoija- ja testaajaverkosto. Noudatamme saavutattavuustyössämme YK:n kestävän kehityksen -ohjelman tavoitteita ja varmistamme, että kukaan ei jää jälkeen.

Olemme osana

Kysy lisää vastuullisuustyöstämme

 • Ari Koli

  Sustainability Engineer, Lean Agile Coach

 • Markku Rontu

  Sustainability Engineer, Senior Software Architect

 • Tiina Vanala

  People Partner

 • Kaisa Kytölä

  Marketing and Sustainability Specialist