Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Vastuullisuus

Teemme digitaalisesta kehityksestä kestävää

Olemme uskoneet kauan kahden asian mittaamiseen: asiakkaidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyyteen. Tähän on nyt aika lisätä uusi näkökulma ja arvioida omaa vaikutustamme maailmaan.

Digitaalisella kehityksellä kohti kestävämpää maailmaa

Kestävä digitaalinen kehitys parantaa digitaalista laatua, elinkaarta ja käyttäjäkokemusta pysyen samalla ajan tasalla ja löytäen uusia mahdollisuuksia. Kestävän digitaalisen kehityksen avulla voimme vaikuttaa maailmaamme digitaalisten, sosiaalisten, ympäristöön liittyvien ja taloudellisten näkökulmien kautta.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa hyödynnämme alan johtavia käytäntöjä, kattaen ketterät menetelmät, ihmiskeskeisen suunnittelun, perusteellisen koodin laadun ja avoimen lähdekoodin teknologiat. Täten varmistamme kokonaisvaltaisen vaikutuksen digitaalisen ratkaisun koko elinkaarelle.

Olemme mukana Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteessa, joka on maailman suurin yritysten kestävän kehityksen aloite. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta ja yhdenmukaistamme toimintatapojamme sekä liiketoimintaamme tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita.

Digitaalisina insinööreinä haluamme varmistaa, että luomamme palvelut ja tuotteet vaikuttavat myönteisesti maailmaan. Aikaa kestävien ja jatkokehitettävien ratkaisujen luominen liittyy vahvasti perusarvoihimme. Uskomme läpinäkyvyyteen kestävän kehityksen matkallamme viestien vaikutuksissamme ja pyrkimyksissämme kohti kestävämpää arkea.

Sustainable-digital-development-graph

Digitaalinen
Luomme liiketoimintakriittisiä järjestelmiä, jotka mukautuvat asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin muuntaen menetelmiä, muotoilua ja teknologiaa sekä keskittymällä digitaaliseen inklusiivisuuteen ja eettisyyteen. Näin pyrimme osallistumaan kestävän talouden ja ympäristön edistämiseen.

Sosiaalinen
Arvostamme henkilöstömme hyvinvointia, inklusiivisuutta ja jatkuvaa oppimista. Pidämme näitä menestyksemme avaintekijöinä ja vaalimme työ- ja vapaa-ajan tasapainottamisen kulttuuria. Otamme huomioon erilaiset taustat ja ainutlaatuiset persoonat etsien samalla henkilöitä, jotka jakavat yhteiset arvomme.

Sustainable development goals

Hallinnollinen
Uskomme taloudellisen vastuullisuuden edistämiseen kannattavan ja vakaan liiketoiminnan kautta, noudattaen liiketoimintaetiikkaa. Keskitymme pitkäaikaisten kumppanuuksien edistämiseen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseen, mikä tukee inklusiivista ja kestävää taloudellista kehitystä.

Ympäristöllinen
Olemme sitoutuneet puuttumaan ilmastonmuutokseen läpinäkyvillä toimilla, joihin kuuluu päästöjen vähentäminen, vuotuisen hiilijalanjälkemme seuraaminen ja kunnianhimoisen tiekartan laatiminen päästöjen merkittävälle vähentämiselle, jotta saamme aikaan positiivisen vaikutuksen, joka ulottuu yli kokomme.

Eettiset periaatteemme

Sitoutumisemme eettiseen ohjeistukseen ja vastuullisiin liiketoimintatapoihin on osa strategiaamme ja keskeinen osa liiketoimintamme menestystä. Jokaisen nitorilaisen on tehtävästään riippumatta noudatettava näitä periaatteita.

Lue eettinen ohjeistomme tästä.

Vaikutuksemme

Toiminta vastuullisena liikekumppanina

Liiketoimintamme perusta on pitkäaikaisissa kumppanuuksissa. Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä mittareistamme, jota mittaamme vuosittain ulkopuolisen kumppanin, OnWayn, kanssa. Koemme taloudellisen vastuullisuuden yhdistelmänä tasaisen, kannattavan liiketoiminnan laajentumisen ja tunnollisen kumppaniverkoston yhdistelmänä.

Raportoimme avoimesti vastuullisuudestamme YK:n Global Compact -aloitteen Communication on Progress -mallin ja CDP:n maailmanlaajuisen ympäristötietojärjestelmän kautta.

Kestävän ja osallistavan kulttuurin edistäminen

Työntekijöidemme hyvinvointi on ensisijainen tavoitteemme, ja sitä seurataan kuukausittaisilla kyselyillä, riippumattoman osapuolen tekemällä laajalla vuosittaisella tutkimuksella sekä Nitorilaisten läheisille suunnatuilla kyselyillä. Kulttuurimme vaalimiseksi meillä on Kamu-vertaisvalmennusjärjestelmä, jossa nitorilaiset voivat mentoroida toisiaan.

Yhteistyömme Inklusiiv Oy:n kanssa tehostaa monimuotoisuutta, tasa-arvoa, inklusiivisuutta ja yhteenkuuluvuuden tuntemusta (DEIB) koskevaa oppimista. Olemme laatineet DEIB-periaatteet ja turvallisemman tilan säännöt, jotka edistävät kaikkia vastaanottavaista ja tukevaa ympäristöä.

Core-ohjelmamme antaa kaikille työntekijöille mahdollisuuden käyttää 10 % työajastaan osaamisen kehittämiseen ja sisäisiin projekteihin. Lisäksi, Academy -ohjelmamme tarjoaa välineitä itsensä kehittämisen suunnitteluun sekä budjetin kursseja ja konferensseja varten. Näiden ohjelmien avulla tarjoamme elinikäisen kehityspolun, joka pitää osaamisemme ajan tasalla ja työntekijämme tyytyväisinä.

Kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden edistäminen

Edistämme ympäristön kestävää kehitystä ja harjoitamme liiketoimintaamme ympäristövastuullisesti, laillisesti ja asiaankuuluvien ympäristölakien ja -määräysten mukaisesti.

Laskemme hiilidioksidipäästömme vuosittain ja kompensoimme liiketoiminnan väistämättömät päästöt. Vähennämme aktiivisesti hiilipäästöjämme ja edistämme samalla kiertotalouden käytäntöjä.

Vuonna 2023 Suomen toimipisteemme saivat WWF Green Office -sertifikaatin, joka on tunnustus ympäristöjärjestelmästämme ja osoitus sitoutumisestamme ja omistautumisestamme ympäristöasioiden kehittämiseen toimipisteissämme.

Nitorin kasvihuonepäästöt 2022

Nitorin kasvihuonepäästöt 2022

Kokonaiskasvihuonekaasupäästöt: 951,86 tCO2e

Scope 1: 0,0 (0%)
Scope 2: 41,86 (4,4%)
Scope 3: 910,00 (95,6%)

Kuvaaja: kasvihuonekaasupäästöt Scope 3 -kategorioittain 2022

Kasvihuonekaasupäästöt Scope 3 -kategorioittain (tCO2e)

1. Purchased goods and services 588.25 (64.6%)
2. Capital goods 145.98 (16%)
5. Waste generated in operations 1.53 (0.2%)
6. Business travel 173.27 (19%)
8. Upstream leased assets 0.96 (0.1%)

Olemme osana

Kysy lisää vastuullisuustyöstämme

 • Ari Koli

  Senior Enterprise Coach, Sustainability Engineer

 • Markku Rontu

  Sustainability Engineer, Senior Software Architect

 • Tiina Vanala

  People Partner

 • Kaisa Kytölä

  Marketing and Sustainability Specialist