Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Tietosuojaseloste

Evästekäytännöt ja analytiikka

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä ja analytiikkaa sivustomme ja sen käyttökokemuksen kehittämiseen sekä markkinointiin.

Google Analytics

Hyödynnämme Google Analyticsia tiedon keräämiseen ja analysointiin verkkosivujemme käytöstä. Tietoja käytetään sivustomme ja sen käyttökokemuksen kehittämiseen. Lue lisätietoja Googlen sivustolta evästeistä ja käytännöistä tiedon suojaamiseen.

Facebook Pixel

Hyödynnämme Facebook Pixeliä mainonnan optimointiin sekä uudelleenmarkkinointiin. Pixelin avulla mittaamme, optimoimme ja keräämme yleisöä, mikä auttaa meitä kohdentamaan mainoksia uudelleen käyttäjille, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita mainonnastamme. Lue lisätietoja Facebookin sivustolta.

Next.js Analytics

Hyödynnämme Next.js Analyticsia sivuston suorituskyvyn seurantaan. Kaikki tiedot kerätään anonyymisti. Lue lisätietoja Next.js Analytics -sivustolta.

Työnhakijarekisteri Nitor Group Oy

Rekisterinpitäjä

Nitor Group Oy (Y-tunnus: 2443018-7)
Aleksanterinkatu 46
00100 Helsinki
Puh. 010 323 5635

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen jobs@nitor.com

Rekisterin nimi

Nitor Group Oy:n ja sen konserniyhtiöiden työnhakijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään työpaikkahakemusten käsittelyyn ja säilyttämiseen yhtiön ja sen konserniyhtiöiden rekrytointiprosesseissa.

Henkilötietoja säilytetään kaksi (2) vuotta. Halutessaan hakija voi antaa luvan tietojen pidempiaikaiseen säilyttämiseen.

Rekisteröitävät tiedot

Työnhakijoista käsitellään seuraavia tietoja:

 • hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)

 • hakijan työnhakuprosessin yhteydessä vapaaehtoisesti antamat vapaamuotoiset tiedot itsestään ja taustastaan (kuten cv, portfolio, referenssit)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

 • rekisteröitävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään

 • työhaastattelutilanteissa

 • työnhakijan esittämiltä mahdollisilta suosittelijoilta

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan käsitellä rekrytoinnin edellyttämässä laajuudessa konserniyhtiöiden sisällä. Tietoja ei luovuteta konserniyhtiöiden ulkopuolelle.

Tietojen poisto ja muokkaus

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt tulee ohjata osoitteeseen jobs@nitor.com

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Hakijan tietoja käsitellään sähköisessä Workable-palvelussa. Palvelu sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Palvelu noudattaa EU-US Privacy Shield -järjestelyä. Hakemusta lähettäessään hakija hyväksyy henkilötietojensa siirron.

Palvelun yksityisyydensuojalauseke on luettavissa täältä www.workable.com/privacy-shield.

Rekisterin suojaus

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Koulutusrekisteri Nitor Group Oy

Rekisterinpitäjä

Nitor Group Oy (Y-tunnus: 2443018-7)
Aleksanterinkatu 46
00100 Helsinki
puh. 010-323 5635

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen courses@nitor.com

Rekisterin nimi

Nitor Group Oy:n ja sen konserniyhtiöiden tarjoamien koulutusten henkilörekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään kurssi-ilmoittautumisten käsittelyyn ja säilyttämiseen yhtiön ja sen konserniyhtiöiden koulutustoiminnassa.

Yhtiö voi käyttää koulutusilmoittautumisten vastaanottamisessa ulkopuolisen palveluntarjoajan ohjelmistoja.

Rekisteröitävät tiedot

Koulutettavista käsitellään seuraavia tietoja:

 • nimi

 • yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)

 • mahdolliset yritystiedot (työnantaja)

 • laskutusosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

 • Rekisteröitävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään koulutusilmoittautumisen yhteydessä

 • Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • tietoja luovutetaan koulutusohjelman lisensoijalle Scaled Agile Inc:lle sertifiointeja sekä koulutuskoealustan luomista varten

 • rekisteröidyn työnantajalle, mikäli työnantaja maksanut koulutuksen

 • muutoin tarvittaessa lainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (Scaled Agile Inc.). Myös yhtiön muut palvelun- ja ohjelmiston tarjoajat saattavat sijaita tai säilyttää tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin yhtiö pyrkii varmistamaan riittävän tietosuojan tason lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin.

Rekisterin suojaus

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Tietojen poisto ja muokkaus

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt tulee ohjata osoitteeseen courses@nitor.com.

Asiakasrekisteri Nitor Group Oy

Rekisterinpitäjä

Nitor Group Oy (Y-tunnus: 2443018-7)
Aleksanterinkatu 46
00100 Helsinki
puh. 010-323 5635

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen sales@nitor.com.

Rekisterin nimi

Nitor Group Oy:n ja sen konserniyhtiöiden tarjoamien asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yhtiön oikeutettuun etuun tai nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhtiön asiakkaiden (ml. potentiaaliset asiakkaat), yhteistyökumppaneiden ja toimittajien välisen suhteen hoitaminen sekä muiden kontaktien osalta markkinointiviestintä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen, suoramarkkinointiin ja sen kohdistamiseen sekä segmentointiin. Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.

Yhtiöllä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

Yhtiö voi käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien ohjelmistoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavat asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • yritys ja y-tunnus

 • yhteyshenkilön nimi, titteli, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 • asiakashistoria

 • asiakasviestintää, markkinointia ja muuta yhteydenpitoa koskevat tiedot

 • asiakastyytyväisyyskyselyihin liittyvät tiedot ja vastaukset

 • mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot koostetaan asiakkuussopimuksen solmimisen yhteydessä ja asiakkuuden aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä asiakassuhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilöt voivat myös omalla suostumuksella antaa tietonsa markkinointiviestintään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille, ellei luovuttaminen ole tarpeen lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten takia.

Osa yhtiön ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin yhtiö pyrkii varmistamaan riittävän tietosuojan tason lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin.

Rekisterin suojaus

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tiedot kerätään tietokantaan palvelimelle, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Tietojen poisto ja muokkaus

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt tulee ohjata osoitteeseen sales@nitor.com.