It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Mentoring is about giving your time and the payback is rewarding 

Publicerad i Analys, Jobb

Skriven av

Jukka Toivanen
Senior Data Scientist

Jukka Toivanen är en datavetare vars intresse ligger i att använda vetenskaplig metodik, matematik/statistik och maskininlärning för att lösa praktiska problem och få insikt från data. På fritiden gillar han att springa, läsa böcker och göra musik.

Artikel

20 januari 2022 · 5 min lästid

Vad får du om du kombinerar en erfaren data scientist, en ideell organisation och några unga jobbsökande? Jo, vad du får ut är en massa spännande jobbmöjligheter – och även en chans att själv kunna fundera över din karriär och din kunskap. I det här blogginlägget sammanfattar Jukka sina erfarenheter från ett mentorskapsprogram och några tankar om hur det är att vara mentor i datavetenskap.

Att söka jobb på en utländsk arbetsmarknad kan vara utmanande på många sätt. Därför var behovet stort av att ha ett mentorskapsprogram som riktar sig mot just nyanlända som letar jobb, och det var just det som organisationen Think Africa ville råda bot på. Think Africa är en ideell organisation som syftar till att påverka både socialt och ekonomiskt genom att engagera, utmana och stärka nyanlända som bor i Finland. Ett annat syfte organisationen har är att bygga ett effektivt samarbete mellan Finland och afrikanska länder. Som ett led i detta arrangerade Think Africa under våren 2021 ett mentorskapsprogram.

I min roll som data scientist på Nitor fick jag frågan om jag kunde gå mentorskapsprogrammet med fokus på datavetenskap, maskininlärning och analytics. Syftet med programmet var att stödja och hjälpa nyanlända som söker arbete inom sina specifika kompetensområden, och att stärka deras yrkes- och jobbsökande kompetens.

Vad är då min bakgrund inom datavetenskap? Jo, under de senaste fem åren har jag arbetat i flera dataorienterade roller som involverar en blandning av datavetenskap, datateknik och dataarkitektur. Jag har dessutom en doktorsexamen i datavetenskap från Helsingfors universitet. Baserat på min erfarenhet matchades jag med två personer, båda med en universitetsexamen från ett finskt universitet inom naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik – och båda med en önskan om att få ett jobb med fokus på data och/eller analys.

Efterfrågan på seniora experter inom datavetenskap och analys på den finska arbetsmarknaden är stor, men inte alls lika stor som den för yngre kandidater. För de som var och är i behov av mentorskap komplicerar det saker och ting ytterligare att vara ny i Finland, eftersom de till viss del inte är bekanta med de finska företagens anställningsvillkor. Som ett resultat av detta behövde mina adepter all hjälp de kunde få i sitt jobbsökande. De behövde helt enkelt hjälp med att förbereda sig för de roller som de var intresserade av.

Hur fungerar detta mentorskapsprogram? 

Mentorskapsprogrammet varade från mars till juni 2021 och inkluderade flera coachningstillfällen, olika nätverkande evenemang samt regelbundna one-to-one-möten mellan mentorerna och adepterna. På grund av covid-restriktioner hölls mötena huvudsakligen digitalt på distans, vilket var både flexibelt och bekvämt. Adepterna hade också större gruppsessioner, som bland annat fokuserade på att diskutera de mer allmänna aspekterna av den finska arbetsmarknaden, kompetensutveckling, skapande av portfölj och kamratstöd.

En stor del av mentorskapet gick dock ut på att ha one-to-one-möten mellan mentor och adept en gång i veckan. Under dessa möten fokuserade vi mycket på att leta efter lämpliga jobb, fundera över de färdigheter som behövs samt hur man kunde vidareutveckla sina befintliga färdigheter. Vi la också stor vikt vid att diskutera de tekniska kompetenskraven för arbete inom datavetenskapliga och analys området, samt att leta efter material för kompetensutveckling.

Dessutom övade vi på tekniska intervjuer för att öka deras chanser att få jobb inom programvaruutveckling och datavetenskap, samt typiska jobbscenarier. Något vi också gick igenom var hur intervjuer hos finska företag brukar gå till och vilka frågor som brukar ställas. Adepterna tyckte att det vi gick igenom i våra möten var mycket användbart, något man kan utläsa i följande kommentar från en av de personer som jag var mentor till:

"Jag skulle säga att min mentor, Jukka, gav mig den bästa mentala förberedelsen för vad som visade sig vara några av de mest skrämmande månaderna i mitt liv. Han fick mig att inse från början att jag med största sannolikhet skulle behöva skicka ut en massa ansökningar, men att jag någon gång faktiskt skulle få napp. Och det var precis vad som hände. För honom handlade det inte bara om att utmana och motivera mig.

Han engagerade sig även på andra sätt. ​​Han satte bland annat ihop en lista med vanliga intervjufrågor inom datavetenskapsområdet och lät mig öva på att svara. Vi gjorde en massa testintervjuer innan jag skulle på “riktiga” intervjuer hos potentiella arbetsgivare. Dessa testintervjuer var nyttiga för mig och hjälpte till att stärka mitt självförtroende. Den största delen av mentorskapsprogrammet var faktiskt att vår mentor/adept-relation fortsatte även efter att programmet avslutats officiellt. Sammantaget hade jag en fantastisk upplevelse tack vare min fantastiska mentor, som alltid hade tid för mig. Jag hoppas kunna betala tillbaka det någon dag genom att vara mentor för någon annan."

Mentorskap ger fördelar för båda parter 

Enligt adepterna var mentorprogrammet mycket användbart i jobbsökandet och gjorde att lusten för vidareutveckling av yrkeskompetensen ökade. De områden som var mest uppskattade var de praktiska råden om teknisk kompetensutveckling, förfining av ansökningar och att öva på tekniska intervjuer. Adepterna önskade dock att vi hade kunnat ses mer “live”, men på grund av covid hölls mötena digitalt på distans. Något som också framkom var att adepterna önskade mer hjälp med att arrangera nätverksmöjligheter med företag och yrkesverksamma individer. 

Ur en mentors synvinkel var programmet ett utmärkt tillfälle att göra sin lilla del i att hjälpa nyanlända att hitta karriärmöjligheter som passar deras bakgrund. Förhoppningsvis kunde det också ha en positiv inverkan på den finska ekonomin i allmänhet. Att fungera som mentor är också ett bra sätt att bredda sitt professionella nätverk och fördjupa professionella färdigheter, eftersom du får chansen att reflektera över dina egna kunskaper. Sammanfattningsvis tyckte jag som mentor att erfarenheten av mentorskap var mycket användbar och lärorik. En av mina adepter lyckades få ett jobb inom analysområdet, vilket såklart var jättekul.

Även seniorer har nytta av en mentor

Mentorskapsprogrammet Think Africa riktade sig i huvudsak till nyanlända och människor som var i början av sina karriärer. Särskild vikt lades vid att hjälpa människor som ville gå från akademisk forskningsbakgrund eller universitetsstudier, till att börja jobba inom IT-branschen. Mentorskapsverksamhet bör dock inte endast ges till personer som är nyanlända eller nyexaminerade och som söker juniora roller i branschen fler seniorer kan helt klart också dra nytta av att ha en mentor. Ofta kan en mer eller lika erfaren kollega vara den bästa sparring-partnern, när man funderar på att vidareutveckla sig och vill lära sig något nytt. 

 På Nitor är den här typen av professionell kompetensutveckling högt prioriterad. Man kan, som jag gjorde, till exempel gå mentorskapsprogrammet Think Africa. Vi har också en mycket aktiv community som heter Nitor Academy, som ger stöd till de som söker karriärutveckling. Vi har ett kommande blogginlägg om Nitor Academy och något som heter “Ikigai-konceptet”. Håll utkik efter det om du vill veta mer!

Skriven av

Jukka Toivanen
Senior Data Scientist

Jukka Toivanen är en datavetare vars intresse ligger i att använda vetenskaplig metodik, matematik/statistik och maskininlärning för att lösa praktiska problem och få insikt från data. På fritiden gillar han att springa, läsa böcker och göra musik.