It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Dirks resa till autentiskt ledarskap – att våga leda på ett transparent sätt

Publicerad i Agilt, Jobb, Sverige

Skriven av

Artikel

8 juni 2022 · 4 min lästid

Att skapa en atmosfär på jobbet som stödjer högpresterande team och personlig utveckling är avgörande för att bygga framgångsrika organisationer, där människor känner sig nöjda och glada i det långa loppet. En viktig del i detta är att få människor att känna sig sedda och hörda. Dirk Holste, som jobbar som Enterprise Agile Coach på Nitor, har grävt djupt i det här ämnet ända sedan han började jobba som mjukvaruingenjör för 30 år sedan.

Dirk föddes i Tyskland, men flyttade till Sverige för mer än 20 år sedan för att arbeta på  Ericsson. Under sina 16 år på det svenska nätverksföretaget jobbade han med mjukvarudesign, som linjechef, produktchef, och som intern “förändringsagent”, med ansvar för att skapa och leda agila team. Agila metoder blev snart det viktigaste verktyget för Dirk, som såg hur det resulterade i att människor mådde bra på jobbet – samtidigt som produktiviteten ökade.

Förtroende och öppenhet kommer när människor känner sig hörda

En lång karriär är full av avgörande ögonblick, vissa mer minnesvärda än andra. Dessa ögonblick formar eller stärker den riktning man vill ta i framtiden och ger oss viktiga lärdomar.

Ett sådant ögonblick hade Dirk när han arbetade som linjechef på Ericsson. Här noterade han hur viktig kommunikation är när man arbetar tillsammans som grupp, men du behöver också något mer än det. Nyckeln, tyckte Dirk, var viljan att verkligen förstå människor och var de befinner sig. Det är först när du är genuint intresserad av vad som håller människor tillbaka, som det är möjligt att reducera hinder. Detta bygger tillit och skapar en miljö där folk känner sig trygga och vill dela med sig. 

Jag ville förstå människors behov bättre, och hur jag kunde göra för att få dem mer bekväma i deras arbete.

Att ha ett ledarskap som tjänar och uppmärksammar andra, hjälper dig att se saker som aldrig annars skulle komma upp till ytan. Ett exempel kan vara någon som är rädd för att prova något nytt och behöver hjälp att våga tro på sig själva. Och sedan, när detta uppnås, leder det till något väldigt givande – nämligen mer tillit och öppenhet i organisationen.

"Bara för att jag själv älskar förändringar, innebär det inte att alla andra gör det. Fokus måste därför ligga på att göra människor bekväma med förändringar. När du lyssnar på människor slappnar de av, öppnar sig och blir nyfikna."

När allt blir fel med en produkt

Agila arbetsmetoder gör arbetsmiljöer roligare att vistas i, och involverar kunden i produktutvecklingen från start. När Dirk jobbade som produktchef lärde han sig det den hårda vägen. Det var när han övertog ansvaret över en produkt som insikten kom att kundens röst saknades. I dialog med kunden blev det alltmer tydligt att den tekniskt avancerade produkten inte alls uppfyllde kundens behov. Så småningom bestämde sig Dirk för att stoppa utvecklingen av den.

När det uppdagas att en produkt inte bringar värde för kunden, krävs det mod att stoppa produktutvecklingen, snarare än att låta den fortlöpa.

Teamet som var involverat var naturligtvis inte nöjda med detta. Det viktigaste var att gå igenom allt med teamet, så att de skulle förstå och få värdefulla lärdomar – som att se till att kunden alltid står i centrum.

"Mitt primära fokus var hur jag som produktchef kunde tjäna teamet och stötta mina kollegor, även när vi var tvungna att begrava en produkt som vi lagt så mycket tid på."

Utgå från dina styrkor och utmana dig själv att växa

För att tjäna ett team eller en organisation på ett framgångsrikt sätt, handlar det om hur autentisk du kan vara som ledare och hur mycket du är villig att utmana dig själv så att du kan växa. Under de senaste åren har Dirk arbetat med stora organisationer för att hjälpa dem med deras agila transformationer. När man vill skapa bättre flöden mellan olika avdelningar med olika behov, är av yttersta vikt att vara autentisk. Agila metoder tar bort flaskhalsar som stör flödet, medan ett transparent ledarskap reducerar mentala och känslomässiga blockeringar.

Att vara autentisk kräver transparens, genuitet och ärlighet, vilket gör dig sårbar. Det du vinner är dock väldigt välkommet; ökat förtroende och engagemang, vilket leder till att mer värde levereras. Att vara autentisk leder till ökad förståelse för våra egna reaktioner och beteenden, och det gör det lättare att acceptera olika perspektiv. Eget ansvar skapar en öppen och samskapande kultur, där alla kan bidra med sina styrkor och samtidigt öka motivationen på jobbet.

"Produktivitet är resultatet av en smidig och självstyrande organisation, men det ska inte vara det enda målet."

För att skapa en blomstrande atmosfär på arbetsplatsen måste vi veta hur vi ska stötta organisationens tillväxt, utan att kontrollera eller styra den. Trots att vi har kännedom om att ett detaljstyrt ledarskap sällan är effektivt, är det ibland en utmaning att släppa taget. Det är här agila metoder kommer in i bilden. Att jobba agilt innebär att se på organisationer som levande organismer som du inte kan kontrollera, utan som du snarare bör ge ett syfte och en riktning för att möjliggöra framgång.

Hörnstenarna i att jobba autentiskt och agilt är smidighet, öppenhet, ärlighet, tillit och kontinuerligt lärande – för Dirk har alla dessa visat sig vara värdefulla även utanför arbetet. Ta till exempel föräldraskap, som blir ännu mer givande när man kan upprätthålla öppen kommunikation, tillit och har tolerans för misstag. Autentiskt föräldraskap, med andra ord, kan vara svårt i början men är så värt det i slutändan.

Min 17-åriga dotter uppskattar när jag ärligt säger till henne inte bara vad jag gillar och inte gillar, utan också att jag är ärlig med att jag är förälder till en tonåring för första gången i mitt liv. Vi lär oss och växer båda två under resans gång.

Skriven av