It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Affärsläget år 2007: Året då kunden hamnade i centrum och sociala medier tog fart

Publicerad i Affärer, Strategi

Skriven av

Satu Koivulehto
Director, Strategy Services

Satu Koivulehto is the Director of Strategy Services. She is a seasoned expert in business design, digital services and customer-oriented strategy. When Satu is not sparring business management, her heart beats for spending time with family and friends, travelling and good music.

Artikel

31 maj 2022 · 4 min lästid

Hur såg världen ut ur ett affärsperspektiv i Finland år 2007 när min nuvarande arbetsgivare Nitor grundades? Några utav de stora historiska händelser var följande: Apple lanserade den första smartphonen, sociala medierna började ta fart och miljöfrågorna dök upp på företagens agenda. För mig var dock inte de historiska händelserna ovan som jag minns tydligast, utan förändringen som skedde när det kommer till affärer och strategier. Kunden blev nämligen central.

Här kommer mina tankar om skiftet av fokus mot en mer kundcentrerad, och vad som egentligen hände år 2007. Slutligen vill jag dela med mig av min syn på framtiden – vad kommer att forma affärsvärlden år 2037?

Facebook och den första smartphonen föds 

Den sociala medieplattformen Facebook grundades 2004 och började få fäste i Finland och Sverige år 2007. Hösten samma år lanserade Apple sin första smartphone.

Sociala medier och framväxten av smartphones påverkade många företag och gjorde att man flyttade fokus från internet- och webbstrategier till multikanalstrategi och sociala medier. Trenden gick hand i hand med att tänka mer kundcentrerat. Att försöka förstå sin målgrupp och var man kunde möta och engagera den blev A och O.

Många företag insåg också att alla kanaler var inte lämpade för försäljningssyfte, eller åtminstone att man inte kunde använda sig av samma metod i alla kanaler. Idag är den stora majoriteten av all företagsmarknadsföring optimerad för sociala medier och smarta enheter.

Earth Hour – början på en grön våg

År 2007 firades den första Earth Hour i Australien. Den numera årliga Earth Hour är ett globalt klimatevenemang som anordnas av WWF, där människor runt om i världen släcker sina lampor i en timme. Målet är att uppmärksamma klimatförändringarna.

Samma år som Earth Hour startade såg näringslivet en uppkomst av de första gröna företagen med mål om att utveckla mer miljövänliga sätt att tillverka produkter. Fokus låg ofta på digitalisering och en vanlig uppfattning var att digitaliseringen räckte för att göra verksamheten miljövänlig.

Om vi snabbspolar fram till idag ser vi även ett stort fokus på grön kod och grön design. Vi förstår nu att digitaliseringen ensam inte gör en tjänst mer klimatvänlig. Att verka i den digitala världen förbrukar energi – mycket energi, och energiförbrukningen är kopplad till klimatutsläpp som vi behöver få stopp på.

“Customer is king” 

Själv jobbade jag år 2007 som konsult för ett företag som fokuserade på att bygga en kundcentrerad verksamhet. Kundcentrering blev dåtidens ledningsverktyg.

Många företag ville då ändra sitt tankesätt – från produktcentrerat till kundcentrerat. Kärnan i den nya kundstrategin var att tänka på vad som var relevant för kunden och hur man servar dem på bästa möjliga sätt för att skapa mervärde. Som ett led i detta ändrade man eller skaffade olika verktyg för hantering av kundrelationer.

Kunndcentrering sågs länge som ett mjukt förhållningssätt till affärer. Den utmanades av debatten om kundvärde, lönsamhet och beräkning av kundkapital. Jag kom faktiskt att skriva en rapport om just detta. Idag påverkar kundinsikten resultatet direkt och tack vare insikten får företag vägledning i hur man gör affärer som också servar kunderna. 

Metaverse, data och etik – framtiden handlar om att ta ett kliv tillbaka

Min tro är att det kommer fortfarande vara relevant om 15 år att tänka kundcentrerat och att arbeta med användarcentrerad design. Se till exempel robotik, och hur den ständigt utvecklas för att vara kundcentrerad och användarvänlig.

Den etiska användningen av data kommer utan tvekan att stå ännu högre på agendan inom en snar framtid. Frågor som hur säker min data är, samt var och hur min data kommer att användas kommer bli allt viktigare. Säker och etisk användning av data, både inom teknik och när det kommer till affärsverksamheter, är en av de stora framtidsfrågorna.

Det pratas mycket idag om metaverse, informationsdelning och artificiell intelligens. Det ska bli väldigt intressant att se hur virtuella utrymmen för arbete, informationsdelning och lärande kommer att påverka hur vi använder tjänster och hur vi arbetar. Covid-19 gav oss redan den första lektionen och ett smakprov av det.

Parallellt med de tekniska framstegen kan jag se behovet hos människor att ta ett kliv tillbaka. Att inte vara online på sin bärbara dator eller telefon hela tiden och faktiskt koppla av och gå ut i naturen.

Det ska bli spännande att se hur dessa två trender; metaversen och att ta ett kliv tillbaka möts och hur detta tillämpas i till exempel kundrelationer. Det kan påverka företag och affärsbeslut; var och med vem, men också metaverse-teknikerna eller de som vill ta ett kliv tillbaka. Ska du hoppa på tåget eller vara pionjär?

Min önskan för 2037 – låt tekniken ge oss en bättre framtid

Min förhoppning för år 2037 är att vi som människor på den här planeten befinner oss på en plats där vi framgångsrikt har använt teknologin för att lösa globala utmaningar. Kriserna kommer inte att ta slut i den här världen och vi kan inte förutse hur framtiden kommer att bli, men vi måste kunna skapa en miljö där vi kan leva.

För företag och organisationer kräver framtidens utmaningar flexibilitet, risktagande och visioner, men också empati. Förutom en långsiktig vision behöver man också ha gjort kortsiktiga scenarier tillsammans med sina anställda, kunder och hela ekosystemet, som gör att man kan svara på en snabbt föränderlig miljö.

År 2022 firar Nitor 15 år. I den här jubileumsserien av blogginlägg ser våra experter tillbaka på året 2007 då Nitor grundades, och ger sin syn på framtida trender för affärsverksamheter, teknologi, design, kultur och agila metoder.

Skriven av

Satu Koivulehto
Director, Strategy Services

Satu Koivulehto is the Director of Strategy Services. She is a seasoned expert in business design, digital services and customer-oriented strategy. When Satu is not sparring business management, her heart beats for spending time with family and friends, travelling and good music.