It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitor phone home – så ser vi till att Nitors medarbetare har balans mellan arbete och privatliv

Publicerad i Jobb

Skriven av

Pauliina Tammi
People Operations Specialist

Pauliina Tammi är vår People Operations Specialist och har en master i utbildningsvetenskap från Helsingfors universitet. Hennes professionella passion ligger i holistiskt välbefinnande för medarbetare. Utanför arbete och studier kan du hitta henne på greyhound racing med hennes hund Hugo.

Artikel

3 januari 2022 · 3 min lästid

De flesta arbetsgivare vill att deras medarbetare ska må bra. Ett sätt att ta reda på hur var och en mår, är när HR-avdelningen gör regelbundna medarbetarundersökningar. På Nitor har vi, förutom de mer traditionella undersökningarna, försökt gå lite djupare i form av en ”Homefront-enkät”. Här riktar vi oss helt och hållet till våra medarbetares närstående.

"Pauliina, kommer du att göra Homefront-enkäten i år?”, var det någon som frågade mig ganska snart efter att jag började min praktik hos People Operations-teamet. "Homefront-enkäten? Vad handlar den om?", undrade jag.

Jag fick då veta att Nitor har som tradition att fråga medarbetarnas nära och kära hur de tycker Nitor är som arbetsgivare, och vilka saker de tycker att man kan förbättra. Med ”homefront” menar vi de som står nära våra medarbetare. Det kan handla om en partner, ett barn, förälder, mor- och farförälder, syskon eller en vän.

Vi har genomfört Homefront-enkäten ända sedan 2015, och den har gett oss information som vi annars inte skulle kunnat ta del av. Speciellt under pandemin, när arbetet förflyttats till hemmet, kände vi att Homefront-enkäten hade ännu mer mening och syfte.

För egen del har jag inte stött på den här typen av undersökningar någon annanstans. Så man kan säga att det är ett ganska unikt sätt att få mer förståelse för medarbetarupplevelsen och för företagets image.

Vilka frågor ställde vi?

Undersökningen fokuserar på att ta reda på Nitor-medarbetarnas balans mellan jobb och privatliv och hur rimlig arbetsbelastningen är. Det är på hemmafronten som alla delar av livet blir synliga, inte bara jobbet.

Undersökningen omfattar följande saker:

  • Nitors flexibilitet som arbetsgivare

  • Work-life balance och ledig tid

  • Stöd för distansarbete

  • Företagsevenemang som inkluderar nära och kära (många av våra evenemang innebär ”plus one” och familjeevenemang)

  • Hemmafrontens allmänna uppfattning och känsla för Nitor som arbetsgivare.

homefront questionairre


Enkäten består av enkätfrågor på en skala från 1 till 10 samt ett öppet kommentarsfält. Svaren är helt anonyma för alla. Efter undersökningen får varje deltagare en länk till lotteriet med chans att vinna lotter till djurparken i Helsingfors eller Stockholm för hela familjen. Att göra det hela enkelt och inkludera något uppmuntrande är alltid en avgörande faktor för alla undersökningar vi genomför.

Vad lärde vi oss?

Genom åren har vi fått mycket bra betyg i undersökningen. Det här året var inget undantag – för även mitt i pandemin tyckte de nära och kära att vi tar väl hand om våra medarbetare. Det är vi mycket glada över att höra.

Ett fåtal respondenter uttryckte dock en oro över att arbetsdagarna skulle bli för långa eller att det inte fanns några pauser under dagen. Detta är en välkänd fara för sådana som jobbar kunskapsbaserat, särskilt nu när distansarbetet har suddat ut gränserna mellan arbetsplatsen och hemmet. Att förse medarbetare med ergonomisk kontorsutrustning som möbler är viktigt, men det hjälper tyvärr inte för att få till stånd ett hållbart tempo på jobbet.

En sak som jag insåg är att medarbetarnas närstående verkligen uppskattar att man på Nitor är intresserad av att höra deras tankar och tar till sig vad de tycker och tänker. Det är kanske egentligen inte så viktigt för dem att få ge feedback, utan de uppskattar bara att bli tillfrågade.

"Tack så mycket för att ni tar väl hand om era medarbetare och för att ni bryr er om oss här hemma också.”

”En modern arbetsplats där medarbetare tas väl om hand. Dessutom inkluderas medarbetarnas familjer vid olika evenemang.”

Nitor-medarbetarna själva värdesätter också detta tillvägagångssätt. Att inkludera hemmafronten – de nära och kära – som aktiva deltagare skapar en känsla av mänsklighet. För att citera ett av de fria svaren från enkäten: ”En bra arbetsgivare och en sund arbetsgemenskap är guld värt. Glöm aldrig de mjuka värdena!”

Den här typen av HR vill jag jobba med i min karriär!

Skriven av

Pauliina Tammi
People Operations Specialist

Pauliina Tammi är vår People Operations Specialist och har en master i utbildningsvetenskap från Helsingfors universitet. Hennes professionella passion ligger i holistiskt välbefinnande för medarbetare. Utanför arbete och studier kan du hitta henne på greyhound racing med hennes hund Hugo.

Soon you’ll be a digital engineer

We are pragmatic and creative proponents of sustainable digital business: digital engineers. Join us in building sustainable digital development.