It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitor utvecklar mer funktionella digitala tjänster inom Kultur och Fritid för Helsingforsbor

Publicerad i Affärer, Nyhet

Skriven av

Artikel

15 november 2021 · 1 min lästid

Helsingfors stads strategiska mål är att vara världens bästa stad i att utnyttja digitalisering. Detta mål kommer att implementeras i det fyraåriga digitaliseringsprogrammet för Kultur- och fritidstjänster som lanserades 2019. Nitor valdes som en av leverantörerna av programmet.

Vilka digitala tjänster utvecklar kultur- och fritidssektorn i Helsingfors stad?
Enligt stadens vision är vardagen smidig i morgondagens Helsingfors. En
fungerande digitalisering främjar jämlikhet och samarbete mellan människor samt
förbättrar välmåendet hos Helsingforsbor. Helsingfors stads centrala mål är att
förebygga digital utanförskap och att göra tjänster lättillgängliga. Syftet är
att göra de digitala tjänsterna tillgängliga för alla, förbättra
informationsutbytet och minska stadsbornas behov av att springa mellan olika
instanser.

I Helsingfors betyder digitalisering emellertid inte ett slut på
människomöten, utan en ökning på alternativ som passar alla. Kultur- och
fritidssektorn är indelat i fyra sektioner: kultur, idrott, ungdom och
bibliotek. Digitala tjänster som ska utvecklas inkluderar olika
bokningstjänster såväl som ansökningssystem i anslutning till
fritidssysselsättningar. Dessa är till exempel elektroniska ansökningar och
betalning av stadens båtplatser samt bokning av Kulturens fadderbarn evenemang.
Källkoden och utvecklingsplanerna för mjukvaran använder agila principer och är
offentligt publicerade online.

”Vårt team arbetar med flera fritidstjänster som är viktiga för Helsingfors
stadsbor. Vårt arbete ger oss chansen att skapa en förändring och förbättra
människors vardag samt fritid. Vi har fått mycket respons från användarna och
pandemin har lett till ökade behov av nyutveckling som tas i beaktning i
prioriteringen.”, berättar Nitors mjukvaruutvecklare Tatu Arvela.

Vi tar kliv framåt genom experimentering och lärande. Tjänsterna utvecklas
kundcentrerat för att Helsingforsbor ska få digitala tjänster som är
personifierade för deras egna behov och intressen.

”Jag är glad över att ett digitalt ingenjörsföretag är involverad i att
utveckla digitala tjänster inom Kultur och Fritid i Helsingfors stad. Det är
lätt för oss att engageras till programmets mål att bygga lättillgängliga
tjänster och förebygga digital utanförskap. Vi vill spela vår roll i att främja
jämlika och tillgängliga tjänster inom offentlig sektorn.” säger Olli Auvinen,
Nitors verkställande direktör.

Läs mer om Helsingfors stads kultur- och fritidssektors digitaliseringsprogram (på finska, PDF)

Skriven av