Kursbeskrivning:


LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)är en metod där varje deltagare bygger abstrakta figurer med lego. Varje figur representerar personliga eller professionella utmaningar och lösningar. LEGO® SERIOUS PLAY® metoden kan användas för teambuilding och för att skapa gemensam vision och förståelse, samt för att formulera ett företags vision och strategi.

Under denna två-dagars kurs, som är fylld av skoj och aktiva övningar, kommer du att lära dig grunderna i hur man faciliterar workshops och möten med hjälp av LEGO® SERIOUS PLAY® metoden.

Lego Serious Play är ett roligt och kraftfullt verktyg för att skapa dialoger, lösa problem eller komma på nya idéer på ett sätt som bjuder in alla att delta. Efter kursen kommer du kunna  använda LSP i tex service design, team building och retrospectives. 

Denna kurs bygger på LEGO® SERIOUS PLAY® öppna guidelines och finns tillgängliga hos LEGO Group under “Creative Commons License".

Mål med kursen:


Efter kursen kommer du att kunna facilitera workshops och möten med hjälp av LEGO® SERIOUS PLAY® method and materials.

Målgrupp:


Faciliterare, Team Leads, Agila coacher, Scrum Masters, Service Designers

  • Kursens längd: 2 dagar

  • Språk: Kursen finns tillgänglig på engelska och finska.

  • Min antal deltagare: 4

  • Max antal deltagare: 8

  • Pris: 1395 € (+ moms) per person. (15400 SEK)
    Early bird: 1245€ (+ moms) om registrering görs minst en månad innan kursstart (13800 SEK)

  • Avbokningspolicy: Avbokning kan göras kostnadsfritt upp till 14 dagar före kursens första dag, därefter debiteras 50% av ordinarie kursavgift. Anmälda som trots anmälan inte deltar i kursen debiteras full kursavgift. Nitor reserverar rätten att ställa in eller skjuta upp kursen om minst antal kursdeltagare inte uppnåtts.