Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Nitorin vuosittainen kehittäjäkysely paljastaa suosituimmat teknologiat ja trendit vuodelta 2022

Julkaistu aiheella Analytiikka, Teknologia

Kirjoittaja

Joakim Gunst
Senior Software Developer

Joakim Gunst on monipuolinen ohjelmistokehittäjä yli kymmenen vuoden työkokemuksella. Hän viihtyy parhaiten front-endissa, missä hän luo kauniita, intuitiivisiä, nopeita ja saavutettavia käyttöliittymiä.

Artikkeli

28. helmikuuta 2022 · 4 min lukuaika

Kysyimme nitorilaisilta toista vuotta peräkkäin, mitkä ovat teknologioita, joita he käyttävät, joista he pitävät ja joista he ovat kiinnostuneita. Noin kaksi kolmasosaa kehittäjistä ja arkkitehdeista vastasi kyselyyn. Lue, mitkä teknologiat nousivat suosikeiksi ja mitkä ovat suurimmat muutokset verrattuna edelliseen vuoteen.

Mitä teknologioita nitorilaiset ovat käyttäneet eniten edellisenä vuonna? Tämän lisäksi kehittäjäkyselyssä sai kertoa, mitkä käytetyistä teknologioista ovat pidettyjä, mitkä vähemmän pidettyjä ja mitä itselle uusia teknologioita olisi kiinnostunut kokeilemaan. Teknologiat jaettiin kieliin, backend-kehyksiin, frontend-kehyksiin, mobiiliin, tietokantoihin, editoreihin, pilvialustoihin, CI-työkaluihin ja infrastruktuurityökaluihin. 

Kielet

Ensimmäinen kategoria sisälsi ohjelmointi- ja kyselykielet. JavaScript on edelleen ykkönen, ja kyselyn perusteella ylipäätään kaikkein käytetyin teknologia. SQL:n käyttö on kasvanut 13 prosenttiyksikön verran ja ponkaissut Javan ja TypeScriptin edelle kakkossijalle. TypeScript on edelleen yksi kyselyn pidetyimmistä teknologioista. 

Seuraavilla sijoilla ovat Node.js, Python, shell-skriptit, Kotlin ja GraphQL, joiden kaikkien käyttö on kasvanut merkittävästi ensin mainittua lukuun ottamatta. Erityisesti näin on Kotlinin kohdalla, jonka käyttö on ottanut 11 prosenttiyksikön kasvuhypyn ja joka on teknologiana erittäin pidetty. Clojure on käytetyin funktionaalinen ohjelmointikieli. 

Nitor developer survey 2022 – language results

Kielet, joita nitorilaiset ovat kiinnostuneimpia opettelemaan ja käyttämään ovat GraphQL, Go, Rust, WebAssembly, Clojure ja Kotlin. Kiinnostus kaikkia kohtaan on noussut edellisestä kyselystä, eniten näin on tapahtunut Go:lle (+21 prosenttiyksikköä). Tämä saattaa ennustaa käytön kasvua tulevaisuudessa.

Backend-kehykset

Kehyksissä Spring ja Express ovat edelleen suurimmat. Kolmannella sijalla on nFlow, nitorilaisten kehittämä avoimen lähdekoodin kehys työnkulkujen hallinnointiin. Apollo Server on sekin suosittu GraphQL-serverikehys. 

Nitor developer survey 2022 – backend results

Seuraavana on .NET, ja vaikka sen käyttö on vähäistä verrattuna Springiin ja Expressiin, on käyttäjäkunta erittäin tyytyväistä. Vaihtoehtoisten JVM-kehysten joukossa seuraavina ovat Ktor Kotlinille ja Vert.x, molemmat erittäin pidettyjä ja jonkin verran kiinnostusta herättäviä. Ne saattavatkin pikkuhiljaa järsiä Springin suosiota. Django on ohittanut Flaskin ykköspaikalta Python-kehyksissä.  

Frontend-kehykset

React on edelleen käytetyin frontend-kehys ja erittäin pidetty, joskin sen käyttö on notkahtanut merkittävästi (-11 prosenttiyksikköä) edelliskerrasta. Angularin käyttö on kasvanut, mutta siitä ei oikein pidetä, eikä sitä koeta kiinnostavaksi. Vue.js:n käyttö on sekin kasvanut ja siihen kohdistuu eniten kiinnostusta kategoriassaan; sen käyttö saattaakin kasvaa tulevaisuudessa.

Nitor developer survey 2022 – frontend results

Reactin kilpailijoiden joukossa re-frame on suosittu vaihtoehto ClojureScrpitille, Preactistä ei pidetä ja Svelte on marginaalinen. Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa epätodennäköiseltä, että mikään korvaisi Reactin tulevina vuosina. 

Create React App (CRA), Next.js ja Gatsby ovat suosittuja lähestymistapoja React-sovellusten rakentamiseen, ja niiden kaikkien käyttö on kasvanut edelliskerrasta. 

Mobiili

Mobiilissa natiivi-Android on ohittanut React Nativen ja noussut käytetyimmäksi lähestymistavaksi. Androidiin ollaan myös entistä tyytyväisempiä ja myös kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut. Natiivi-iOS on seuraavalla sijalla, pidetty sekin. 

Nitor developer survey 2022 – mobile results

Flutter, joka on alustariippumaton kehys kuten React Native, herättää tässä kategoriassa eniten kiinnostusta, mutta jakaa mielipiteitä käyttäjiensä keskuudessa. Yleisesti ottaen mobiilikehitys on Nitorilla merkittävästi vähäisempää kuin web-kehitys, mutta mobiilikehitykseen kohdistuu paljon kasvavaa kiinnostusta. 

Tietokannat

Tietokantojen käyttö on varsin tasaista verrattuna edelliseen kyselyyn. Käytetyin tietokanta on edelleen PostgreSQL. Se on erittäin pidetty, joten se säilyttänee asemansa käytetyimpänä ensisijaisena relaatiotietokantana myös lähivuosina. Seuraavina ovat Next, Aurora, DynamoDB, MySQL, Elasticsearch ja Redis. 

Nitor developer survey 2022 – databases results

Ainoa merkittävä muutos koskee Oracle-tietokantaa, jonka käyttö on kasvanut 16 prosenttiyksikköä. Tämä on toiseksi suurin muutos koko kyselyssä. Oracle-tietokanta on kuitenkin vähiten pidetty ja vähiten kiinnostusta herättävä tietokanta, joten sen suosiossa saattaa tulla tapahtumaan muutoksia. Eniten kiinnostusta kohdistuu tietokantoihin Elasticsearch, Redis, DynamoDB ja MongoDB. Kiinnostus näistä jokaista kohtaan on kasvanut selvästi edelliskerrasta.  

Editorit

Kysely osoittaa Visual Studio Coden käytön kasvaneen ja IntelliJ IDEA:n laskeneen, joten ne ovat nyt tasoissa. Molemmat ovat neljän kaiken kaikkiaan pidetyimmän teknologian joukossa, joten todennäköisesti ne säilyttävät asemansa vielä monen vuoden ajan.   

Nitor developer survey 2022 – editors results

Vim on suosituin perinteisempien tekstieditorien joukossa, joskin sillä on paljon selvästi tyytymättömiä käyttäjiä. PyCharm on suosituin Python IDE, ja Android Studiota ja Xcodea käytetään mobiilikehityksessä. 

Pilvialustat

AWS:n käyttö on kasvanut merkittävästi (+10 prosenttiyksikköä), ja se tekee siitä entistä selvemmin nitorilaisten suosituimman pilvialustan. Azuren käyttö ei ole muuttunut. Tyytyväisyys siihen on pienempää kuin AWS:n kohdalla, mutta kiinnostusta on edelleen.  

Nitor developer survey 2022 – cloud results

Google Cloud on kolmantena aivan Azuren kintereillä. Google Cloudiin kohdistuu eniten kiinnostusta teknologioiden joukossa (kielet pois lukien) ja siihen ollaan yhtä tyytyväisiä kuin AWS:ään. Se saattaakin ohittaa Azuren pikapuoliin. Esille kannattaa nostaa myös Vercel, joka on frontend-painottunut alusta, ja erittäin pidetty, joskin sen käyttö on varsin vähäistä. 

Jatkuva integraatio

Tässä kategoriassa Jenkins on edelleen ykkösenä, mutta sen käyttö ja tyytyväisyys ovat hiljakseen hiipumassa samaan aikaan, kun nousussa ovat GitHub Actions ja GitLab CI. GitHub Actionsin käyttö kasvoi 18 prosenttiyksikköä, ja se onkin suurin kasvuhyppy koko kyselyssä. GitHub Actions on myös yksi pidetyimmistä teknologioista, ja siihen kohdistuu eniten kiinnostusta CI-työkalujen kategoriassa. AWS CodeBuild arvioidaan lähes yhtä kiinnostavaksi, mutta se on vähiten pidetty. Travis CI on kategoriassaan vähiten pidetty.

Nitor developer survey 2022 – CI results

Infrastruktuuri

Docker on tämän kategorian pidetyin. Toisena on AWS CloudFormation, joskaan siitä ei juurikaan pidetä, mikä saattaa avata latua muille vaihtoehdoille. Käyttömääräänsä ja kiinnostusta ovatkin kasvattaneet AWS CDK, Terraform ja Kubernetes. Suurin kiinnostus kohdistuu Kubernetesiin, mutta siihen ei olla kovin tyytyväisiä. 

Nitor developer survey 2022 – DI results

Johtopäätökset

Nitorilaisten yleisin stäkki ei ole muuttunut edellisvuoden kyselystä juurikaan. Stäkkiin kuuluvat TypeScript yhdessä Reactin kanssa frontendissä, Java Springin kanssa backendissä, Docker-kontit AWS:ssä, PostgreSQL-tietokanta ja Jenkins CI-työkaluna. TypeScript ja React ovat kaksi pidetyintä teknologiaa (editorit pois lukien), joten on epätodennäköistä, että ne tulisivat haastetuiksi lähiaikoina. Backendin puolella ja DevOps-työkalujen parissa kilpailua on enemmän. 

Tässä ovat kolme nostoani vuoden teknologioista Nitorilla:

Ensimmäisenä nostan esille Kotlinin, jonka käyttö on kasvanut Android-mobiilikehityksessä sekä serverillä vaihtoehtona Javalle ja muille kielille. Kotlin on toiseksi pidetyin kieli TypeScriptin jälkeen, ja sen käyttö on kasvanut neljänneksi eniten. Kotlin on myös niiden teknologioiden joukossa, joihin kohdistuu eniten kiinnostusta. 

Toinen nostoni on GraphQL, API-kyselykieli, joka on ylivoimainen vaihtoehto REST:ille monissa käyttötapauksissa. Vaikka GraphQL:n kasvu on ollut maltillista ja tyytyväisyys on keskikastia, on kiinnostus sitä kohtaan kasvanut toiseksi eniten koko vertailussa nousten koko kyselyn kiinnostavimmaksi teknologiaksi. 

Kolmas nostoni on GitHub Actions, joka on GitHubiin sisältyvä CI/CD- ja automaatioalusta. Se on yksi pidetyimmistä teknologioista ja sen käyttö on kasvanut eniten verrattuna edelliseen kyselyyn, joten näyttää siltä, että sen on mahdollista syrjäyttää Jenkins ykkössijalta muutaman vuoden sisään.


Kirjoittaja

Joakim Gunst
Senior Software Developer

Joakim Gunst on monipuolinen ohjelmistokehittäjä yli kymmenen vuoden työkokemuksella. Hän viihtyy parhaiten front-endissa, missä hän luo kauniita, intuitiivisiä, nopeita ja saavutettavia käyttöliittymiä.