Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Syvennä agile coach -työkalupakkiasi näillä kirjavinkeillä

Julkaistu aiheella Ketteryys

Kirjoittaja

Artikkeli

23. helmikuuta 2022 · 4 min lukuaika

Agile coach -rooli on samaan aikaan antoisa ja vaativa. Vahva oma kokemus eri osa-alueilta muodostaa tukevan kivijalan, mutta osaamista voi rakentaa myös kirjallisuuden kautta. Kokosimme lean-agile coachimme Kirsi Mikkosen kattavat kirjavinkit, joilla voit syventää osaamistasi kullakin alueella.

Agile coach -taitojen on hyvä koostua kuudesta kategoriasta: 

 • Lean-agile -osaaminen: Kuinka vankka on oma kokemuksesi ketteryydestä? Oman kokemuksen kautta syntyvät oivallukset johtavat kestävään muutokseen, jota voit viedä eteenpäin asiakkaillesi.

 • Ammattimainen coaching: Miten toimit puhtaana coachina ilman omaa agendaa? 

 • Fasilitaattorina toimiminen: Miten autat isompia ryhmiä toimimaan yhdessä?

 • Substanssiosaaminen: Miltä osa-alueelta sinulla on vahva oma kokemus (teknologia, markkinointi…)?

 • Mentorointi: Pystytkö itse näyttämään esimerkkiä eri rooleista ja hyppäämään esimerkiksi product ownerin tai scrum masterin rooliin?

 • Opettaminen: Pystytkö tarvittaessa tuomaan asiakkaillesi syventävää tietoa esimerkiksi teorialuennon kautta?

Yllä mainitut kuusi kategoriaa ovat agile coaching -pioneeri Lyssa Adkinsin  ideoimat. Alla olevien kirjojen joukosta löydätkin myös Adkinsin oman teoksen “Coaching Agile Teams”. 

Alta näet Kirsin suositukset, joilla voit rakentaa tietämystäsi yllä-mainituista osa-alueista. 

1. Syvennä tietämystäsi lean-ajattelutavasta

Agile coachin käsite on oikeastaan tärkeä ajatella lean-agile coachina, sillä koko agile-ajattelutapa pohjautuu lean-maailmaan, josta agile on yksi sovellus. Agile coachin on lisäksi tärkeä omata ymmärrys eri raameista, joiden kautta ketterää tekemistä voi lähestyä – näitä ovat esimerkiksi LeSS (Large Scale Scrum), SAFe (Scaled Agile Framework) ja Kanban. Kaikille näille on yhteistä se, että tekemistä katsotaan hyvin kokonaisvaltaisesti asiakasarvon näkökulmasta. Jokaisen raamin pohjalla on kuitenkin aina samat ketterät periaatteet, jotka ovat yleispäteviä eivätkä muutu. 


Lean-ajattelutapaa käsitteleviä erinomaisia kirjoja ovat:

 • Taiichi Ohno: Toyota Production System. Beyond Large-Scale Production

  • Lean-ajattelun isä Taiichi Ohno johdattaa lukijan leanin juurille.

 • Jeffrey K. Liker: The Toyota Way, 14 Management Principles

 • Mike Rother: Toyota KATA: Managing people for improvement, adaptiveness, and superior results 

  • Varsinkin agile coachille todella hyvä perusteos. 

  • KATA on leanin coach-metodi: miten valmennetaan muutosta ja miten pienin askelin lähdetään muuttamaan asioita tiettyyn suuntaan.

Pieniä, helppolukuisia kirjoja, jotka selittävät leanin periaatteet yksinkertaisesti:

 • Pascal Dennis and Robert Martichenko: Everything I know About Lean I learned in First Grade 

  • Tiimityöskentely, läpinäkyvyys, oppiminen, epäonnistuminen

 • Niklas Modig and Pär Åhlström: This is Lean: Resolving the Efficacy Paradox 

  • Flow-optimointi vs. resurssioptimointi.

  • Avataan konkreettisen esimerkin kautta sairaalaympäristöstä - ketterä toimii toimialasta riippumatta!

 • Eric Ties: The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses 

  • Klassikko! Mitä on oppiminen asiakkaalla, miten saadaan palautesykli toimimaan ja ymmärretään asiakkaan toiveet sekä tarpeet, ja miten mukaudutaan omaan asiakasyritykseen.

2. Kehitä itseäsi puhtaana valmentajana

Seuraavat kirjat käsittelevät itse valmentamista ja keinoja kehittyä coachina kontekstista riiippumatta. Avainajatuksena on pyrkimys pysyä puhtaasti coachin roolissa ilman minkäänlaista omaa agendaa. 

 • David Rock: Quiet Leadership: Six steps to transforming performance at work 

  • Helppolukuinen, mukana lukuisia esimerkkejä.

 • David Rock & Linda J. Page: Coaching with the brain in mind: Foundations for Practice 

  • Paksu opus, jossa perehdytään coachaamiseen hyvin monelta kannalta

 • David Rock: Your Brain at work: Strategies for overcoming distraction, regaining focus, and working smarter all day long  

  • Ideoita työn tekemiseen: Missä vaiheessa päivää aivot on virkeimmillään ja milloin kannattaa tehdä raskas ajatustyö. Loistava opus päivän rakentamiseen ihmisen aivojen kannalta.

3. Ketterien tiimien coachaaminen

Yksi ketterän tekemisen ydin on siirtyminen yksilölähtöisestä tekemisestä tiimilähtöiseen yhdessä tekemisen malliin. Tämän vuoksi kyky coachata tiimejä ja useista tiimeistä koostuvia isompia ryhmiä on kultaakin kalliimpi agile coachille. 

 • Lyssa Adkins: Coaching Agile Teams. 

  • Tämä on agile coacheille erittäin hyvä teos, sillä kirja käsittelee agile coach -roolia hyvin laajasti.

 • Esther Derby & Diana Larsen: Agile Retrospectives: Making Good Teams Great 

  • Kertoo miten hyvä retrospektiivi rakennetaan ja antaa  loistavat askeleet retron pitämiseen.

 • Jean Tabaka: Collaboration Explained: Facilitation Skills for Software Project Leaders 

  • Miten yksilöt oppivat uusia tapoja työskennellä tiimissä, yhteistyön rakentuminen ja sen elementit.

 • Patrick Lencioni: The Five Dysfunctions of a team 

  • Miten luottamuksen kautta lähdetään rakentamaan yhteistyötä ja luodaan pitkäikäisiä tiimejä.

4. Muutos, itseohjautuvuus ja vastuu

Aidosti ketterässä organisaatiossa ihmiset ovat itseohjautuvia. Todellinen itseohjautuvuus mahdollistuu koko tiimin oivaltaessa, että muutos on tehtävä itse, eikä ongelmia lähdetä etsimään ulkopuolisista olosuhteista tai ihmsistä.

 • Christopher Avery: The Responsibility Process 

  • Miten henkilö lähtee kulkemaan vastuunoton matkaansa.

 • Carol S. Dweck, Ph.D.: Mindset. The new psychology of success. How we can learn to fulfill our potential 

  • Fixed mindset vs. growth mindset: ketterässä organisaatiossa growth mindset on elintärkeä.

 • Charles Duhigg: The power of habit: Why we do what we do in life and business

 • James Clear: Atomic Habits: An easy and proven way to build good habits and break bad ones

5. Rakentava, positiivinen, luottamusta lisäävä kielenkäyttö 

 • Marshall Rosenberg, Ph.D.: Living Nonviolent Communication 

  • Auttaa löytämään kielen, jolla voidaan rakentaa yhteistä polkua eteenpäin tiukoissakin tilanteissa.

 • Richard Bandler: The Ultimate introduction to NLP: How to build a successful life 

  • Jotta opit kuulemaan miten – ja mistä – ihmiset puhuvat. Puhe kohti muutosta vs. puhe pois ei-halutusta – tässä on suuri ero ajattelutavassa.Lopuksi vielä muutama kirjavinkki oman inspiraation kirkastamiseen kohta kevääksi kääntyvään talveen:

 • Simon Sinek: Find Your Why

 • Amanda Kudo: My little Ikigai journal

 • Simon Sinek: Together is Better: A little book of inspiration


Antoisia lukuhetkiä! 


Coachingin saloista kiinnostuneita varten Kirsi on rakentanut Nitorin ketterän valmennuksen koulutuksen, jossa opitaan ammattivalmentajan menetelmiä ketterän valmentajan tueksi. Tämän perusosaamisen lisäksi Kirsi tuo koulutuksessa esille useita eri fasilitoinnin keinoja ja opastaa miten ketterää ajatustapaa voidaan rakentaa ja lujittaa yrityksissä. Lisätietoja koulutuksesta löydät tästä.

Kirjoittaja

Lue lisää ketterästä valmennuksesta