Koulutus on suunniteltu antamaan hardware-kehittäjille työkaluja nopeatempoisen digitaalisen ajan tuomiin haasteisiin. Ketterän työtavan arvot ja periaatteet auttavat hardware-insinöörejä luomaan omat parhaat käytäntönsä, joiden avulla on mahdollista saavuttaa nopeammat kehityssyklit, alentuneet kustannukset sekä lopputuote, joka luo enemmän arvoa loppukäyttäjälle. 

Hardware-kehittäjät kohtaavat kasvavaa painetta kehittää korkealaatuisia ratkaisuja entistä nopeammin. Ketterät käytännöt tarjoavat näihin vaatimuksiin ratkaisun, jolla saavutetaan samalla nopeampi tuotekehitys, alentuneet kustannukset sekä suurempi läpinäkyvyys työhön. 

Oppimistavoitteet

 1. Haastaa osallistujat tarkastelemaan käsityksiään ketterästä hardware-kehityksestä

 2. Oppia käyttämään scrumia, kanbania sekä skaalattua ketteryyttä hardware-tuotekehityksessä

 3. Luoda käsitys siitä, mitä teknisiä muutoksia on tarpeen tehdä, jotta ketterät käytännöt on mahdollista ottaa käyttöön hardware-ympäristössä

 4. Saada ymmärrys siitä, mitä muutoksia ketterät käytännöt tuovat hardware-tuotekehitykseen

Kohderyhmä

 • Hardware-kehittäjille, joille ketterät menetelmät ovat uutta, tai joilla on vähän kokemusta ketterästä toimintatavasta

 • Projekti- ja linjajohdolle, jotka ovat vastuussa ketteristä hardware-projekteista

 • Sidosryhmille, joiden on ymmärrettävä ketterää hardware-kehitystä

Aiempaa kokemusta ketteristä käytännöistä ei tarvita. 

Aikataulu

Agile hardware on verkkokoulutus, joka koostuu viidestä moduulista. Jokainen moduuli käsittelee tiettyä aihealuetta seuraavasti:

Moduuli 1: 

 • Perusteet ketteryydelle

 • Ketterän toimintatavan ajattelutapa ja arvot

Moduuli 2: 

 • Lean ajattelutapa

 • Kanban

Moduuli 3: 

 • Scrum

 • Moniosaajatiimit

Moduuli 4:

 • Skaalattu ketteryys - useamman tiimin yhteistyö

 • Ketterä yhteistyö

Moduuli 5:

 • Tuotteet ja inkrementaalinen kehitys

 • Ketterä suunnittelu


Hinta

1980 eur (ei sis. alv)

Seuraavan kurssimme päivämäärät syksyllä 2021 julkaistaan näillä sivuilla pian.

Peruutusehdot

Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta lainkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.