Suomen suurin työeläkeyhtiö vastaa lähes 1,1 miljoonan hengen eläketurvasta

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on vuonna 1961 perustettu työeläkevakuutusyhtiö. Ilmarisen omistavat sen asiakkaat ja se on Suomen suurin työeläkeyhtiö. Ilmarinen vastaa 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Peräti 550 000 työntekijän sekä yli 75 000 yrittäjän vakuutusasioista vastaa Ilmarisella 600 hengen tiimi. 

Tavoitteena ketterä toimintatapa ja matala hierarkia 

Ilmarisen ja Nitorin yhteistyön tarkoituksena oli luoda ketterä ja asiakaslähtöinen toimintatapa Ilmariselle. Ketteryys tarkoittaa Ilmariselle sitä, että päätöksenteko uusista toteutettavista asioista on nopeaa, läpinäkyvää ja helppoa. Toisin sanoen ne henkilöt, joilla on eniten asiantuntemusta eri toimenpiteistä, saavat tehdä niistä päätöksiä. Toimintatavan muutos vaati johdolta rohkeutta purkaa vanhat rakenteet ja luopua omasta päätöksenteon vallastaan madaltamalla hierarkiaa ja jakamalla vastuuta laajemmin eri alojen asiantuntijoille.

Siiloista kohti läpinäkyvää organisaatiota

Lähtökohtana oli siiloutunut liiketoiminta, missä varsinaiset työntekijät ovat kaukana toisistaan ja keskustelu tapahtuu esimieshierarkian kautta. Eri siiloista vietiin kehittämisprojekteja hyväksytettäviksi kehityksen johtoryhmään, jonka tehtävänä oli päättää rahoituksesta. Hyväksyttyjä projekteja saatettiin käynnistää ilman selkeää kuvaa käytettävissä olevasta kapasiteetistä, jolloin ajauduttiin herkästi sisäiseen resurssikilpailuun.