Myöhästynyt lento voi aiheuttaa heijastusvaikutuksia useisiin muihinkin toimintoihin
Lentotoiminta on monimutkainen kokonaisuus. Lentojen pitäminen ajallaan, jatkolennoltaan myöhästyneiden matkustajien uudelleenohjaaminen ja ylipäänsä yllättäviin tilanteisiin reagoiminen ovat vain osa ongelmista, jotka Operations Controllereiden täytyy hoitaa. Myös sääolosuhteet, matkustusrajoitukset sekä henkilökunnan saatavuus täytyy ottaa huomioon.

Operaatioiden hallinnassa lentoyhtiöiden täytyy joka päivä tehdä lukuisia päätöksiä, joiden seuraukset saattavat riippua toisistaan ja joiden heijastusvaikutukset saattavat vaikuttaa moniin lentoihin.

MVP:stä tuotantovalmiiksi viidessä kuukaudessa
Projekti saatiin tuotantovalmiiksi noin viidessä kuukaudessa, minkä jälkeen se esiteltiin laajemmalle käyttäjäryhmälle. Tässä vaiheessa niin kutsuttua pienintä julkaisukelpoista tuotetta (MVP, minimum viable product) varten rakennetusta räätälöidystä raportointityökalusta  luovuttiin ja tulokset esiteltiin Finnairin sisäisessä AWS-pilvipalveluna toteutetussa Business Intelligence -ympäristössä.

Siirtyminen laajempaan käyttäjäkuntaan sujui jouhevasti, vaikka palautteen määrä lisääntyikin huomattavasti. Palautteen keräämiseen ja säilyttämiseen luotiin erillisiä lomakkeita, mikä paransi niiden käsittelyä merkittävästi.