REMS-järjestelmä auttaa tutkijoita tieteellisten aineistojen
Tieteen tietotekniikan keskus eli CSC on suomalainen valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan osaamiskeskus. Nitor on yhdessä CSC:n kanssa uudistamassa keskuksen REMS-järjestelmää, jota hyödyntävät esimerkiksi Findata sekä THL:n biopankki. 

REMS eli Resource Entitlement Management System -järjestelmä on toteutettu osana kansainvälistä ELIXIR-hanketta, joka kokoaa yhteen euroopanlaajuisesti bio- ja terveystieteiden aineistoja ja työkaluja. Hankkeen tavoitteena on luoda tutkimusinfrastruktuuri, jonka avulla tutkijat voivat helpommin löytää ja analysoida aineistoja sekä jakaa tietotaitoaan toteuttaen alan parhaita käytäntöjä.

REMS on turvallinen tapa jakaa tutkimustietoa silloin, kun sitä ei voi julkisesti tehdä esimerkiksi tiedon sensitiivisyyden vuoksi. REMS mahdollistaa eri organisaatioiden tutkijoille pääsyn aineistoihin, ja hakuprosessi voidaan hoitaa kokonaan palvelun sisällä.

Julkinen järjestelmä julkaistiin avoimena lähdekoodina
Clojure-ohjelmointikielellä rakennettu REMS on avoimen lähdekoodin  julkinen järjestelmä, jossa päätoteuttajina toimivat CSC ja Nitor.