Organisaatio kukoistamaan ketterillä käytännöillä

Wärtsilä lähti hakemaan ratkaisua tyypillisiin työnteon haasteisiin. Yksi kehitysorganisaation yksikkö koki painetta useiden sidosryhmien kohdistaessa siihen ristiriitaisia tai aikataulullisesti päällekkäisiä pyyntöjä. Aiemmassa toimintamallissa oli huomattu, että läpinäkyvyyden puute sekä rajallinen tieto organisaation todellisesta toimituskyvystä johtivat viivästymisiin. Yksikköön virtasi toimeksiantoja ilman täyttä läpinäkyvyyttä siihen, mitä on mahdollista saada valmiiksi halutussa aikataulussa. Aiemmat yritykset parantaa yksikön toimituskapasiteettia eivät olleet kantaneet toivottua hedelmää. Wärtsilä halusi löytää ratkaisun, jolla saataisiin näkyvyyttä ja ennustettavuutta työn etenemiseen, ja tätä kautta aikataulut pitämään ilman tekijöiden ylikuormittumista.

Yhteistyö aloitettiin visualisoimalla meneillään olevaa työtä. Ongelmakohdat ja pullonkaulat saatiin näkyviin, ja työtä lähdettiin priorisoimaan arvon tuotannon näkökulmasta. Huomattiin, että organisaatioon kohdistuva sisäänvirtaus oli huomattavasti suurempi kuin ulosvirtaus, jolloin työjonosta lähdettiin siivoamaan pois asiat, jotka eivät palvelleet haluttua lopputulosta.

Wärtsilä ymmärsi alusta asti, että kestävä muutos vaatii panostusta. Organisaation johdolla oli voimakas halu tukea tiimien onnistumista, jotta muutoksella olisi sellainen vaikutus, jota haettiin. Käytännössä tämä näkyi niin, että organisaatiota koulutettiin laajasti. Tämän jälkeen toteutettiin useita työpajoja, joissa uutta toimintatapaa lähdettiin viemään käytäntöön muun muassa yhteisen suunnittelun kautta. Nykyistä työtilannetta ja toimintamalleja lähdettiin visualisoimaan yhteisvoimin. Samalla viivästymisiä aiheuttavat riippuvuudet tehtiin näkyviksi, sekä tunnistettiin useampi työn kategoria. Myös JIRA-työkalua konfiguroitiin, jotta saatiin palaute pyörimään backlogin kautta.

Eri rooleissa toimivien tekijöiden koulutusta ja valmennusta jatkettiin läpi koko prosessin, jotta tarvittava tuki muutoksessa oli koko ajan läsnä. Wärtsilä halusi varmistaa muutoksen onnistumisen, ja jo alkuvaiheessa muutokseen panostettiin merkittävästi. Näin SAFe®-julkaisujuna todella lähti käyntiin toivotulla tavalla: heti ensimmäisestä Program Incrementistä saatiin haluttu lopputulema. Samaan aikaan tehtiin myös jatkuvasti parannuksia arkkitehtuuriin, jotta työ virtaisi mahdollisimman helposti ja vaivattomasti läpi organisaation.

Kuvat: Wärtsilä