It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Den nya SL-appen gör kollektivtrafiken mer tillgänglig för alla i Stockholm

Publicerad i Nyhet, Design, Teknologi

Skriven av

Artikel

1 juni 2020 · 2 min lästid

SL-appen är mobilapplikationen för Storstockholms kollektivtrafik, innehållande mobilbiljetter, reseplanerare och informationstjänster om kollektivtrafik. Den förnyade appen släpptes i maj 2020 för iOS och Android.

Trafikförvaltningen vid Region Stockholm är kollektivtrafikmyndigheten i Stockholm som transporterar cirka en miljon människor varje dag - med bussar, tunnelbanor, tåg, färjor och färdtjänst för äldre. SL -appen är en av de viktigaste digitala kanalerna för SL, vilket också möjliggör kontaktlös kundservice och minskar konsumtionen av fysiska biljetter.

SL UI screenshots

Förutom att hjälpa till med kollektivtrafik i allmänhet, hjälper appen till att nå viktiga hållbarhetsmål för Region Stockholm.

Sektionen för Utveckling och Digitalisering inom Trafikförvaltningen grundades 2018, i syfte att bygga och underhålla digitala tjänster internt med hjälp av människor som har erfarenhet av agila arbetssätt. Nitor är ett av företagen i multisourcingmiljön som består av flera agila team. Apputvecklingsteamet består av en Produktägare, Scrum Master, iOS och Android Tech Leads, UX Lead och ett flertal utvecklare, designers och testare.
Nitor har tidigare varit djupt involverad i att utveckla en liknande app för Helsingforsregionen, så detta var ett projekt där vi kunde erbjuda vår expertis och passion.

Det här var en chans att påverka samhället. Appen har cirka 900 000 användare och det faktum att den hjälper människor att välja kollektivtrafik framför körning betyder mycket. Jag är stolt över den tillgängliga kundupplevelsen som den förnyade appen ger”, säger biljettdelens produktägare och appens tidigare UX-lead Björn Heselius, som också har varit en del av att bygga Nitors verksamhet i Sverige sedan vi öppnade vårt kontor i Stockholm 2017.

Agilt utvecklingsteam samlade kontinuerlig feedback från passagerare

Med den förnyade SL-appen vill Region Stockholm arbeta på ett smidigt sätt för att skapa en produkt som i sig var användarvänlig. SL-appen har två kärnfunktioner: hitta en resa och köpa biljetter för kollektivtrafik. Dessa förenklade funktioner förstärks av enkel navigering som hjälper både människor som bor i Stockholm och besökare som är mindre bekanta med staden.

Teamet arbetade på ett agilt sätt och feedback samlades kontinuerligt. Huvudmålet var att förenkla användarupplevelsen av appen och få biljettköpsdelen att anpassa sig till kundernas olika behov.

I förstudiefasen tillbringade teamet faktiskt en betydande tid i Stockholms tunnelbana och frågade passagerare om deras upplevelser. Detta ledde till att flera gamla funktioner togs bort i den första versionen av appen. Det kändes viktigt att börja med ett tydligt fokus på de huvudsakliga användarfallen; hitta en lämplig resa och köpa en biljett, samt tillhandahålla en fullt tillgänglig app -lösning för dem som använder röstgränssnittet istället för ett grafiskt användargränssnitt”, beskriver Heselius.

Som vanligt i ett agilt projekt skrotades många av hypoteserna efter att de validerats med kunderna. Många idéer fastnade också. Så småningom kunde teamet komma med en lösningsprototyp som fungerade och sedan utvecklades vidare till en beta. Betan byggdes och testades med en grupp på 300 personer under vintern 2020.

Datan och feedbacken användes för att bygga en release-redo app som släpptes i maj 2020 ungefär ett år efter att utvecklingen startade.

Den förnyade appen släpptes på iOS och Android under pågående pandemi. Teamet resonerade att minskat antal passagerare skulle möjliggöra en stabil utbyggnad av appen och feedback och data samlas in för ytterligare förbättringar.

Kolla in våra framgångshistorier!

Skriven av

Identifiera nya möjligheter med hållbar digital utveckling

Vi är digitala ingenjörer som finns här för att hjälpa dig att tackla dina utmaningar. Låt oss ta vara på potentialen av din verksamhet tillsammans.