It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Hållbar digital utveckling börjar med design: “Även små beslut påverkar”

Publicerad i Hållbarhet, Design

Skriven av

Artikel

12 februari 2024 · 5 min lästid

Hållbar digital utveckling täcker många aspekter, från framtidssäkra strategier till noggrant utvalda teknologier och genomtänkta lösningar som står sig över tid. Men innan utvecklingen kan börja är det designers som spelar huvudrollen – hjältar som kämpar för hållbarheten hos digitala produkter och tjänster.

Hållbar design innebär i grunden att ta hänsyn till miljömässiga, sociala, ekonomiska och etiska faktorer vid utveckling av produkter eller tjänster. Hållbar design är särskilt givande i början av utvecklingen av något nytt men kan praktiseras när som helst för att optimera redan befintliga lösningar.

"Alla nyckelelement inkluderas redan i designprocessen. Vi överväger tillgängliga lösningar och teknologier från många perspektiv innan vi ger oss in i utvecklingen, och hållbarhet kan och bör vara en av faktorerna. Även till synes små beslut får stor påverkan, vilket gör dem väl värda ansträngningen", förklarar Annika Madejska, Senior Designer på Nitor.

Till exempel skulle möjligheten för användare att växla mellan ljusa och mörka lägen bidra till visuell komfort och öka energieffektiviteten. Även om högsta ledningen ibland kan betrakta mörkt läge som en sekundär funktion mindre värd ansträngningen krävs det bara en måttlig mängd timmar för att leverera en betydande och varaktig påverkan på miljön och användarna som arbetar framför skärmar hela dagen. Det är avgörande att inkludera designerns perspektiv i beslutsfattande och prioritering av påverkan och ansträngning för att säkerställa att hållbarhetsfaktorer också beaktas.

"Viktigast av allt är att hållbarhet måste betraktas som en resa snarare än ett engångsprojekt. Detta är där designers kan spela en nyckelroll. Designers har den gyllene möjligheten att införa nya perspektiv och skapa en varaktig påverkan. Mängder av verktyg och ramverk finns för att möjliggöra hållbar design, och nya metoder utforskas ständigt. Att arbeta som konsult är för mig ett utmärkt sätt att hålla sig ajour med de senaste insikterna från olika branscher. Detta gynnar också våra kunder," påpekar Liisa-Maija Keinänen, Senior Designer.

Hållbarhet är bra, men vi behöver förnya hur vi pratar om värde

De främsta drivkrafterna för hållbar design kommer från kunder och anställda, som allt oftare prioriterar personliga värderingar i sina beslutsprocesser. Att bygga företagets varumärke på trovärdighet blir en konkurrensfördel när EU stramar åt regleringen kring teknikföretag.

"Regulatorerna har verkligen insett behovet av mer etisk och hållbar teknologi. Europeiska unionen är tillräckligt stor för att globala företag ska uppmärksamma och följa lokala regler, och det gör den till en pionjär för hållbarhet," säger Madejska.

För att uppfylla kraven behöver organisationer börja uppmärksamma hållbarheten i hela sin leverantörskedja. Detta ställer krav på partners och leverantörer, som nu kanske riskerar förlora kunder om kriterierna inte uppfylls. Företag som arbetar med offentlig sektor är till exempel redan vana vid att se hållbarhetsrelaterade kriterier bredvid förfrågningar om anbud.

Även om det är tydligt att mer hållbara operationer ger konkreta affärsfördelar, från besparingar på energikostnader till mer nöjda anställda och kunder, missar många företag fortfarande möjligheten. Det huvudsakliga hindret är inte bristen på information eller expertis, utan det sätt som vårt samhälle definierar framgång.

"I dagens värld mäts värde i pengar. Kanske behöver vi omdefiniera det och börja mäta företag utifrån hur värdefulla de är i hektar skog eller hur hållbar deras anställdas arbetsrytm är. Vi vet att samhället ropar efter hållbarhet, men det är en svår nöt att knäcka om framgång endast mäts i resultat," förklarar Madejska.

Är en långsammare takt och medveten användning av teknologi de trender vi behöver?

Sociala och ekonomiska aspekter gör att organisationer överväger sina tjänster, produkter och operationer ur ett människocentrerat perspektiv. Att skapa programvara och verktyg som är hållbara för människor att använda är en aspekt av hållbar design som skulle kunna ta itu med ett mycket bredare problem: ökande utbrändhetssprocent som går hand i hand med ökad arbetsbelastning.

"Vi förväntar oss omedelbar respons från våra onlinetjänster och har noll tålamod för laddningstider. Samma tanke har sipprat in i alla aspekter av livet och vi människor förväntas leverera nästan lika snabbt. Programvara är så snabb idag att vi inte har naturliga pauser i väntan på resultat eller för att något ska laddas. Människor har inte samma kapacitet. Att främja ett mer medvetet användande av teknologi skulle hjälpa till att förändra dessa förväntningar," säger Keinänen.

Även om minskning av koldioxidavtryck för att nå nettobalans, energieffektivitet och utveckling av långsiktiga lösningar är stora trender inom hållbar design, är sociala faktorer på uppgång. Att känna igen när och var man ska digitalisera i digitaliseringens era blir en nyckelkomponent. Automatisering av repetitiva manuella uppgifter är väl motiverad, eftersom det frigör människors tid för något mer meningsfullt. Men att ersätta mänsklig interaktion med AI kan också orsaka skada.

"Vi är digitala designers som skapar digitala tjänster och jag tror fortfarande att inte allt behöver digitaliseras. Chatrobotar är bra för att lösa enkla vardagsbehov, som att boka läkarbesök. Men att stänga konton och tjänster för en älskad som nyligen gått bort kräver en faktisk människa i andra änden," påpekar Madejska.

Men den mänskliga faktorn är inte den enda anledningen att ta ett steg tillbaka innan man omfamnar digitaliseringen. AI-revolutionen är en obestridlig trend för de kommande åren, men det är också viktigt att hålla priset för elförbrukning och vattenförbrukning i åtanke. Varje interaktion, fråga eller uppmaning bidrar till att öka CO2-utsläppen som är förknippade med tjänsten. Ändå är det helt osynligt för användaren som frestas att helt enkelt köra sin fråga varje gång de är missnöjda med de bilder verktyg som Midjourney genererar åt dem. Genom hållbar, transparent design kan användarna göras medvetna om den verkliga kostnaden för miljön.

Detta betyder inte att organisationer och individer inte ska omfamna digitaliseringen. Tvärtom erbjuder nya teknologier som AI och kvantdatorer stora fördelar för en mer hållbar digital utveckling. Men smart, omtänksam användning av teknologi säkerställer att vi inte slösar resurser i onödan - en väl genomtänkt uppmaning i taget.

Är du ute efter mer hållbar design? Ta reda på mer om våra tjänster!

Skriven av