It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Design

Produktutveckling av människor, för människor

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi tjänster som kan vidareutvecklas i takt med nya innovationer och föränderliga förutsättningar. Hållbar digital design möter både användarnas och verksamhetens behov – både nu och i framtiden.

Service design

En Service Designer hjälper dig att hitta rätt väg genom att identifiera rätt destination. Välfungerande digitala tjänster kretsar runt människor och speglar din verksamhets strategi. Med hjälp av co-designmetoder hittar vi behoven hos både dina användare och din organisation för att kunna bygga en lösning som täcker alla behov. Men vårt jobb slutar inte där. Det behövs ständig innovation för att hänga med i snabbt föränderliga marknader. Därför är våra tjänster anpassade för kontinuerlig utveckling.

Strategisk design

Organisationer måste agera snabbt på marknadens förändringar för att kunna ligga i framkant och behålla din konkurrensfördel. Vi använder kundorienterad design och agil innovation för att hjälpa dig att utveckla nya affärsmöjligheter och modeller som gör att du behåller din position. Utveckling är en kreativ process, men den bygger alltid på affärsmål, kundinsikt och strategi.

UX-Design

Framgångsrika tjänster definieras av behagliga användarupplevelser, men det kommer inte av sig själv. Det är resultatet av att många människor arbetar tillsammans för att förstå vad som funkar och klickar. Research, design, prototyper och tester hjälper oss att nå dit. Vi skapar en tydlig informationsarkitektur och intuitivt användargränssnitt som enkelt leder kunden genom tjänsten.

Visuell design

Visuell design kan förvandla användarupplevelsen från bra till härlig. Vi har den djupa förståelsen för både tjänster och användargränssnitt. Genom väva in ditt visuella språk i alla olika kontaktpunkter i ditt varumärke kan vi skapa en överlägsen användarupplevelse. Hemligheten bakom vår snabba implementering ligger i vår förmåga att skala upp design till fullständiga designsystem.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en självklarhet för framtidens digitala tjänster. Alla människor har rätt att använda de digitala tjänsterna, men en del av oss behöver speciella hjälpmedel för att komma åt dem. Tjänster ska designas så att alla kan använda sig av dem.
Människor med olika typer av funktionsnedsättningar kan stängas ute från tjänsterna om de inte anpassas för deras behov. Våra designers, innehållsproducenter och mjukvaruutvecklare arbetar tillsammans under hela processen för att säkerställa att tjänsten blir användbar för alla. Vi samarbetar också nära våra partners, exempelvis tekniska utvärderare och tillgänglighetstestare.

Kontakta oss

 • Timo-Pekka Viljamaa

  Director, Design Services

  Telefon

  +358 50 486 0522

  Email

 • Björn Heselius

  Principal Designer

  Telefon

  +46 73 335 4556

  Email

 • Mervi Rauhala

  Principal service designer

  Telefon

  +358 40 8446779

  Email