It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Agilt

Agilitet börjar inifrån

Starta en agil transformation. Utveckla ditt arbetssätt och din företagskultur genom att göra användaren till det naturliga navet för din produktutveckling. Skapa en hållbar, framgångsrik produkt i en inkluderande verksamhet.

Förberedd organisation

Förmågan att kunna hantera även oförutsedda förändringar skapar framgång. Våra medarbetare hjälper dig att bygga starka, effektiva och kompetenta team som drar nytta av oväntade förändringar.

Lean produktledning

Designtänk och Lean-Agila principer styr våra samarbeten. Tillsammans utvecklar vi ditt företags förmåga att snabbare och bättre uppfylla kundernas verkliga behov. Vi ger dig verktyg som möjliggör vidareutveckling av affärsmässiga lösningar genom att bidra med expertis inom produktledning och hantering av era produkters hela livscykel.

Agil affär

Agilitet som genomsyrar hela ditt företag kan hjälpa det att snabbt ändra riktning när så behövs.Vi förverkligar modeller som stöttar adaptiv strategi, agil portföljstyrning och finansiell styrning. På så sätt kan hela företaget verka med transparens som kontrollmekanism och ge förmåga till ständig anpassning utifrån ändrade marknadsförutsättningar.

Utbildning

Vi erbjuder kundspecifika och publika utbildningar inom Lean och Agilt, både online och i klassrum. Med hjälp av utbildning utvecklar du din, och dina medarbetares kompetens, för att bättre möta framtidens utmaningar.

Kontakta oss

  • Rami Sirkiä

    Senior Enterprise Coach and Managing Director

    Telefon

    +358 40 731 9602

    Email