It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Från strategi till vardagliga beteenden: att omfamna hållbarhet vid produktutveckling

Publicerad i Hållbarhet, Agilt

Skriven av

Artikel

12 februari 2024 · 5 min lästid

När företag står inför ökande krav på mer hållbar affärspraxis blir produktutveckling ett verktyg för förverkligande. För att kunna omfamna hållbarhet behöver företag förverkliga strategiska hållbarhetsmål samt åtaganden till konkreta åtgärder och mätvärden.

Instinktivt skulle det verka som att det Agila manifestet och de Agila principerna är en passar naturligt i en mer hållbar affärskontext. Detta är särskilt tydligt inom den åttonde principen: Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.

Vad betyder detta i praktiken?

"Jag skulle säga att hållbarhet, inom en agil produktutveckling, delvis handlar om att ställa de rätta frågorna och tillhandahålla verktygen för att fatta medvetna beslut om hållbarhet. Vår roll som Enterprise coacher är att uppmuntra redan använda metoder för att möjliggöra ett hållbart strategiutförande från team till strategisk nivå", säger Nitors Enterprise coach Linnéa Zetterström.

Detta görs genom att möjliggöra för alla att fatta de beslut som bidrar till miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet. En praktisk metod är att integrera hållbarhetsfrågor i retrospektiv – ett event där teamet reflekterar och identifierar förbättringar tillsammans. En annan metod är att integrera hållbarhet i kriterierna för Definition of Done (DoD), t.ex. vi har framgångsrikt begränsat det negativa fotavtrycket av våran release.

Ari Koli, Senior Enterprise Coach, and Sustainability Engineer på Nitor, betonar det absolut nödvändiga behovet av att införliva en hållbar mentalitet inom produktutveckling.

"Agilt har alltid varit ett mycket människocentriskt tillvägagångssätt, och det fungerar bra med sociala mätvärden som mäter hur människor hanterar sin arbetsbelastning," påpekar Koli.

För andra dimensioner av hållbarhet pågår arbetet. "Fram till nyligen har konkreta steg och verktyg saknats för att omsätta strategiska mål till handling. Men förändringar är på gång: vi ser intressanta och viktiga tillvägagångssätt, till exempel från design nätverket, där koncept som planet centric design omfamnas. Den sortens tänkande behöver sträcka sig till andra områden, som produktledarskap. Företag behöver anta rollen som branschinnovatörer och kontinuerligt utveckla och leverera toppmoderna produkter samtidigt som de prioriterar miljö- och samhällsansvar i sin övergripande affärspraxis."

Samtidigt som agila metoder kan vara en del av att stödja förändringen mot mer hållbara sätt att arbeta såväl som en mer hållbar slutprodukt, behöver realiseringen gå djupare.

"En konkret metod vi använder för att förankra hållbarhetstänkande i praktik är genom produktledarskapscoaching och träning," säger Koli.

Utmaningen är att många företag har definierat hållbarhet som en del av sin strategi, men saknar verktygen för konkretisering - ibland helt. Det är viktigt att se hela perspektivet av hållbarhet, det vill säga lika mycket till social och ekonomiskhållbarhet så som miljömässig hållbarhet.

"Förutom koldioxidavtrycket, som naturligtvis är viktigt, måste vi överväga faktorer som kundinkludering och etik för de produkter vi utvecklar - är produkten tillgänglighetsanpassad? I utvecklingsteamen bör vi överväga om vårt samarbete är inkluderande och om vi arbetar i en hållbar takt för att exempelvis förhindra utbrändhet," säger Koli.

Det börjar med en förändring i tankesätt

Vägen till hållbar omvandling kräver en förändring av tankesätt. "Vi har kunskapen till stor del, men vi behöver koppla ihop punkterna inom produktutveckling. Vi behöver bli konkteta, ett exempel, övervakar koldioxidavtrycket från våra produkter, har vi incitament för personer med rätt kompetens att lösa hållbarhetsrelaterade frågor. Vi inte förvänta oss att se befintliga problem till fullo om vi saknar data, utan data kommer vi inte att kunna hitta de effektiva lösningarna," säger Zetterström.

Fram till nyligen har det saknats konkreta incitament för att förändra. Företag måste uppmärksamma sammanhang: hur produktledarna talar om hållbarhet och de faktiska kraven på produkter och system. Till exempel, om ett system måste vara ”igång” hela tiden, kan det vara i konflikt med målet att skapa en mer hållbar produkt.

Sättet vi tänker måste förnyas från det tidigare sättet att tänka. Det börjar med intressenterna.

”Vi måste betrakta planeten som en viktig intressent i utvecklingsprocessen likt Kate Raworths doughnut economy.”, menar Koli.

Hållbarhet är en holistisk förändring. Enligt Koli har det agila samhället traditionellt fokuserat på hur man snabbt får saker gjorda. Men genom att påskynda processen kan det leda till en fokusering som är ohållbar genom att vi utveckla fler och fler funktioner, produkter och tjänster. Det finns en kostnad för varje rad kod, vare sig det är ekonomiskt eller miljömässigt - som vi har sett med uppmärksamheten som ägnas åt exempelvis Green Coding (på finska).

"Vi måste överväga de etiska synpunkterna: bara för att vi kan, borde vi? Uppnår det de resultat vi behöver? Efter det kommer den traditionella frågan om hur. Även om vi kan bygga en produkt, måste vi till exempel överväga om vi borde och om att bygga den är viktigt."

Vi behöver ställa dessa frågor under tidig validering för att ta reda på hur produkten eller tjänsten bidrar till miljö- och sociala effekter. Enligt Zetterström är en annan kritisk aspekt som ofta förbises avveckling. Tendensen är att fokusera på att addera nya och ytterligare system - vare sig det gäller ett helt nytt projekt eller uppdateringen av ett gammalt.

”Gamla system som fortfarande är i bruk bör ses över för utfasning, då de potentiellt är väldigt resurs intensiva. Avveckling är avgörande för att uppnå resurseffektivisering,” säger Zetterström

Hållbarhet är inte längre valfritt

Det gamla dilemmat om vad som bör komma först, ekonomin eller miljön, verkar bli ett mindre och mindre ett problem för varje dag.

"För det första måste vi agera nu. Miljökrisen är redan här. Vi kan inte fokusera enbart på ett långsiktigt perspektiv, vi måste hitta hållbara lösningar för kortsiktiga perspektivet u" säger Koli.

Detta återspeglas i näringslivet. Tillexempel registrerar fler företag upp sig på Science-Based Targets och sätter upp ambitiösa klimatmål. Dessutom har pågående regeländringar konkreta påverkan på företag i alla storlekar, stora som små.

Enligt Osuuspankkis undersökning av stora företag 2024 (på finska) planerar 56 procent av stora företag att byta underleverantör på grund av hållbarhetsmål inom en snar framtid, och 42 procent har redan bytt.

"Det är tydligt att antagandet av hållbarhet är en bra affär: ett ökande antal företag betonar hållbarhet och etik, och förväntar sig att deras leverantörskedja ska följa miljö-, ekonomiska och sociala krav. Produktutveckling måste följa efter," säger Koli.

Söker du att omfamna motståndskraft, agilitet och hållbarhet i ditt företag? Läs mer om våra tjänster.

Skriven av