It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Analys

Dra nytta av data i affärsverksamheten

Låt data science bli en del av din vardag. Börja med det som snabbt skapar värde. Skapa självlärande funktioner. Organisera och sortera data för bättre beslut i affär och utveckling.

Datastrategi och kunskapsbaserad styrning

Analysen behöver inte vara en lång och mödosam process. Våra experter hjälper dig snabbt att få insikt i vad den kritiska datan innebär för din verksamhet. Vi kan snabbt och utan dyra teknikinvesteringar visa upp fördelarna med att använda data. Det är lätt att skapa en process som hjälper hela organisationen när alla förstår fördelarna som väntar.

Affärsoptimering

Framgångsrika verksamheter ser framtidens möjligheter och agerar snabbt. Strategier som går från ord till handling är grunden för en hållbar digital utveckling. Men det är fel att tro att briljanta algoritmer är grunden i alla datadrivna operationer. Framgången beror på förmågan att förenkla viktiga frågor och klä dem i matematiska modeller. Vi kan hjälpa dig att formulera det abstrakta till rätt fråga och levererar svaren din verksamhet har letat efter.

Maskininlärning och artificiell intelligens

Maskininlärning och artificiell intelligens löser effektivt klassificeringsproblem och upptäcker mönster i stora datamängder. Vi använder dem bland annat för riskbedömning och kundprofilering. Vi kan hjälpa dig att effektivt kartlägga applikationer för artificiell intelligens och förvandla modeller till färdiga produkter.

Datalagring och datahantering

En korrekt lagring och hantering av data gör det möjligt att sömlöst utveckla och använda analyser, datahantering och andra databaserade tjänster. Våra kostnadseffektiva lösningar styrs av informationssäkerhet, tillförlitlighet och möjlighet till att skala upp för att möta din organisations behov.

Kontakta oss

  • Samuli Visuri

    Managing Director, Analytics and AI

    Email