Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Muotoilu

Palveluja ihmisiltä ihmisille

Suunnittele palveluja, jotka elävät yhdessä ihmisten tarpeiden kanssa. Ota huomioon käyttötottumusten muutokset sekä kehittyvät teknologiat ja innovaatiot. Kestävä digitaalinen design on asiakkaan ja liiketoiminnan palveluksessa nyt ja jatkossa.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu kohdistaa huomion tavoitteeseen. Yhteissuunnittelun menetelmillä etsimme ongelman ytimen sekä oikeita ratkaisuja, joilla luodaan liiketoiminnalle arvoa. Rakennamme digitaaliset palvelumme aina ihmislähtöisesti ja niin, että ne ovat yrityksen strategian ja liiketoiminnan palveluksessa eikä päinvastoin. Hyvä muotoilu validoi palvelun arvolupauksen ja tukee innovointia. Osana jatkuvaa kehitystä se varmistaa tavoitteiden toteutuminen ja positiivisen asiakaskokemuksen, myös nopeasti muuttuvilla markkinoilla.   

Strateginen muotoilu

Jatkuva muutos vaatii kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittämistä entistä nopeammin. Kehittäminen on luovaa työtä, mutta se perustuu aina strategiaan, asiakasymmärrykseen ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Asiakaslähtöisen muotoilun ja ketterän innovoinnin avulla voit tunnistaa sekä konkretisoida strategiset ideat ja selvität niiden arvon. Luot uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä -malleja ja reagoit markkinoiden muutoksiin nopeammin.

Käyttökokemuksen suunnittelu

Käyttökokemus on palvelun tärkeimpiä menestystekijöitä, ja siksi haluamme tuntea palvelujemme käyttäjät sekä heidän tarpeensa. Saumaton käyttökokemus ei synny päälle liimattuna, vaan se on tutkimuksen, muotoilun, prototypoinnin ja testauksen tulosta. Inhimillisyys ja tekninen osaaminen käyvät käsi kädessä. Selkeä informaatioarkkitehtuuri ja intuitiivinen käyttöliittymä kuljettavat asiakkaasi sujuvasti läpi palvelun. 

Visuaalinen suunnittelu

Hyvä käyttökokemus kohotetaan ilahduttavaksi visuaalisen suunnittelun voimalla. Asiakkaaseen vetoavalla ilmeellä ja tarinalla kiinnitämme huomion ja onnistuneella käyttökokemuksella mahdollistamme palvelun menestyksen. Ymmärrämme erilaisten palveluiden ja käyttöliittymien UI-konventiot ja suunnittelemme ne luonnolliseksi osaksi asiakkaan brändiä. Tämän skaalaaminen design systeemiksi nopeuttaa toteuttamista ja edistää kokeilevaa kulttuuria liiketoiminnassa.

Saavutettavuus

Saavutettavuus on yhä merkittävämpi digitaalisten palveluiden menestystekijä. Jokaisella on oikeus digitaalisiin palveluihin – myös ihmisillä, joilla on näkövamma, tarkkaavaisuushäiriö tai vaikkapa hiiren käytön estävä fyysinen vamma. Kun palvelu on suunniteltu ja rakennettu saavutettavaksi, se on kaikkien kannalta parempi käyttää. Saavutettavan palvelun rakentamisessa on olennaista, että suunnittelijat, sisällöntuottajat ja ohjelmoijat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Korkeimpaan saavutettavuusluokitukseen tähtäävissä palveluissa voimme myös hyödyntää auditoinnin ja saavutettavuustestauksen kumppanuuksiamme.

Kysy meiltä lisää

 • Timo-Pekka Viljamaa

  Director, Design Services

  Puhelinnumero

  +358 50 486 0522

  Sähköpostiosoite

 • Björn Heselius

  Principal Designer

  Puhelinnumero

  +46 73 335 4556

  Sähköpostiosoite

 • Mervi Rauhala

  Principal service designer

  Puhelinnumero

  +358 40 8446779

  Sähköpostiosoite