OP Gruppen är Finlands största finanskoncern med cirka 13 000 anställda och över tre miljoner kunder. Med fler än 100 designers har man den största interna designorganisationen i Finland.

I rollen som ambassadör inom design testar OP ständigt gränserna för hur design kan tjäna människor bäst. Strävandet efter att alltid öka kvaliteten och effektiviteten värderar OP de perspektiv samt den flexibilitet som externa designers kan tillföra. Detta avspeglar sig i det faktum att nästan hälften av OP:s designers är externa.

OP har genom åren lärt sig att det inte är utan utmaningar som man anställer kompetenta externa designers. Anledningarna är flera:

  1. Tillgången till kompetenta externa designers är inte en garanti.

  2. Det är svårt att förutse kostnaderna.

  3. Leverantörers kulturer och arbetssätt kan ofta skilja sig från OP:s.