It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Hårdvarubanken: En smidig väg till personanpassad arbetsutrustning

Publicerad i Jobb

Skriven av

Artikel

14 mars 2024 · 4 min lästid

Sedan 2017 har Nitor som personalförmån erbjudit Nitoreaner att fritt välja sin egen arbetsutrustning inom en satt budget, internt kallad Hårdvarubanken. Att hantera och beställa sin utrustning är nu ännu enklare tack vare den Hårdvarubanken-app som utvecklats internt på Nitor Core-tid.

Den så kallade Hårdvarubanken är en personalförmån som gör det möjligt för Nitoreaner att fritt välja sin arbetsutrustning inom ramen av en startbudget på 78 590 SEK. Varje månad får medarbetarnas dessutom ytterligare 2 074 SEK på sina Hårdvarubanken-konton för framtida utrustnings- och underhållsbehov. Systemet är rättvist och ger alla möjlighet att ansvara för sin egen utrustning, oavsett om det gäller datorer och smartphones eller elektriska skrivbord och ergonomiska stolar till hemmakontoret.

Nitoreaner har ett eget ansvar att se till att deras Hårdvarubank har tillräckligt med budget innan de uppgraderar sin utrustning. Underhåll och extra garantier rekommenderas starkt från Nitors sida och betalas från medarbetarnas Hårdvarubank, även om Nitoreaner också har tillgång till låneenheter vid behov.

Hårdvarubanken främjar hållbarhet och återanvändning av befintlig utrustning. Att använda en begagnad bärbar dator kan vara ett bättre budget- och miljövänligt alternativ, även om Hårdvarubanken också tillåter medarbetare att välja dyrare datorer som i sin tur kommer att hålla och vara relevanta under en längre tid. Det är den valfriheten som gör Hårdvarubanken till en uppskattad förmån.

Från Excel till app - en one-stop-shop för hårdvara

Under Hårdvarubankens första år höll Nitors administratörer koll på all företagsägd utrustning i personliga Excel-ark. De hundratals arken innehöll information om serienummer och utbytesdatum för alla kablar och all utrustning. Att arbeta med många Excel-ark var naturligtvis aldrig tänkt som en permanent lösning.

Våren 2023 släpptes den första versionen av Hårdvarubankens webbapp som ett Nitor Core-projekt. Nu kan Nitoreaner själva se sitt Hårdavarubanks-saldo, beställa ny utrustning och hantera återvinning av gamla enheter direkt via en plattform. Administratörerna kan på motsvarande sätt enkelt se den information de behöver ha koll på i sina roller.

Hårdvarubanken kan tolka information direkt från produktlänkar på MStore.se som är Nitors föredragna partner för utrustning, vilket minskar risken för felbeställningar. Ur ett användarperspektiv är upplevelsen nästan lika sömlös som när man beställer direkt från Mstore.se, även om en Business Operations Specialist i dagsläget fortfarande måste göra de faktiska inköpen manuellt i webbutiker när en Nitorean har skickat in sin beställning via Hårdvarubanken. För andra tjänsteleverantörer måste Nitoreaner mata in beställningsinformationen manuellt.

Eftersom Nitoreaner är måna om att utnyttja sin möjlighet att lösa in använd arbetsutrustning kan de även se det dagsaktuella värdet på varje enhet direkt i appen. Det innebär också att lönespecialisterna slipper räkna ut löneavdrag för varje enskilt objekt manuellt.

Hållbarhet och förstklassig medarbetarupplevelse i hjärtat av designen

Minimikravet för den nya plattformen var att erbjuda samma funktioner som redan fanns i Hårdvarubankens Excel-ark. Dessutom skulle designen förbättra medarbetarupplevelsen genom bättre köp- och återköpsprocesser samt minska arbetsbelastningen för administratörerna. Dessutom utvecklar Nitors volontärteam ständigt nya funktioner för att förbättra Hårdvarubankens användarvänlighet och dess förmåga att erbjuda insikter om olika hårdvaror.

Med smart design kommer smart handling, och det är därför Hårdvarubankens webbapp utformades för att fungera bra tillsammans med Mstore.se. Webbutiken är inte bara populär bland medarbetarna, utan ur ett företagsperspektiv är det också bra att de flesta enheter och garantier kommer från en och samma leverantör. Även om det inte är svårt att skicka in information manuellt vid beställningar från andra leverantörer, motiverar den lilla tröskeln Nitoreaner att välja Mstore.se.

Framåt kommer Nitoreaner dessutom att få en ökad insyn i den befintliga utrustningen som finns internt. Medarbetarna väljer redan allt oftare begagnade datorer i sitt arbete, och att förbättra den interna cirkulationen av enheter är av hög prioritet för Hårdvarubanken. Det ska vara enkelt för en medarbetare som byter arbetsgivare att lämna en relativt ny dator till en kollega att använda. Och snart kommer alltså Nitoreanerna att kunna se begagnade produkter i Hårdvarubanken, som antingen kan köpas eller lånas vid reparationer och underhåll av annan utrustning.

Utvecklingsteamet har bestått av frivilliga designers och utvecklare som velat använda sin Nitor Core-tid till att arbeta med appen. Vissa har jobbat länge i projektet, medan andra bara hjälpt till med en funktion eller två när deras kalender tillåtit. För att möjliggöra detta har Hårdvarubanken-teamet lagt stor vikt vid utvecklarupplevelsen och en enkel onboarding av projektet. Att tillsammans arbeta för att förbättra Nitoreaners vardag sammanfattar Nitors kärnvärde perfekt - att lära oss och göra saker i gemenskap.

Baserat på feedback från användarna har Hårdvarubanken-appen definitivt tagits emot väl. Nitoreanerna tycker att det är enkelt att göra beställningar och administratörerna har fått en betydligt minskad arbetsbelastning. Naturligtvis kommer utvecklingen av appen att fortsätta, och det ska bli spännande att få se hur de nya funktionerna ytterligare kommer att förbättra användningen av Hårdvarubanken.

Intresserad av att prova vår Iron Bank? Läs mer om oss!

Skriven av