It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Mentorberättelser: Mentorskap gav Carl ett tryggt sätt att utveckla sig inom testdriven utveckling

Publicerad i Jobb

Skriven av

Carl Holmqvist
Software Developer

Carl är en erfaren utvecklare på Nitor som uppskattas för sitt samarbete och sina praktiska problemlösningsmetoder. Han ses som någon som gärna lyssnar på och hjälper andra, vilket gör honom värdefull i situationer och miljöer som bygger på samarbete. Med sin tekniska expertis och positiva framtoning levererar Carl alltid högkvalitativa lösningar samtidigt som han främjar en stöttande och produktiv arbetsmiljö. I det privata har Carl en aktiv livsstil med mycket löpning, cykling och matlagning.

Artikel

30 augusti 2023 · 4 min lästid

Som utvecklare är jag medveten om att programmeringens värld är stor och ständigt förändras och… utvecklas. Medan mitt fokus låg på testdriven utveckling - på engelska Test-Driven Development (TDD) -  letade jag därför också efter sätt att förbättra mig inom närliggande områden. Min mentor Esko Luontola undervisar årligen i en kurs inom TDD vid Helsingfors universitet, så på många sätt var han den perfekta motparten för mig. Vi var redan på konsultuppdrag hos samma kund - dessutom i samma team.

Mjukvaruutveckling kan vara väldigt utmanande. Det är ett komplext ämne i grunden och det finns alltid på något sätt ett tävlingselement involverat. Du måste också ha koll på så många saker; du behöver förstå testning, utveckling, data mining, implementation, ramverk... spektrat är väldigt brett.

Förra året körde vi på Nitor den inledande piloten för mentorprogrammet och det gav mersmak. När vi beslutade oss för att köra programmet igen men i större skala, fick vi möjligheten att fritt räcka upp handen och var och en meddela om man antingen letade efter en mentor eller var redo att mentorera en adept.

När jag räckte upp min hand var tanken från början att jag kanske skulle kunna hitta någon att diskutera alla de saker jag nämnde tidigare med. Någon som jag kunde börja bygga upp ett ömsesidigt förtroende till och börja slipa på det jag redan kan, för att därifrån sedan lära mig nya saker.

Främst ville jag ha handledning i just TDD, men också en relation med någon som kunde erbjuda vägledning i och diskussioner kring utveckling och programmering generellt, i en trygg miljö. Och jag känner att jag hittade allt det i Esko.

"Jag återanvände ett par av övningarna från min universitetskurs.
Övningarna kretsade kring att programmera ett Tetris-spel.
Vi tillbringade mycket tid med att parprogrammera och refaktorera kod tillsammans. Jag kände att det angreppssättet fungerade väldigt bra för att förmedla TDD-filosofin."

- Esko Luontola, Senior Software Architect, Nitor

Vi började med en träff för att lära känna varandra och bolla idéer om vad vi förväntade oss av relationen. Som start gav Esko mig en översikt över vad han anser att TDD handlar om. Därifrån fick jag olika uppgifter att göra på egen hand, som vi sedan skulle gå igenom tillsammans. Trots att jag bor i Stockholm och Esko bor på andra sidan Östersjön i Finland fungerade det väldigt bra.

Efter ett tag gick vi vidare till att parprogrammera, där jag försökte lösa uppgifterna medan Esko stöttade mig och gav feedback och bjöd in till diskussioner.

Jag upplevde det senare sättet som mest givande, eftersom det gjorde det möjligt för Esko att se de problem jag stötte på i realtid. Detta gav honom möjlighet att följa händelseutvecklingen samtidigt som han kunde ge mig feedback direkt.

"Att arbeta i par fungerade mycket bra när det gällde uppgifterna, men det var också trevligt ur en social synvinkel. Nu när alla ofta arbetar på distans finns det mindre social kontakt, så att ha dessa sessioner var väldigt givande även för mig. När vi dessutom arbetade tillsammans samtidigt var det lättare att komma med förslag som "okej, det här fungerade bra, men vad sägs om att vi försöker med ett nytt tillvägagångssätt och går igenom den här refaktoreringen i mindre steg."

- Esko Luontola, Senior Software Architect, Nitor

Du måste glömma det du har lärt dig

Jag hade egentligen ingen plan för vart det här skulle ta vägen, men jag upplevde våra spontana diskussioner om olika problem som väldigt roliga. Jag fann mig ofta undrandes; “vänta, varför skulle jag göra det på det här sättet, så brukar jag inte närma mig problem”. Esko presenterade sedan argument och åsikter om hur saker borde lösas enligt TDD-principer.

Jag har varit utvecklare i ganska många år nu, så jag har en tendens att ha mina egna vanor och mitt eget sätt att skriva kod på. Det är inte nödvändigtvis i linje med TDD-principerna. Ibland är det som bekant svårt att lära en gammal hund nya trick, men våra samtal gav väldigt mycket och jag har redan försökt ta med mig det jag lärt mig in i mitt dagliga arbete.

Min vanligaste första uppfattning var att, okej, jag vet vad jag vill göra. Varför kan jag inte gå direkt från A till B? Varför tar jag en omväg via C? Men när jag började få grepp om saker och förstod sambandet mellan den här metoden och, specifikt, de senare delarna av en viss uppgift, insåg jag hur det här tillvägagångssättet faktiskt kunde visa sig vara den snabbaste vägen.

"Jag fick chansen att citera Yoda: ‘Du måste glömma det du har lärt dig.’"

- Esko Luontola, Senior Software Architect, Nitor

En av de viktigaste lärdomarna för mig var upptäckten av nya sätt att angripa uppgifter och problem. Beroende på situationen kan målet vara ett visst greppbart resultat, som implementering av en ny funktion eller en lösning på ett problem. Det finns många sätt att ta sig dit, vare sig det är på det sätt jag gjort det tidigare eller med hjälp av TDD. Jag känner att jag nu är mer öppen för att utforska alternativa sätt att nå mina mål.

Artikelserien Mentorberättelser handlar om Nitors mentorprogram, som erbjuder möjligheten att lära sig och dela avancerad och tvärfunktionell kunskap med kollegor. På Nitor omfamnar vi våra digitala ingenjörers mångsidighet och unika personliga resor. Att möjliggöra olika vägar till personlig utveckling tillhör våra fundamentala värderingar.

Läs mer om vårt mentorprogram: Marion och Paula

Skriven av

Carl Holmqvist
Software Developer

Carl är en erfaren utvecklare på Nitor som uppskattas för sitt samarbete och sina praktiska problemlösningsmetoder. Han ses som någon som gärna lyssnar på och hjälper andra, vilket gör honom värdefull i situationer och miljöer som bygger på samarbete. Med sin tekniska expertis och positiva framtoning levererar Carl alltid högkvalitativa lösningar samtidigt som han främjar en stöttande och produktiv arbetsmiljö. I det privata har Carl en aktiv livsstil med mycket löpning, cykling och matlagning.