It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Boosta professionell tillväxt med en mentor – pilotprojekt gav fantastiska resultat

Publicerad i Jobb

Skriven av

Artikel

7 november 2022 · 4 min lästid

Nitor lanserade sin första mentorskapspilot våren 2022. Sex par valdes ut till programmet, som bestod av både mentorer och adepter. Den fyra månader långa piloten resulterade i fantastiska resultat samt lärdomar att dra nytta av i framtiden – mentorskapsprogrammet kommer nu att antas som en permanent del av kompetensutvecklingen på Nitor.

Idén om ett mentorskapsprogram hade funnits ganska länge, men det var inte förrän under coronapandemin som behovet av att introducera nya sätt att lära växte, och det var då som programmet äntligen började ta form. Ett företag av Nitors storlek har en enorm mängd olika slags experter, med kunskap som är mycket användbar även för  andra – inte bara för adepten, utan även för mentorn som deltar i programmet.                                                              

“Mitt mål var att bidra till Nitors kultur av kunskapsdelning och möjligheter till ständig professionell utveckling, och jag känner att målet definitivt nåddes. Det ledde också till att jag fick ut väldigt mycket av processen – min passion för det ämne jag undervisat i väcktes igen, och relationerna till mina kollegor växte sig starkare. Jag lärde mig även en massa saker som gynnar min egen professionella utveckling. Min adept nådde också sina mål.”
En av deltagarna som deltog i den anonyma undersökningen efter piloten

– Det var i precis rätt ögonblick som vårt designteam sa att de var intresserade av mentorskap, och då bestämde vi oss för att lansera piloten för just den här gruppen. Vissa ville lära sig mer om tjänstedesign medan andra ville lära sig mer om till exempel frontendutveckling, säger Senior Designer Heidi Holm, som var med och organiserade piloten.

People Partner Tiina Vanala, som ansvarade för piloten tillsammans med Holm, säger att målet med programmet var och är att just ge konkreta sätt att utveckla sin kompetens. Vanala arbetar med det interna initiativet Academy som fokuserar på Nitoreanernas professionella utveckling.

– Vi vill inte gå ut och påstå att Nitor ger möjligheter att utveckla någons färdigheter om vi inte har något konkret att erbjuda och inte aktivt kan uppmuntra människor att ta vara på olika möjligheter att lära sig. Det är en sak att bara låta alla ta ansvar för sin egen utveckling i den utsträckning de vill, men det är en helt annan att faktiskt komma på sätt att engagera och involvera människor. Hos Nitor ligger tyngdpunkten på det senare, säger Vanala. 

God planering garanterade en framgångsrik pilot


Inför mentorskapspiloten användes ett frågeformulär för att kartlägga inom vilka områden man ville förbättra sina färdigheter – eller vilka ämnen som mentorer skulle vilja ge vägledning inom. Baserat på svaren bildades lämpliga mentor- och adeptpar för den första omgången.

 – Det var viktigt att hitta personer med likartade önskemål om resultat och mål med mentorskapet. Detta för att säkerställa att upplevelsen skulle vara givande för både deltagaren och mentorn. Målet var att båda parter skulle få ny insikt i sin verksamhet, säger Vanala.

Andra viktiga aspekter i ett mentorskap är att ha förmågan och viljan att engagera sig i ett projekt som varar i flera månader, och de möten och tillfällen för sparring som ingår i det. På Nitor innebar piloten först en kick-off, där de allmänna principerna för mentorskap diskuterades. Deltagarna erbjöds även stöd i att planera sina egna scheman så att de kunde använda den tid som reserverats för mentorskapet. Målen för, och iakttagelserna av processens alla framsteg noterades med hjälp av boken “Workbook for Mentoring”, som Helsingfors universitet har givit ut.

– Förutom kick-off-sessionen bestod programmet av ett möte mitt i processen, samt en avslutningsceremoni där alla fick träffas fysiskt. Vi arrangerade dessutom supportmöten på Slack varje vecka för att hantera frågor och ta upp olika situationer som uppstått. Varje par var dock ansvariga för att schemalägga de faktiska mentoressionerna, säger Holm.                                                             

"Mina personliga mål blev mer än uppfyllda. Tack vare hjälpen från en bra mentor var det mycket lättare att lära sig React än jag trodde. Innan mentorpiloten kunde jag inte ha föreställt mig att jag skulle komma vidare så snabbt i mina studier.”
En av deltagarna som deltog i den anonyma undersökningen efter piloten

Mentorskap etableras som en permanent del av professionell utveckling på Nitor

Varje pars mentorskapsresa var unik. Ett exempel är deltagaren Merita Lemmetty och mentorn Mervi Rauhala, som sökte efter nya insikter i tjänstedesign genom ett verkligt kunduppdrag. Det är just här fördelen med ett internt mentorskap finns – vissa saker, som design, är svåra att lära sig utan ett konkret fall att utgå från. I ett riktigt kunduppdrag får man dessutom direkt kundfeedback, vilket gynnar utvecklingen.

– Att lära sig frontendutveckling skiljer sig från att bemästra mer abstrakta ämnen, som tjänstedesign. Det är definitivt en fördel om du kan förbättra dina färdigheter i tjänstedesign genom praktiskt arbete med stöd av dina kollegor. På Nitor har du möjlighet att arbeta med kunduppdrag som du är genuint intresserad av, säger Holm.

Pilotprojektet fick även en del gratis feedback. Båda sidor tyckte nämligen att mentorskapet var givande. Nitor använder sig å ena sidan redan av Core, en modell som innebär att alla får lägga 10 procent av sin arbetstid på professionell utveckling. Coachingmodellen Kamu, å andra sidan, syftar till att ge kamratstöd i en organisation där hierarki knappt existerar. Vid sidan av dessa två inrättas nu efter pilotprojektet mentorskapsprogram som en permanent funktion, med målet att att öka kompetensutvecklingen.

– Det som både mentorerna och deltagarna gillade mycket med pilotprojektet var teorin om självbestämmande. Här ingår tre faktorer som skapar motivation – viljan att göra och lära, känslan av kompetens, tillhörighet och dessutom även den sociala delen av mentorskap. Teorin återspeglar väl Nitors sätt att arbeta och utvecklas. Det är fantastiskt att kunna erbjuda det här till en större grupp människor i framtiden, säger Vanala.

Skriven av