It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitors digitala ingenjörer: Olli drivs av tillväxt och samarbete och djupdyker i strategisk planering

Publicerad i Jobb

Skriven av

Artikel

16 november 2023 · 5 min lästid

En prisbelönad utvecklare som förvandlade sin hobby till ett yrke och en resa på över 25 år inom IT-branschen. Olli Auvinen, grundare och VD för konsultbolaget Nitor, brinner för teamwork och att bygga nya saker – medan han njuter av den hållbara arbetstakten som lämnar utrymme för familjeliv och barnvagnspromenader.

Olli, du är en av grundarna på Nitor och har varit med i mer än 16 år nu. Hur gick det till när du blev en digital ingenjör?

Min historia är ganska vanlig bland finländare med liknande intressen; jag började skriva kod som en hobby när jag var yngre. Jag blev helt uppslukad av det och nu har jag arbetat med IT i över 25 år.

Min bakgrund är i teknik men också i det kommersiella och innan Nitor arbetade jag med mjukvaruutveckling, produkt och försäljning. Men jag funderade hela tiden på entreprenörskap. Till slut grundade jag Nitor tillsammans med en grupp bekanta medan jag studerade marknadsföring, entreprenörskap och ekonomi. Jag tog min examen först efter att Nitor redan hade funnits i ett år.

Så det var alltså vi som blev de första Nitoreanerna. Vi bestämde oss redan från början för många av de värderingar som definierar oss idag. Till exempel har starkt stöd för professionell utveckling och betoning på hållbar mjukvaruutveckling varit våra principer sedan det första året. Redan från början ville vi skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för oss själva och så småningom för andra.

En intressant historia och definitivt en lång resa hittills! Hur har ditt arbete på Nitor utvecklats genom åren?

Över tid har jag självklart sett många förändringar i både mitt eget arbete och i vår affärsverksamhet.

I början trodde vi att vår kärnverksamhet skulle bestå av tekniska analyser och rådgivningstjänster. Kodning var tänkt att vara bara en liten del av vårt erbjudande. Men efterfrågan på utveckling växte snabbt och det är än idag en av våra mest eftertraktade tjänster. Senare kom marknadsutvecklingen med nya stora fokusområden som tjänstedesign, användbarhetsdesign, dataanalys, drift och dygnet-runt-supporttjänster.

När företaget utvecklades ändrades också mina egna ansvarsområden. I början konsulterade jag, hanterade kundrelationer och var nära försäljningsområdet. När Nitor växte bidrog jag också till marknadsföring, ekonomi och vår interna kultur. År 2020 gick jag in som VD från rollen som COO (Chief Operating Officer).

Du har arbetat som VD i flera år. Hur ser en typisk vecka ut?

Saker är ganska annorlunda än för ett tag sedan. I takt med vår tillväxt har vi aktivt utvecklat och infört nya ansvarsroller i vår organisation, så mina uppgifter har förändrats. Till exempel var jag länge ansvarig för ekonomiska frågor, men för cirka ett år sedan anställde vi en ansvarig för det. Vi också ökat storleken på vårt marknadsteam.

Jag har många strategiska projekt på mitt bord och jag driver dem nära vår styrelse. Som VD arbetar jag omfattande med frågor som rör människor; att tillgodose de behov som Nitoreaner har och att samarbeta med vårt People Ops-team. Jag är också aktiv i intern kommunikation.

Entreprenörskap har alltid fascinerat mig, särskilt tanken att utnyttja min egen expertis för att utveckla företaget och bygga tillväxt. Som VD är dessa teman fortfarande en väsentlig del av mitt arbete. Till exempel deltar jag fortfarande i att utveckla vår försäljning och stötta tillväxten av vårt kontor i Sverige bakom kulisserna.

Ganska varierande uppgifter med andra ord! Vad tycker du är kärnan i att vara en Nitorean och digital ingenjör? Hur avspeglas det i ditt arbete?

En digital ingenjör är en ambitiös yrkesperson som vill utveckla sin kompetens och leverera högkvalitativt arbete tillsammans med andra. Uthållighet, kundfokus och viljan att bygga långsiktiga relationer istället för att fokusera på individuella projekt är också egenskaper som förenar Nitoreaner. En digital ingenjör måste ha ett genuint intresse för att hjälpa kunder och att lösa deras problem.

I mitt eget arbete har jag en synlig strävan efter högsta kvalitet i praktiskt taget varje fråga. Jag föredrar också samarbete och att vi ska lära oss saker tillsammans. Hos Nitor lämnas ingen ensam; det finns alltid stöd tillgängligt även för de svåraste utmaningarna. Kunskapsdelning och nyfikenhet att lära sig nya saker är mycket karaktäristiska drag bland Nitoreans.

Det låter som att du njuter av ditt arbete lika mycket idag som 2007. Vad är det bästa med det?

Det självklara svaret på det är mina kollegor! Det är fantastiskt att interagera med Nitoreaner vid olika evenemang, och det regelbundna mötet med hela bolaget är en av höjdpunkterna varje månad. Vid vår sommarfest har det varit en tradition att belöna anställda för vad de gjort under året. Att få erkännande från kollegor betyder mycket.

Jag blir entusiastisk över nya kundrelationer och att gå in på nya marknader, eftersom dessa initiativ driver vår tillväxt. Dessutom betyder personliga framgångar i mitt jobb mycket, vare sig det handlar om en framgångshistoria med en kund eller erkännande för att vi är en attraktiv arbetsgivare. Att vinna viktiga utmärkelser understryker vår framgång och certifierar på något sätt det arbete vi har utfört.

Att bibehålla en hållbar arbetstakt har varit en grundpelare på Nitor i över 16 år. Hur balanserar du själv arbete och vardagsliv?

På min fritid gillar jag att ägna mig åt olika fysiska aktiviteter för att upprätthålla min energi och välbefinnande. Jag simmar och cyklar och brukade också spela basket och jogga mycket. Att hitta tid har ibland varit lite utmanande eftersom nya typer av intressen som babysim och barnvagnspromenader har smugit sig in i mitt dagliga liv. Även föräldraledighet är en viktig detalj för att bibehålla en hållbar arbetstakt.

Jag försöker besöka min hemstad Savonlinna då och då för att träffa familj och släkt. Jag tillbringar också tid i vår sommarstuga vid sjön Saimaa. Jag följer också sport till viss del, lyssnar på musik och träffar vänner.

I den här kampanjen introducerar vi medarbetare med olika roller på Nitor. Gemensamt för alla är att de är digitala ingenjörer – pragmatiska och lösningsorienterade hjälpare som inte nöjer sig med antaganden, utan lyfter blicken för att hitta bättre svar på frågorna.

Skriven av