It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Optimera ett flygplans vändningsprocess med Lean-praxis och process mining

Publicerad i Affärer, Agilt

Skriven av

Pasi Rupponen
Principal Consultant, Sales and Customers

Lean-Agile consultant and trainer with experience of Lean and Agile at scale. Pasi has been involved in successful Lean transformations of which some have resulted in books been written. Strong experience in value streams, data-driven improvement and Kaizen. Pasi has facilitated continuous improvement from portfolio level to team level and everything in between.​

Artikel

16 december 2022 · 3 min lästid

En aktör inom flygindustrin ville experimentera med förbättringar i en miljö med flera leverantörer. Ett flygbolag tjänar pengar när flygplanet är i luften. Detta motiverar dem att minimera tiden som planet tillbringar på marken. Under det sex månader långa pilotprogrammet skapade parterna en gemensam förståelse för hur man kan optimera flygplanets vändningsprocess med hjälp av dataanalys. Affärsmiljön har flera företag som arbetar tillsammans för ett gemensamt mål.

De flesta agila ramverk delar värderingar och principer baserade på lean och agilt tänkande. Lean-metoder passade bäst för att börja optimera verksamheten för kunder som arbetar inom flygindustrin.

 

Dataanalys låg till grund för samarbetsmodellen och tydliggjorde flaskhalsar

 I flygbranschen skapar exakt definierade processer strikta ramar för flygbolagens verksamhet. Det kan dock finnas mycket variation inom dessa ramar. Kunden hade en stark önskan att förbättra sin verksamhet och optimera tiden det tar att vända flygplanet.

Vändningsprocessen för ett flygplan avser den tid ett flygplan tillbringar på flygplatsen mellan flygningar. Här är tid pengar, eftersom flygbolaget tjänar pengar när flygplanet är i luften. Flera uppgifter måste utföras i en specifik ordning under den tid flygplanet tillbringar på marken. Dessa uppgifter, som olika leverantörer utför, innefattar bland annat att tömma flygplanet på passagerare, städa, ta emot nya passagerare, tanka mm.

 Då olika enheter ansvarar för varje deluppgift, såsom städning och catering, deltog flertalet leverantörer i pilotprogrammet. Kunden hade tidigare optimerat processen men inte nått önskat resultat. Det tidigare försöket saknade en samarbetsmodell som skulle sammanföra ett antal olika leverantörer. Dataanalys och process mining var avgörande för att bygga denna samarbetsmodell eftersom dessa uppmuntrade varje part att granska sina handlingar objektivt. Tillgång till insamlad data gör det också enkelt att peka ut vad som behöver göras, vilket ger en korrekt bild av helheten från början.

Process mining innebär att modellera en organisations nuvarande processer baserat på insamlad data. Händelserna samlas in från organisationens informationssystem, varefter de visualiseras och analyseras för affärsutveckling.

 Kunden hade mycket operativ data men hade inte verktygen eller ett systematiskt tillvägagångssätt för att analysera det. Därför byggdes en dataanalysmodell av flygplanets vändningsprocess. Uppgifterna inkluderar allt som händer när ett plan är på flygplatsen mellan flygningarna. En visuell representation av processen gjordes utifrån data och alla inblandade kunde enkelt se utmaningarna i processen.

 Flaskhalsarna i vändningsprocessen visualiserades genom process mining. Lean-praxis hjälpte deltagarna att hitta grundorsakerna till flaskhalsarna och lösa dem i de gemensamma workshoparna. Dataanalys utgjorde därmed en systematisk och solid grund för workshoparna.

 Skapa en modell för ständiga förbättringar med Lean-praxis

 Flygbranschen är en intressant men ändå utmanande miljö för utveckling på grund av strikta regler. Olika underleverantörer och många flygplatser präglar fältet. Gemensamma workshops för alla inblandade parter utgjorde grunden för detta pilotprogram. Det objektiva underlaget låg till grund för arbetet vilket gjorde att det var konstruktivt att diskutera olika frågor och utmaningar i dessa workshops redan från början.

 Representanter från olika enheter deltog i workshoppen som flygkaptener, catering, städning och tankning. Alla deltagare utbildades i grunderna i Lean och Kaizen, de viktigaste verktygen för utvecklingsarbetet. Sedan skapades under workshoparna en rutin för förbättringar som i stor utsträckning involverade de olika parterna i processen. Lean praxis var också nyckeln till att stärka en kultur av ständiga förbättringar.

Kaizen (改善) är japanska och betyder ständiga förbättringar i små steg. Kaizen bygger på Lean-tänkande och används för att förbättra olika processer.

 Genom att flera parter deltar i workshops och bidrar med sin expertis har det varit möjligt att skapa en allomfattande synlighet för flygplanets vändningsprocessen. Data som samlats in för process mining förde insyn till det nuvarande tillståndet och möjliggjorde en öppen diskussion om grundorsakerna till utmaningarna. Äntligen gjorde öppenhet det lättare att hitta lösningar tillsammans.

 Att diskutera utmaningarna med rätt kompetens, oavsett vilket företag experten tillhörde, upplevdes som en framgång. Praktiska experiment var de konkreta resultaten av Lean-workshoparna. Experiment validerades omedelbart i fält, vilket resulterade i mer förståelse och en solid bas för ytterligare beslut.Skriven av

Pasi Rupponen
Principal Consultant, Sales and Customers

Lean-Agile consultant and trainer with experience of Lean and Agile at scale. Pasi has been involved in successful Lean transformations of which some have resulted in books been written. Strong experience in value streams, data-driven improvement and Kaizen. Pasi has facilitated continuous improvement from portfolio level to team level and everything in between.​