It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Prediktiva åtgärder, innovationer och flexibilitet kan rädda organisationer

Publicerad i Strategi, Affärer

Skriven av

Satu Koivulehto
Director, Strategy Services

Satu Koivulehto is the Director of Strategy Services. She is a seasoned expert in business design, digital services and customer-oriented strategy. When Satu is not sparring business management, her heart beats for spending time with family and friends, travelling and good music.

Artikel

12 juni 2020 · 4 min lästid

Våren 2020 avslöjade hur agila företag kan, eller inte kan, vara. Hur kan du utveckla din verksamhet när en ökande mängd okontrollerbara förändringsfaktorer påverkar kundernas beteenden, förväntningar och till och med chansen att ens få tillgång till tjänster som erbjuds?

Vi är nog alla ganska trötta på covid-19 vid det här laget, men att se ljust på framtiden kan hjälpa oss att gå vidare efter en tuff period. Få organisationer har dock råd att förlita sig helt på att bara tänka positivt. Den senaste tiden har avslöjat hur sårbara, men också hur agila företag är, när det kommer till förändring. Men mest av allt har erfarenheten lärt oss vad det är vi behöver göra nu för att bli framgångsrika i framtiden.

Det här är något jag har diskuterat med flera företagsledare den senaste tiden, samtidigt som jag följt finansiella nyheter. Det är ingen underskattning att säga att grunderna på vilka vi gör affärer minst sagt har skakats om. Och det är inte bara servicekanalerna och produktionslinjerna som har förändrats – kundval, affärsmodeller och hur man vill att saker ska implementeras, har också förändrats.

Affärsmodeller, beslutsfattande, talangflexibilitet och operativ smidighet har satts på prov i många affärssektorer. När många restauranger har varit tvungna att stänga sina dörrar, har anställda istället börjat jobba i livsmedelsbutiker när fler och fler människor har börjat köpa sina livsmedel online. ABC-servicestationer har börjat leverera förbeställda måltider som körs ut med budbil. Dessutom har design- och produktionsprocesserna för displaymöbler förändrats, i och med att produktionen av plexiglassköldar för kassadiskar på take away-restauranger och butiker – också har ökat.

Förmågan att förnya, experimentera och snabbt implementera har räddat många företag från svårigheter.

Blicka framåt

Mitt i pandemin går vi från en fas till en annan – och försöker förutsäga nästa. Vi identifierar och utvärderar olika åtgärder som vi kan vidta för att förbereda oss inför nästa fas. Allt för att kunna ta oss vidare. Efter den första chocken (numera efter första, andra och tredje vågen) förbereder sig ett växande antal företag för den post-pandemiska världen. Vi sår frön för framtida tillväxt mitt i pandemin, även om det är något som kan vara svårt att göra när man befinner sig i kris.

Därför skulle jag vilja uppmuntra ledare att se bortom krisen och att uppmana sina organisationer att göra det också. Även om chefer gör sitt bästa för att minimera nuvarande ekonomiska och personliga förluster, är det viktigt att man också tar sig tid för att utforma visioner och planer för framtiden.

Acceptera ovissheten

Även om de senaste tiden har lärt oss en läxa eller två, kan vi fortfarande inte förutse vad som kommer hända i framtiden. Men något är säkert – vi har blivit bättre rustade för framtiden. Allt fler företag utvecklar och implementerar nu verktyg för att förstå och förutsäga framtida kundbehov och faktorer som driver förändringar i deras verksamhetsmiljö.

Olika scenarier ritas upp och utvärderas utifrån data, kundinsikter, affärsrisker och möjligheter. Genom att välja ett lämpligt scenario kan företag styra sin framtida verksamhet samtidigt som de hittar balansen i den pågående stormen. Du ska dock inte slösa alltför mycket tid på att välja rätt scenario. Om du väntar på att dimman ska lägga sig innan du gör ditt val, ja då har du redan förlorat.

Utveckla talanger

En framgångsrik ledare vågar bryta normativa ledarskapsstrukturer. Förmågan att fokusera måste kombineras med förmågan att vara lyhörd för vad det pratas om på den egna arbetsplatsen – det är viktigt att kunna notera och utvärdera de signaler vi får. Vår tendens att lita på vad vi vet och vem vi litar på har ifrågasatts. Vi hämtar inte längre styrka från tidigare framgångar och lärdomar. Vi omformar vår affärsposition i osäkerhet – och strävar mot ett mål som sannolikt kommer att förändras.

En utforskande och snabbt växande kultur kommer att vara en integrerad del i det nya normala – inte bara i tjänstedesign och produktion, utan också i ledarskaps- och strategiarbete. Som tur är går det att utveckla både ledar- och organisationsförmåga. Det är också möjligt att använda teknik, data och analys för att hjälpa till med produktiva analyser, affärsscenariobedömning och testning på allt mer agila och kundorienterade sätt.

Våga reformera

Även om den instinktiva första reaktionen vid en akut kris är att vända sig inåt, måste man övervinna den och istället blicka utåt. Att överleva covid-19:s snabba vändningar ger oss styrkan, förmågan och verktygen att designa och bestämma hur vi ska göra i framtiden. Vad vi gör just nu är att vi bryter upp låsta värdekedjor och ekosystem.

Omställning och nya partnerskap kommer att stärka många. Flexibla processer och förmågan att reagera och fatta snabba beslut gör att du kan skapa mervärde för kunder, vars beteenden fortfarande styrs av ett växande antal förändringsfaktorer – och varav några är svåra att förutse. Det är dags att gå vidare och att proaktivt bygga upp det nya normala.

På Nitor hjälper till med den digitala transformationen och med utvecklingen av agila strategier och tillväxt. Vi kan allt om hur man planerar hållbara arkitekturlösningar och hur man förnyar organisatorisk motståndskraft. Vi har bred och praktisk erfarenhet, som vi kombinerar med djup förståelse för kundorienterad affärsdesign, moderna utvecklingsprocesser och digital teknik. Med hjälp av oss på Nitor når du en hållbar digital utveckling. Dessutom har vi de bästa kundnöjdhetsbetygen i branschen.

Skriven av

Satu Koivulehto
Director, Strategy Services

Satu Koivulehto is the Director of Strategy Services. She is a seasoned expert in business design, digital services and customer-oriented strategy. When Satu is not sparring business management, her heart beats for spending time with family and friends, travelling and good music.