Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

​Ennakointi, innovointi ja muutosketteryys pelastavat nyt organisaatioita

Julkaistu aiheella Strategia, Liiketoiminta

Kirjoittaja

Satu Koivulehto
Director, Strategy Services

Satu Koivulehto toimii Nitorilla strategiapalveluiden johtajana. Satu on kokenut liiketoimintamuotoilun, digitaalisten palvelujen ja asiakaslähtöisen strategiatyön asiantuntija sekä johdon sparraaja. Vapaa-aikana Sadun sydän sykkii rennolle yhdessä ololle, matkailulle sekä musiikille perheen ja ystävien seurassa.

Artikkeli

12. kesäkuuta 2020 · 3 min lukuaika

Kuluva kevät on paljastanut monien yritysten muutoskyvykkyyden – tai kyvyttömyyden. Miten liiketoimintaa voi kehittää, kun kasvava määrä hallitsemattomia muutosvoimia vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen, odotuksiin ja mahdollisuuksiin tarttua tarjolla oleviin palveluihin?

Koronakevät väsyttää, ja odotus tulevasta auttaa meitä kaikkia eteenpäin. Harvalla organisaatiolla on kuitenkin mahdollisuus pelkälle odottamisen luksukselle. Viime kuukaudet ovat paljastaneet niin yritysten haavoittuvaisuuden kuin muutoskyvykkyyden. Ennen kaikkea ne ovat kuitenkin jo lyhyessä ajassa kerryttäneet oppeja siitä, mihin meidän on tartuttava jo nyt onnistuaksemme tulevaisuudessa.

Kuluneina viikkoina yritysjohtajien kanssa keskusteltuani ja yleistä talousuutisointia seurattuani on käynyt selväksi, että monet liiketoiminnan lainalaisuudet ovat rikkoontuneet. Muodonmuutosta eivät ole kokeneet vain palvelukanavat ja tuotantolinjat, vaan asiakasvalinnat, bisnesmallit ja tapamme organisoitua niiden toteuttamiseksi.

Organisaatioiden liiketoimintamallit, päätöksenteko, kyvykkyyksien joustavuus sekä toiminnan ketteryys ovat joutuneet monella toimialalla kovaan testiin. Useiden ravintoloiden jouduttua sulkemaan ovensa henkilökuntaa siirtyi tukemaan ruoan verkkokaupan toimituskykyä myymälöihin. ABC-asemat alkoivat toimittaa ennakkoon tilattuja aterioita turvallisesti ja helposti suoraan autoon. Messu- ja myymälätilojen kalustajien suunnittelu- ja tuotantoprosessit taipuivat tuottamaan pleksilaseja take away -ravintoloiden ja päivittäistavarakauppojen kassoille.

Kyky innovoida, kokeilla ja viedä käytäntöön nopeasti onkin pelastanut monen vaikeaan tilanteeseen joutuneen.

Katso eteenpäin

Pandemiassa elämme vaiheesta toiseen ja pyrimme ennustamaan seuraavia. Tunnistamme ja arvioimme tarvittavia toimia vaiheisiin valmistautumiseksi ja niiden voittamiseksi. Ensishokin jälkeen yhä useampi organisaatio valmistautuu aikaan pandemian jälkeen. Se tulee, vaikka akuutissa kriisissä voi olla vaikea nähdä, että seuraavan kasvun siemenet kylvetään keskellä nykyistä kriisiä. Haluankin kannustaa johtajia katsomaan kriisin yli ja osallistamaan myös organisaatiotaan tähän. Keskellä nykyhetken taloudellisten ja inhimillisten menetysten minimointia johdon on oikein ja välttämätöntä varata aikaa tulevaisuuden visiointiin ja suunnitteluun.

Siedä epävarmuutta

Emme parin kuukauden kovasta koulusta huolimatta pysty ennustamaan, mitä tulevaisuus tuo, mutta voimme valmistautua siihen paremmin. Yhä useampi yritys rakentaa tapoja ja ottaa käyttöön työkaluja ymmärtää ja ennakoida tulevaisuutta, asiakastarpeita ja toimintaympäristöön vaikuttavia muutosvoimia paremmin. Datan, asiakasymmärryksen, liiketoimintariskien ja -mahdollisuuksien perusteella muotoillaan ja arvioidaan skenaarioita, joista valitsemalla voidaan bisnestä ohjata tulevaisuuteen samalla, kun tasataan vallitsevaa myrskyä. Oikean skenaarionkaan valitsemiseen ei voi laittaa liikaa aikaa. Jos odotat, että valitset oikein ja sumu on hälvennyt, olet jo menettänyt pelin.

Kehitä kyvykkyyksiä

Menestyvä johtaja rikkoo nyt johtamisen rakenteisiin kehittyneitä sääntöjä. Kykymme keskittyä vaatii rinnalleen kykyä olla herkkänä toimintaympäristöämme ympäröivälle kohinalle, tunnistaa ja arvioida sen signaaleja. Taipumuksemme tukeutua tuttuun ja turvalliseen on järkkynyt. Emme ammenna enää koetusta menestyksestä ja sen opeista, vaan uudelleen asemoimme liiketoimintaamme epävarmuudessa - todennäköisesti muuttuvaa maalia kohti. Kokeilevasta, pivotoivasta kulttuurista tulee vahvempi osa uutta normaalia – ei vain palvelukehityksessä ja -tuotannossa, vaan myös johtamisessa ja strategiatyössä. Onneksi niin johdon kuin organisaationkin muutosjoustavuutta voi kehittää. Myös teknologiaa, dataa ja analytiikkaa voidaan hyödyntää osana ennakointia, liiketoimintaskenaarioita evaluoida ja testata yhä ketterämmin ja asiakaslähtöisemmin.

Uskalla uudistaa

Vaikka luonnollinen ensireaktio akuutissa kriisissä on kääntyä sisäänpäin, selviäminen edellyttää katsetta myös ulospäin. Meillä on kevään nopeiden suunnanmuutosten ja selviytymisen terästämää kykyä, taistelutahtoa ja työkaluja muotoilla ja valita, miten olla tulevaisuudessa relevantti. Nyt puretaan siiloja ja rikotaan lukkiintuneita arvoketjuja ja ekosysteemejä. Uudelleen järjestäytyminen ja kumppanoituminen tekevät monesta jatkossa vahvempia. Prosessien joustavuus ja nopea reagointi- ja päätöksentekokyky auttavat tuottamaan arvoa asiakkaille, joiden käyttäytymistä ohjaa yhä kasvava määrä yllätyksellisiäkin muutosvoimia. On aika mennä eteenpäin, rakentaa aktiivisesti uutta arkea.

Nitor auttaa rakentamaan digitaalista transformaatiota, ketterää strategiaa ja kasvua, suunnittelemaan kestäviä arkkitehtuuriratkaisuja ja uudistamaan organisaatioiden muutoskyvykkyyttä. Nitorilla on vahva hands-on kokemus ja syvä ymmärrys asiakaslähtöisestä liiketoimintamuotoilusta, moderneista kehitysprosesseista ja digitaalisista teknologioista. Rakennamme kestävää digitaalista kehitystä alan parhaalla asiakastyytyväisyydellä.

Kirjoittaja

Satu Koivulehto
Director, Strategy Services

Satu Koivulehto toimii Nitorilla strategiapalveluiden johtajana. Satu on kokenut liiketoimintamuotoilun, digitaalisten palvelujen ja asiakaslähtöisen strategiatyön asiantuntija sekä johdon sparraaja. Vapaa-aikana Sadun sydän sykkii rennolle yhdessä ololle, matkailulle sekä musiikille perheen ja ystävien seurassa.