It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Vår undersökning 2021 avslöjar – så ser Nitor-utvecklarens dröm-stack ut

Publicerad i Teknologi, Jobb

Skriven av

Joakim Gunst
Senior Software Developer

Joakim Gunst är en mångsidig mjukvaruutvecklare med över tio års yrkeserfarenhet. Han föredrar att arbeta med frontend och att skapa användargränssnitt som är både snygga, intuitiva, snabba och tillgängliga.

Artikel

21 mars 2021 · 6 min lästid

I januari i år genomförde vi den första undersökningen för utvecklare som jobbar på Nitor. Målet var att bättre förstå vilka teknologier vi har använt under föregående år, vad vi tycker om dem och vad vi är intresserade av att använda i framtiden. Två tredjedelar av utvecklarna på Nitor svarade på undersökningen. I det här inlägget kommer jag att presentera och dela med mig av resultaten från de viktigaste kategorierna. Jag kommer även avsluta med att berätta om de ideala teknologierna, dröm-stacken – för den genomsnittlige Nitor-medarbetaren.

Språk

De fem mest använda programmerings- och frågespråken på Nitor är JavaScript, TypeScript, Java, SQL och Python. Att JavaScript dominerar är föga förvånande, eftersom det är grundläggande för all webbläsarbaserad programvara och används även flitigt på server och i viss mån även inom mobil utveckling. Det som är anmärkningsvärt är hur högt TypeScript hamnar på listan här, om man jämför med undersökningen för utvecklare på Stack Overflow (som var en inspiration till den här undersökningen). Nästan alla som använder JavaScript använder också TypeScript eller är intresserade av att använda det. Nöjdheten är också mycket hög, vilket placerar TypeScript på fjärde plats bland de mest omtyckta teknologierna totalt sett.

Developer survey 2021 – languages

Ett annat anmärkningsvärt resultat är den höga placeringen av Java på listan, särskilt jämfört med C#. Användandet är likt den i SO-undersökningen, med skillnaden att Nitor har fokuserat på Java-utveckling från start. Även om mycket har ändrats, är det fortfarande ett pålitligt och omtyckt språk bland dem som jobbar på Nitor. Användningen av Java är också mycket högre än Scala, ett annat JVM-baserat språk. På Nitor hör Scala till de mest ogillade teknologierna. En tydlig konkurrent till Java är ett annat JVM-språk, Kotlin. Även om användandet är lägre, är språket omtyckt och har fått ett allt större intresse, vilket kan betyda att det kommer användas mer i framtiden.

En tredje sak att notera är den betydande användningen av funktionella programmeringsspråk. Här utmärker sig Clojure,som är en Lisp-dialekt som kan köras i JVM eller som kan skrivas ihop till JavaScript via ClojureScript. Även om det används i mindre skala än de vanligaste språken, är Clojure-gemenskapen på Nitor mycket aktivt. Språket är väldigt omtyckt och har genererat stort intresse. I SO-resultaten dyker Clojure inte ens upp. Det finns också ett stort intresse för Haskell, Även om det används i mindre skala än de vanligaste språken, är Clojure-communityt på Nitor mycket aktivt. Språket är väldigt omtyckt och har genererat stort intresse. I SO-resultaten dyker Clojure inte ens upp. Det finns också ett stort intresse för Haskell, ett rent funktionellt språk, som också lärs ut som Helsingfors universitets MOOC-kurs av Nitors Joel Kaasinen.

Avslutningsvis finns det flera andra populära språk. Exempel på dessa är GraphQL, ett populärt frågespråk för API:er, Go, designat och använt av Google – men även Rust, det mest älskade språket i SO-undersökningen, och WebAssembly, som låter dig skriva ihop vilket språk som helst för webbläsaren.

Backend-ramverk

Kategorien backend-ramverk och körtider använder i första hand Node.js, något som inte är särskilt förvånande med tanke på hur viktigt det är för JavaScript-utveckling. Node.js erbjuder även den nyare Deno runtime, som gavs ut som version 1.0 i år. Det används inte nämnvärt mycket på Nitor, även om intresset är relativt stort – vilket indikerar att den låga användningen kan växa i framtiden. Bland JavaScript-backend-ramverken är Express nummer ett, även om Apollo Server för GraphQL APIs, som har det största intresset i kategorin, också inkluderades i undersökningen.

Developer survey 2021 – back-end frameworks

De mest populära ramverken för Java-plattformen är Spring Boot och Spring Framework, medan alternativ som Ver.tx endast används marginellt. För Python är Flask nummer ett medan Django kommer på andra plats. Slutligen har vi nFlow, ett Java-ramverk med öppen källkod för att hantera arbetsflöden som skapats på Nitor. Det används av många Nitor-medarbetare, som är nöjda – nöjdhetsgraden är faktiskt högst av alla teknologier i undersökningen.

Frontend-ramverk

React är det ramverk som belönas med kungakronan, då det både har mycket hög användning och hög nöjdhetsgrad. Bland konkurrenterna finns Angular, som varken är särskilt använt eller särskilt omtyckt. Det är som är lite intressant och olyckligt är att Nitor-medarbetare fortfarande använder den äldre versionen av AngularJS något oftare än vad de använder Angular. Vue.js ingår också, som paradoxalt nog har fått ett stort intresse men som ogillas av alla dess användare. Svelte har fått en viss hype under det senaste året och norpade till sig förstaplatsen vad gäller nöjdhet, i kategorin front-end-ramverk i den senaste State of JS-undersökningen. Detta har lett till ett visst intresse även bland Nitor-medarbetare. För Clojure-stapeln är re-frame (baserat på Reagent) huvudramverket.

Developer survey 2021 – front-end frameworks

Bland Reacts ekosystem-ramverk var Create React App mest populär och omtyckt. Next.js, som är ett hybridramverk som stöder både server-side rendering och statisk generering, fick också ett högt betyg. Det är värt att nämna att den nya webbplatsen nitor.com som lanserades i december är byggd med hjälp av Next.js, vilket kan ha bidragit till det. Sist men inte minst har vi Gatsby,en statisk webbplatsgenerator som inte används lika mycket men som har stort intresse och som är omtyckt av sina användare.

Databaser

PostgreSQL är den mest använda databasen och är också ganska omtyckt. Bland liknande databaser kommer sedan Amazon Aurora, sedan MySQL och MariaDB. Bland NoSQL-databaser är Amazon DynamoDB den ledande. Nästa efter den är Redis följt av MongoDB, som hamnar på tredje plats. Elasticsearch är den mest använda sökmotorn.

Developer survey 2021 – databases

Textredigerare

Två vinnare finns bland textredigerarna: IntelliJ IDEA och Visual Studio Code. IDEA är den främsta av Java IDE, medan VS Code är mer utbredd bland JavaScript- och TypeScript-utvecklare. Båda får höga nöjdhetsbetyg, där VS Code är den näst mest omtyckta teknologin totalt sett. I redigerarkriget mellan Vim och Emacs vinner den förstnämnda, även om båda har en del missnöjda användare. Android Studio och Xcode används för inbyggd mobilutveckling, men många användare ogillar Xcode.

Developer survey 2021 – editors

Molnplattformar

AWS har traditionellt sett varit den huvudsakliga molnplattformen på Nitor, och vi har länge varit en AWS-partner. Det är fortfarande den överlägset mest använda, även om användningen av Azure, Heroku och Google Cloud (GCP) också är hög. Anmärkningsvärt här är det mycket stora intresset för GCP, det högsta totalt sett av alla teknologier i undersökningen. På senare tid har vi fått många certifikat, och i år uppnådde vi GCP-partnerstatus, vilket gör Nitor till en partner till alla tre stora molnleverantörer.

Developer survey 2021 – cloud platforms

Operativsystem

Denna kategori begränsades till operativsystem som används i jobbet. Matchen mellan Linux och macOS visade sig här bli mycket jämn. Båda är också mycket omtyckta och hamnar på topp fem bland de mest omtyckta teknologierna totalt sett. Windows används i mycket mindre skala och har även färre nöjda – och en del missnöjda användare. Detta skiljer sig från SO-resultaten, där Windows är det mest använda operativsystemet.

Developer survey 2021 – operating systems

CI/CD-plattformar

Bland plattformar och verktyg för kontinuerlig integration/kontinuerlig leverans har Jenkins fått ett stort försprång. Det är dock inte särskilt omtyckt och kan därför ge vika för alternativ i framtiden. Näst på tur är AWS CodeBuild, Travis, GitLab CI och GitHub Actions. Speciellt GitHub Actions är både omtyckt och har ett stort intresse. Resultaten här kan signalera en trend mot CI/CD-verktyg inbyggda i tjänsteleverantörer för versionskontroll.

Developer survey 2021 – CI/CD platforms

Implementeringsverktyg

Kategorin för distribution och infrastruktur-som-kod-verktyg listar Docker som nummer ett. På andra plats kommer AWS CloudFormation, även om det inte är lika populärt som de alternativ som står näst på tur: Serverless Framework, Ansible, AWS CDK och Terraform. CDK, som tillåter användning av CloudFormation med moderna programmeringsspråk, får ett riktigt högt betyg i den här kategorin.

Developer survey 2021 – deployment tools

Slutsatser

Avslutningsvis vill jag presentera de teknologier som är de mest populära på Nitor. Jag har räknat ut detta genom att gå igenom "gillar" och "intressant" minus ”gillar inte”-svar. Listan ger en översikt över teknologier som både är etablerade och ses som positiva av Nitors digitala ingenjörer, vilket tillsammans indikerar att de kan vara bra val för den typ av storskalig och affärskritisk programvara som Nitor fokuserar på. Borträknat kategorierna textredigering och operativsystem (eftersom de mestadels är personliga val), får vi de tio bästa teknologierna – den så kallade dröm-stacken för en Nitor-utvecklare – TypeScript, React, AWS, PostgreSQL, Docker, Kotlin, Next.js, Java, Node .js och Google Cloud.

Developer survey 2021 – most positive sentiment

Läs mer om våra digitala ingenjörer.

Skriven av

Joakim Gunst
Senior Software Developer

Joakim Gunst är en mångsidig mjukvaruutvecklare med över tio års yrkeserfarenhet. Han föredrar att arbeta med frontend och att skapa användargränssnitt som är både snygga, intuitiva, snabba och tillgängliga.

Soon you’ll be a digital engineer

We are pragmatic and creative proponents of sustainable digital business: digital engineers. Join us in building sustainable digital development.