It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitors årliga utvecklarundersökning avslöjar de bästa teknologierna och trenderna år 2022

Publicerad i Analys, Teknologi

Skriven av

Joakim Gunst
Senior Software Developer

Joakim Gunst är en mångsidig mjukvaruutvecklare med över tio års yrkeserfarenhet. Han föredrar att arbeta med frontend och att skapa användargränssnitt som är både snygga, intuitiva, snabba och tillgängliga.

Artikel

28 februari 2022 · 6 min lästid

För andra året i rad frågade vi på Nitor våra medarbetare vilka teknologier de använder, gillar och är intresserade av. Ungefär två tredjedelar av utvecklarna och IT-arkitekterna svarade på enkäten. Här får du reda på deras toppval och de största och viktigaste förändringarna som har skett sedan det senaste året.

Frågan som medarbetarna på Nitor fick var alltså vilka teknologier de använt mest under året som gått. I undersökningen fanns också möjlighet att svara på om man gillar eller ogillar en viss teknik eller är intresserad av en som man ännu inte har använt. Teknologierna var uppdelade i språk, backend-ramverk, frontend-ramverk, mobil, databaser, redaktörer, molnplattformar, CI-verktyg och infrastrukturverktyg.

Språk

Den första kategorin i enkäten handlade om programmerings- och frågespråk. Här är JavaScript fortfarande nummer ett och överlag den mest använda tekniken i undersökningen. Användningen av SQL ökade med 13 procentenheter och har nu gått om både Java och TypeScript, och därmed placerat sig på en andraplats. TypeScript är fortfarande en av de mest omtyckta teknologierna i undersökningen.

Därefter kommer Node.js, följt av Python, skalskript (shell), Kotlin och GraphQL, alla med betydande ökning i användning. Särskilt Kotlin har ökat dramatiskt i användning (en ökning med +11 procentenheter) och är mycket omtyckt. Clojure är det mest använda funktionella programmeringsspråket.

Nitor developer survey 2022 – language results

De språk som medarbetarna är mest intresserade av att lära sig, eller använda, är i ordningsföljd: GraphQL, Go, Rust, WebAssembly, Clojure och Kotlin. Intresset för alla dessa har ökat markant under året 2021, framförallt för Go (+21 procentenheter). Här förutspår jag en framtida tillväxt. 

Backend-ramverk

Bland backend-ramverk är Spring och Express fortfarande de två största. På tredje plats hittar vi nFlow, som är ett ramverk för arbetsflödeshantering med öppen källkod, som Nitor har skapat. Apollo Server är också populär, och är nummer ett när det kommer till GraphQL-serverramverk.

Nitor developer survey 2022 – backend results

.NET kommer härnäst på listan. Även om användningen är låg jämfört med Spring och Express, är användarna mycket nöjda med detta ramverk. Bland alternativa JVM-ramverk är Ktor för Kotlin och Vert.x de som kommer sen, båda mycket omtyckta. Det kan vara så att de två sistnämnda långsamt kommer konkurrera ut Spring i popularitet. Django har gått om Flask och är Python-ramverket nummer ett.

Frontend-ramverk

React är fortfarande det mest använda frontend-ramverket och väl omtyckt, även om användningen har minskat avsevärt (-11 procentenheter) sedan föregående år. Angular har även det sett en ökad användning, men är inte särskilt omtyckt, och intresset är svalt. Vue.js har vuxit och ligger högst upp när det kommer till intresset för ramverket. Vem vet, kanske kommer intresset fortsätta att öka.

Bland andra React-konkurrenter är re-frame det som de flesta föredrar när det kommer till ClojureScript. Preact ogillas och Svelte ligger på marginalen. Baserat på resultaten verkar det osannolikt att något kommer att ersätta React under de närmaste åren.

Nitor developer survey 2022 – frontend results

Create React App (CRA), Next.js och Gatsby är populära metoder för att bygga React-appar, alla med ökad användning sedan förra året. Remix, som är ett nytt React-ramverk, finns det ett visst intresse för, även om ingen har börjat använda det än.

Mobil

När vi kikar på mobil användning har nativ Android gått om React Native och är numera det man använder mest. Många uppger att de känner sig nöjda med Android, som även fått ett ökat intresse. Nativ iOS är också omtyckt och är den som kommer härnäst på topplistan.

Nitor developer survey 2022 – mobile results

Det plattformsoberoende ramverket Flutter, som liknar React Native, är det som fått mest intresse i kategorin, dock finns här en polarisering vad gäller omtycke. Generellt sett är mobilutveckling betydligt mindre vanligt än webbutveckling hos Nitor, men det finns ett stort intresse för mobil – och intresset växer.

Databaser

Databasanvändningen har legat på relativt stabil nivå. Den mest använda databasen är fortfarande PostgreSQL. Den är mycket omtyckt, och kommer förmodligen fortsätta vara den primära relationsdatabasen under överskådlig framtid. Efter den finns Aurora, DynamoDB, MySQL, Elasticsearch och Redis.

Nitor developer survey 2022 – databases results

Den enda betydande förändringen vi ser i undersökningen är Oracle Database, som har ökat med 16 procentenheter, den näst största ökningen av alla teknologier. Det är dock den mest ogillade och minst intressanta databasen, så här räknar jag inte med någon ökad tillväxt. Databaserna med högst intresse är i ordningsföljd Elasticsearch, Redis, DynamoDB och MongoDB. Intresset för alla dessa fyra har ökat markant sedan förra året.

Redigerare

Det här året har användningen av Visual Studio Code ökat, medan IntelliJ IDEA i sin tur har minskat. De är nu på samma nivå. Båda är bland de fyra mest omtyckta teknikerna överlag, och kommer sannolikt att fortsätta att vara det i många år framöver.

Nitor developer survey 2022 – editors results

Vim är den mest använda bland mer traditionella textredigerare, även om den har en betydande del missnöjda användare. PyCharm är den mest populära Python IDE, och Android Studio och Xcode används för mobil utveckling.

Molnplattformar

AWS-användningen har ökat markant (+10 procentenheter), vilket gör det ännu mer tydligt att det är den främsta molnplattformen hos Nitor. Azure-användningen har inte förändrats, och nöjdheten är lite lägre än AWS, men det finns fortfarande en hel del intresse för plattformen.

Nitor developer survey 2022 – cloud results

Google Cloud är på tredjeplats, inte långt efter Azure. Intresset för Google Cloud är högst bland icke-språk-teknologier och nöjdheten är ungefär lika som för AWS. Den kan komma att gå om Azure och hamna på en andraplats. Jag vill också nämna Vercel, en frontend-fokuserad plattform som är väldigt omtyckt, även om användningen är relativt låg.

Kontinuerlig integration (CI)

I den här kategorin är Jenkins fortfarande störst men minskar långsamt i både användning och nöjdhet, medan GitHub Actions och GitLab CI båda ökar. Användningen av GitHub Actions har ökat med 18 procentenheter, vilket är den största tillväxten bland alla teknologier i undersökningen. Det är också en av de mest omtyckta teknologierna överlag och har det största intresset bland CI-verktyg. AWS CodeBuild har nästan lika stort intresse men är inte lika omtyckt. Travis CI är den mest ogillade i kategorin.

Nitor developer survey 2022 – CI results

Infrastruktur

Docker är den som används mest inom denna kategori. AWS CloudFormation är på andraplats, även om den inte är så omtyckt, vilket kan motivera varför tillväxten av alternativ är så hög. AWS CDK, Terraform och Kubernetes har alla ökat både användning och intresse sedan förra året. Kubernetes har det högsta intresset i kategorin, även om nöjdheten inte är så hög.

Nitor developer survey 2022 – DI results

Sammanfattning

Den vanligaste stacken på Nitor har inte förändrats sedan förra året. Den använder TypeScript med React på frontend, Java med Spring på backend, kör Docker-containers i AWS, har en PostgreSQL-databas och Jenkins för CI. TypeScript och React är de två mest omtyckta teknologierna (bortsett redigerare), så det är osannolikt att de kommer att utmanas. På backend och bland DevOps-verktyg finns det mer konkurrens.

Sammanfattningsvis kommer här mina tre toppteknologier för året:

Mitt första val är Kotlin, som används mer och mer för mobilutveckling med Android och som ett alternativ till Java och andra språk på servern. Kotlin är det näst mest omtyckta språket efter TypeScript och står för den fjärde största ökningen i användning. Den är också bland de teknologier som har störst intresse.

Som andra teknologi väljer jag GraphQL, ett frågespråk för API:er som är ett överlägset alternativ till REST inom många användningsområden. Även om dess tillväxt har varit måttlig och nöjdheten är lite sisådär, har GraphQL stått för den näst största ökningen i intresse, till att nu vara den mest intressanta teknologin i undersökningen.

Mitt sista val är GitHub Actions, CI/CD- och automationsplattformen inbyggd i GitHub. Det är en av de mest omtyckta teknologierna och har den största ökningen i användning i årets undersökning. Så som det ser ut nu har teknologin potential att ersätta Jenkins på topplatsen om några år. Spännande!

Skriven av

Joakim Gunst
Senior Software Developer

Joakim Gunst är en mångsidig mjukvaruutvecklare med över tio års yrkeserfarenhet. Han föredrar att arbeta med frontend och att skapa användargränssnitt som är både snygga, intuitiva, snabba och tillgängliga.