Kursbeskrivning 

Vår digitala tidsålder ställer ständigt krav på produktutveckling och vidareutveckling av innovativa produkter. Agile Product Management handlar om att i alla faser av produktlivscykeln validera antaganden genom att söka fakta, förstå kundens behov och situation, samt genom att genomföra minsta möjliga experiment som ger mesta möjliga lärande. Kursen ger en helhetsförståelse för alla aspekter av såväl externa som interna produkter och vi går igenom hur SAFe integrerar kontinuerligt lärande och innovation.   

 Kunskapsmål för denna kurs 

  • Lära sig att behärska Design Thinking för att skapa produkter som både uppfyller kunders behov och som är långsiktigt lönsamma  

  • Utforska marknadsbehov, segmentering, storleksskattning och konkurrenssituation  

  • Lära sig att hantera ekonomiska aspekter av värdeströmmar, förstå prissättning och licensiering  

  • Använd empati för att förstå lösning 

  • Använda produktstrategi och vision  

  • Ta fram och utveckla roadmap 

  • Skapa och leverera värde med hjälp av SAFe  

  • Utforska innovation inom värdeströmmen  

Målgrupp: 

Produktledare, Produktägare, konsulter, agila coacher, Epic-ägare 

För att få mesta möjliga värde av denna kurs rekommenderar vi att du har gått minst en tidigare SAFe-kurs, bakgrund inom produktutveckling samt tidigare erfarenhet från användande av agila metoder i ditt dagliga arbete.  

 Gruppstorlek 

  • Minimum antal deltagare: 8 

  • Maximalt antal deltagare: 20 

Pris: 


Early bird: SEK 21 950kr exkl moms (anmälan senast 30 dagar innan kursstart) 
Normalpris: SEK 23 950kr exkl moms  

Betalning sker genom fakturering efter avslutat kurstillfälle.  

Kontakta kurser@nitor.com för grupprabatt om ni är fem eller fler deltagare från samma företag eller verksamhet. 

Avbokningsregler:  


Avbokning kan göras kostnadsfritt upp till 14 dagars före kursens första dag, därefter debiteras 50% av ordinarie kursavgift. Anmälda som trots anmälan inte deltar i kursen debiteras full kursavgift. Nitor reserverar rätten att ställa in eller skjuta upp kursen om minsta antal kursdeltagare inte uppnåtts.