Näyttää siltä, että käytät Internet Explorer -selainta. Selain ei valitettavasti ole tuettu. Suosittelemme käyttämään modernia selainta kuten Chrome, Firefox, Safari tai Edge.

Pilvipalveluiden käyttöönotto ei ole vain IT-osaston hanke – yrityksen toimintatapoja muuttamalla vältät epäonnistumisen

Julkaistu aiheella Ketteryys, Liiketoiminta, Teknologia

Kirjoittaja

Maarit Laanti
SAFe Fellow

Maarit Laanti, SAFe Fellow, Maarit on yksi SAFe-menetelmän kontribuuttoreista sekä myös sertifioitu SAFe -menetelmän kouluttajien kouluttaja, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Maaritin väitöskirja vuodelta 2012 käsittelee myös laajamittaista ketteryyttä.

Mika Majakorpi
Chief Technologist

Mika Majakorpi works as Chief Technologist at Nitor. Mika has been there and done that in various architecture and development roles for years in the Finnish IT scene. Lately he's into Event Driven Architecture and data driven solutions.

Artikkeli

27. huhtikuuta 2022 · 3 min lukuaika

Onnistunut pilvipalveluiden käyttöönotto mahdollistaa yrityksille ketterästi skaalattujen palveluiden tarjoamisen. Jotta pilvipalveluiden hyödyt saadaan käyttöön, koko organisaation on oltava valmis omaksumaan ketterät toimintamallit: nopea päätöksenteko, kustannusrakenteen ja liiketoimintamallien ketterä muutos sekä teknisen ympäristön itsepalvelumallit. Tähän tarvitaan uusia tekemisen ja toiminnan prosesseja, osaamisen kehittämistä sekä usein myös organisaatiorakenteen muutos.

Onnistunut pilvimigraatio mahdollistaa ketterän kustannusrakenteen ja nopeamman päätöksenteon

Pohjimmiltaan pilvimigraatio mahdollistaa kaksi ydinasiaa: ketterän kustannusrakenteen sekä teknisen infrastruktuurin itsepalvelumallin. Mitä on aikaisemmin tehty manuaalisesti ja tilauksesta, on nyt täysin automatisoitua pilvessä. Tämän johdosta päästään esimerkiksi huomattaviin nopeuseroihin teknisen infrastruktuurin, kuten palvelimien, toimitusnopeudessa. Toimintatavan muutos on välttämätön, sillä vanhan prosessin säilyttäminen estää helposti pilvimigraatiosta hyötymisen. 

Samalla pääomakustannuksesta siirrytään juoksevani kulun malliin. Erilainen kustannusrakenne onkin suuri ketteryyden mahdollistaja. Aiemmassa mallissa investointeja joudutaan tekemään useammaksi vuodeksi kerrallaan, mutta pilvimigraation myötä muutoksia voidaan tehdä nopeasti ilman lisäkustannuksia. 

Teknisen infrastruktuurin itsepalvelumalli mahdollistaa nopeiden muutosten tekemisen sovelluksiin, kun päätökset tehdään lähellä tekijöitä. Jos hanke kuitenkin nähdään vain teknisenä toteutuksena, jossa haetaan kustannussäästöjä eikä toimintatapoja muuteta, muutoksen tuomia hyötyjä ei saada käyttöön. Pullonkauloja syntyy edelleen, jos toimintatavat eivät muutu tukemaan pilveen siirtymistä. 

IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö rakentaa kestävän pohjan muutokselle

Pilvipalveluun siirtyminen tuo uusia tuotteita sekä toimintatapoja, jotka vaativat osaamisen kehittämistä niin IT-osastolla kuin sen ulkopuolella. Jos pilvimigraation vaikutusta koko yrityksen toimintaan ei oteta huomioon, muun organisaation voi olla vaikea pysyä tiimitasolta tulevan ketteryyden vauhdissa.

Onnistunut pilvimigraatio vaatii ymmärryksen siitä, kuinka kokonaisvaltaisesti muutos vaikuttaa yritykseen. Valmisteluvaiheessa olisi tärkeää kerätä yhteen sekä IT:n että liiketoiminnan edustajat, jotka yhdessä tunnistavat mitä on tehtävä, jotta hanke toimii kestävästi pitkällä aikavälillä. Näin ei päädytä siirtämään ratkaisuja sellaisenaan pilvipalveluun ja jätetä hyötymättä teknologioista joita pilvi tarjoaa. Pilvipalvelu mahdollistaa myös jatkuvan parantamisen kulttuurin, jolloin muutoksia voidaan tehdä ilman lisäkustannuksia heti kun tarve ilmenee.

Liiketoiminnan ja IT:n olisi tärkeä miettiä yhdessä vastauksia olennaisimpiin kysymyksiin saadakseen kokonaisvaltaista hyötyä pilvimigraatioinvestoinnilleen. Halutaanko esimerkiksi siirtyä täysin pilven varaan, vai onko tarkoitus jättää vanha malli osittain käyttöön. Millaista osaamista jatkossa tarvitaan IT:n ja koko organisaation osalta? Kannattavaa on myös tarkastella pilvipalvelun hankintaa. Kaivataanko siihen yhtä vai useampaa toimittajaa ja millaisia kustannuksia investoinnista syntyy? Myös omaa organisaatiota on syytä tarkastella – miten pilven tuoma ketteryys ja nopea päätöksenteko saadaan lähelle suorittavia työntekijöitä?

Ketterä organisaatio mahdollistaa vaivattoman muutoksen

Palvelusaliympäristöstä pilviympäristöön siirtymisen tulee tapahtua vaiheittain ja hallitusti – siis ketterästi. Näin saadaan jokaisesta inkrementistä arvoa ja samalla on mahdollista testata palveluiden uutta ympäristöä tositoimissa.

Ketterä portfolion hallinta mahdollistaa investointien ohjaamisen siten, että vältytään kehityksen päällekkäisyyksiltä sekä turhilta investoinneilta. Vanhojen ympäristöjen ylläpidosta on säästettävä, ja tämä säästö ohjataan investointina uuteen ympäristöön. Ketterä talousohjausmalli on syytä luoda sellaiseksi, että se tukee jatkuvaa tasapainottelua ylläpidon ja uuden kehityksen välillä. 

Käytettäviä pilvipalveluita on pystyttävä myös optimoimaan toimittajaympäristössä. Usein iso organisaatio toimii pilvialustojen suhteen monitoimittajaympäristössä, jolloini palvelua ostetaan useammalta pilvipalvelun tarjoajalta. Tällöin yrityksen tarpeisiin voidaan löytää sopivin mahdollinen ratkaisu niin taloudellisesti kuin sisällönkin osalta. Palvelukapasiteettia voidaan tarvittaessa joustavasti siirtää sinne, missä se parhaiten vastaa sen hetkistä tarvetta. 

Uudet ympäristöt vaativat uudenlaista nopearytmisempää päätöksentekoa ja siten itseohjautuvia tiimejä. Tämä taas asettaa johtamiselle uudenlaisia haasteita. Ketteryyden tuoma läpinäkyvyys on sopiva tie yhteiseen ymmärryksen ja ajantasaisen tilannekuvan luomiseen.

Ketterän toimintamallin käyttöönotto pähkinänkuoressa:
  • Huolehdi kustannusten ja investointien optimoinnista ketterän taloushallinnan avulla

  • Huolehdi uudistamisesta ketterän portfolionhallinnan avulla arvoa maksimoiden

  • Muodosta ohjaukseen itseohjautuvia, motivoituneita tiimejä ja johda niitä läpinäkyvästi tavoitteiden ja reaaliaikaisen palautteen avulla

  • Kaiken perustana on palveleva johtajuus, joka luo olosuhteet onnistumisille

  • Testaus ensin -ajattelutapa ja inkrementeissä toimiminen luo edellytykset onnistuneelle migraatioprojektille 

 Pilvimigraatio on strateginen siirtymä, joka tarjoaa tuen ketterälle toiminnalle. Olipa kyse sitten entuudestaan ketterästä organisaatiosta, joka hakee pilvimigraatiosta tukea ketteryydelle, tai yrityksestä, joka hakee lähtökohtaisesti kustannussäästöjä, muutos vaikuttaa koko organisaatioon. Kummassakin tapauksessa hyödyt ovat kestäviä, jos hanke toteutetaan kokonaisvaltaisena muutoksena. 

Nitorilla on pitkä kokemus niin ketteristä muutoksista kuin pilvipalveluiden käyttöönotosta. Ota yhteyttä ja kysy lisää. 

Kirjoittaja

Maarit Laanti
SAFe Fellow

Maarit Laanti, SAFe Fellow, Maarit on yksi SAFe-menetelmän kontribuuttoreista sekä myös sertifioitu SAFe -menetelmän kouluttajien kouluttaja, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Maaritin väitöskirja vuodelta 2012 käsittelee myös laajamittaista ketteryyttä.

Mika Majakorpi
Chief Technologist

Mika Majakorpi works as Chief Technologist at Nitor. Mika has been there and done that in various architecture and development roles for years in the Finnish IT scene. Lately he's into Event Driven Architecture and data driven solutions.

Rakenna kestävää digitaalista kehitystä yrityksen kaikilla alueilla

Näe vaihtoehdot, mukaudu ja tartu tilaisuuksiin. Tee kanssamme kestävää digitaalista kehitystä.