Phoenix Project for Business keskittyy liiketoimintaketteryyteen, jossa painotetaan tiedon jakamisen merkitystä, kokeilukulttuuria ja arvon tuotannon nopeutta. Simulaatiopelin tarkoitus on luoda osallistujille turvallinen ympäristö kokea digitalisoitumisen ja nykyorganisaation haasteita, ja lähteä kokeilujen kautta hakemaan malleja toiminnan parantamiseen viemällä ne mahdollisesti käytäntöön omassa työyhteisössä pelin jälkeen.

Peli toteutetaan virtuaalisesti tai luokkahuoneessa. Virtuaalisesti toteutettava simulaatio antaa lisäksi mahdollisuuden tehostaa etätyössä toimivien henkilöiden yhteistyötä ja kommunikaatiota, jotta etänä tehtävä työ sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Kuvaus

Peliin voi osallistua 5-8 henkilöä, jotka muodostavat peliä varten yhdessä kuvitteellisen liiketoimintatiimin. Pelin alussa tiimi yhdessä totuttelee uuteen, ketterään toimintatapaan, ja kohtaa perinteisen tekemisen haasteita, joita voivat olla esimerkiksi yhteisten tavoitteiden puuttuminen sekä hitaasti valmistuvat hankkeet. 

Simulaation aikana tiimi lähtee systemaattisesti jatkuvan oppimisen ja nopeiden palautesyklien kautta kehittämään toimintaansa kokeakseen ketterän toiminnan hyötyjä: pilkkomaan työtä arvon näkökulmasta käsin, tekemään työjonoja näkyviksi, ja priorisoimaan käynnissä olevaa työtä niin, että yksi asia saadaan tehtyä alusta loppuun, ennen kuin uutta hanketta aloitetaan. 

Pelin lopputulemana tiimillä on käsitys oman nykyorganisaationsa haasteista, sekä kokemus siitä, miten ketterät periaatteet ja DevOps  toimintamalli voisivat parantaa oman organisaation toimintaa ja kasvattaa täten liiketoiminta-arvoa.  

Oppimistavoitteet

Simulaatiopelin oppimistavoitteet on määriteltävissä tapauskohtaisesti.

Pelin yleiset tavoitteet ovat

  • Miksi ja miten liiketoiminnan tulisi olla osana muutosta

  • Ymmärtää visualisoinnin ja systeemiajattelun arvo

  • Tunnistaa pullonkaulat ja toiminnan virtauksen hyödyt

  • Ymmärtää arvovirtojen mukaisesti organisoitumisen hyödyt

  • Tehostaa etätyössä toimivien henkilöiden välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä

Kohderyhmä

Peli on tarkoitettu yrityksen johdolle, liiketoiminnan johtotehtävissä ja liiketoimintaprosesseissa (talous, HR, markkinointi) toimiville henkilöille, sekä IT-osaston johdolle, joka toimii yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. 

Lyhyesti

Kesto: 4 tuntia (luokkahuone) 2 x 4 tuntia (virtuaalinen)
Minimiosallistujamäärä: 5
Maksimiosallistujamäärä: 8
Hinta: 2450 € per peli sisältäen lisenssin (ALV 0%)

Valmennuksen kieli

Simulaatiopeli voidaan toteuttaa suomeksi ja englanniksi, materiaali on englanniksi. 

Ennakkovaatimukset

Ei ennakkovaatimuksia. 

Peruutusehdot

Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.