Kansaneläkelaitos eli Kela on valtion laitos, joka hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa elämän eri vaiheissa. Kela palvelee kaikkia sosiaaliturvan piiriin kuuluvia henkilöitä työllistäen yli 7 500 alansa ammattilaista. Suuren organisaation toiminnan ketteröittäminen voi lähteä liikkeelle pala palalta, ilman paineita siitä, että kaiken täytyy muuttua heti.

Kelalle lähdettiin istuttamaan siemen ketterästä tavasta toimia kouluttamalla henkilöstöä, järjestämällä työpajoja, ja tekemällä konsepteja tutuiksi. Käytännönläheinen yhteistyö poiki selkeitä hyötyjä arjen tekemiseen: Läpinäkyvyys lisääntyi, työn priorisointi helpottui ja resursseja saatiin vapautettua töistä, jotka eivät olleet etusijalla.

Kuvat: Kela