Maailman toimivimman kaupungin digitaaliset palvelut tehdään saavutettaviksi
Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja – myös digitaalisesti.  Digitaaliset palvelut ovat ensisijaisia kanavia ja ne ovat käytettävissä viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta.

Julkisia toimijoita velvoittava laki digitaalisten palvelujen saavutettavasta tarjoamisesta tuli voimaan 2019. Kartat, karttapalvelut ja karttasovellukset eivät kuulu lain piiriin, eikä esimerkiksi maastokarttojen tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia. Pääkaupunkiseudun digitaalisessa Palvelukartassa saavutettavuus on kuitenkin huomioitava, sillä sitä kautta navigoidaan toimipisteen tai palvelun tietoihin.

Mitä on saavutettavuus?
Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sisältöineen suunnitellaan sellaisiksi, että kuka tahansa voi käyttää niitä onnistuneesti. Saavutettavan verkkopalvelun käyttäminen onnistuu, vaikka käyttäjä ei esimerkiksi näkisi tai kuulisi tai pystyisi hyödyntämään hiirikättä sujuvasti.

Pääkaupunkiseudun Palvelukartta onkin sekä saavutettava verkkopalvelu, myös ensisijainen lähde kuntien saavutettavien ja esteettömien palveluiden sekä toimipisteiden löytämiseen.

Laki digitaalisten palveluiden saavutettavasta tarjoamisesta onkin säädetty ennen kaikkea heille, jotka usein jäävät palveluiden ulkopuolelle. Saavutettavuudesta on kuitenkin hyötyä kaikille. Jokaisella – niin nuorella, ikääntyneellä kuin toimintarajoitteisella – on mahdollisuus elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada siihen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa. Palvelukartassa onkin tehty mittava työ sen eteen, että se täyttää saavutettavuusvaateet ja suurin osa sen tiedosta on hyödynnettävissä myös ilman karttaa.

Helsingin kaupunki on kehittänyt Palvelukarttaa jo yli 10 vuoden ajan. Uudistuksessa Palvelukartan saavutettavuutta haluttiin kehittää niin, että se palvelisi kaikkia käyttäjäryhmiä mahdollisimman tasa-arvoisesti. Uudistustyön myötä palvelun käytettävyys onkin parantunut kaikilla käyttäjillä: sen vakaus ja automaatioaste ovat kasvaneet ja lisäksi mobiilikäyttö on sujuvoitunut huomattavasti.

Palvelukarttaa kehitetään jatkuvasti. Esimerkkinä tästä on Palvelukartan saavutettavuusseloste, joka tullaan uusimaan keväällä 2021. Koko uudistetun Palvelukartan tiimi on sitoutunut yhdessä tekemään palvelusta maailman saavutettavinta.

Kuvat: Helsingin kaupunki