It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Den agila statusen 2007: Vägen till Scaled Agile

Publicerad i Agilt

Skriven av

Maarit Laanti
SAFe Fellow

Maarit Laanti, a SAFe Fellow, is one of the contributors to SAFe methodology and is the first certified SAFe program consultant trainer in Finland. Maarit has done her dissertation on large-scale agile transformation.

Artikel

13 juni 2022 · 4 min lästid

Vad hände med den agila utvecklingen 2007, året då jag själv jobbade med att få Nokias produktutvecklingsprocesser mer agila? Runtom mig pratades det om att det här med att jobba agilt nu höll på att bli en metod som sakta men säkert letade sig in i många olika organisationer. Vi visste ännu inte hur utfallet skulle bli, men vi bestämde oss för att ge det ett försök.

Nu, 15 år senare, är jag tacksam över den tidens modiga beslut. För vi fick se resultatet i praktiken. På Nitor har jag fortsatt att omsätta alla mina lärdomar till praktiken – i år har vi utbildat mer än 10 000 personer i att jobba agilt.

1. Agilt ligger bakom många framgångsrika projekt i stora organisationer

Det var omkring år 2000 som jag började bli nyfiken på att jobba agilt, när jag såg hur stora projekt blev framgångsrika tack vare agila metoder. Våra utvecklingsprojekt var verkligen komplexa på den tiden. Det kändes ofta som att det var för många delar i ett projekt i rörelse samtidigt. Att arbeta på ett sätt där man delar upp arbetet i mindre beståndsdelar, hjälper ofta till att hantera komplexitet och behålla fokus. Det var när jag var ansvarig för ett stort utvecklingsprojekt, som jag såg fördelarna med inkrementell utveckling. Att gå över till att arbeta stegvis med kontinuerlig utveckling innebär att ens arbetssätt måste förändras drastiskt.

2. Det mänskliga perspektivet var en integrerad del när agilt växte inom organisationen

Mitt mål var att hitta ett bra sätt att arbeta som gynnade både personal och verksamhet. I en värld av ökande konkurrens behövde vi hitta arbetssätt som respekterade alla inblandade parter. Jag tyckte att det var viktigt att vårt arbete byggde på en gemensam europeisk värdegrund. Redan från början var det mänskliga perspektivet starkt involverat i det agila manifestet. För när det går bra för organisationer gynnas också omgivningen, alltså samhället. I dag är saker som affärsetik och hållbar utveckling högt uppe på agendan. Personligen tror jag att dessa faktorer kommer bli ännu viktigare i framtidens agila verksamhetsmodeller.

3. Det första “Agile Release Train” år 2007

Det är intressant att titta tillbaka 15 år i tiden, eftersom vi 2007 framgångsrikt lanserade det första “Agile Release Train” i Nokias S60SW plattform och organisation. Som ett resultat av releasen, lanserade vi N8 Touch Phone. Genom att implementera “Release Train” förbättrades kommunikationen avsevärt och gjorde arbetet snabbare och bättre. Det hade en positiv effekt på hundratals människor, antingen direkt eller indirekt.

År 2022: Hur ser världen ut efter en global pandemi?

Agil budgetering, molnteknik, artificiell intelligens och den växande användningen av data i beslutsfattandet, är just nu stora ämnen inom affärsagilitet. Något som är avgörande för att verkligen dra nytta av dessa är Lean Portfolio Management. Detta eftersom det gör det möjligt för en organisation att reagera snabbt på de signaler man får.

Företag börjar se hur mycket avkastning agila metoder ger när de måste fatta beslut snabbt. Agila metoder håller därmed på att ta verklig fart, och blir mer och mer ett arbetssätt som är oberoende av vilken bransch man verkar i. Vi ser till exempel hur agil hårdvara håller på att bli nästa stora grej.

Hur det än är, så är hjärtat och själva kärnan i agila arbetssätt förmågan att lösa och utveckla saker tillsammans. Experter i dag och i framtiden vill inte ha en traditionell organisationsmodell, där en ensam ledare fattar beslut och berättar hur saker och ting ska göras. Affärsagilitet innebär att vi får tillgång till mycket behövda arbetssätt, som kommer hjälpa oss att klara av framtida utmaningar tillsammans – och fatta beslut tillsammans.

Ett titt på 2037: Användning av mjukvara och robotik hjälper till att skapa hållbara, energieffektiva lösningar

De senaste åren har visat oss hur omöjligt det är att veta vad som kommer att hända under de kommande åren. Det är därför jag tror att det är viktigt att utöka de förmågor som hjälper till att reagera snabbt på förändringar – att bygga kunskap genom data, och kombinera den med ett snabbt beslutsfattandet. Det möjliggörs av Lean Portfolio Management.

Jag har en stark tilltro till att mänskligheten använder de tillgängliga teknikerna på ett korrekt och etiskt sätt. De hot vi ser med artificiell intelligens likställer jag med vår rädsla för höghastighetståg när de först kom. Snabbt insåg vi att vi människor faktiskt klarar en hastighet på 100 km/h, när vi sitter på ett tåg.

Min önskan för framtiden: Mer tid för intellektuellt arbete såväl som roliga och kreativa utmaningar

Jag hoppas att människor i framtiden får mer tid till kreativt och roligt arbete som känns givande, samtidigt som man har möjlighet att bidra till samhället. När det gäller affärsagilitet känner jag att vi nu står på tröskeln till en större förändring på företagsnivå, vilket kommer leda till att organisationer implementerar företagsomfattande agila metoder.

Det verkar också som att företag i allt större utsträckning verkligen antar Lean Portfolio Management. Lean Portfolio Management ger oss verktygen för att skapa en miljö där det blir lite lättare att navigera i stormarna i den värld vi lever i. Det är mina tankar om framtiden för agila metoder.

Skriven av

Maarit Laanti
SAFe Fellow

Maarit Laanti, a SAFe Fellow, is one of the contributors to SAFe methodology and is the first certified SAFe program consultant trainer in Finland. Maarit has done her dissertation on large-scale agile transformation.