It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitor har i över 10 år uppnått IT-branschens högsta kundnöjdhet

Publicerad i Affärer, Nyhet

Skriven av

Artikel

7 november 2022 · 2 min lästid

Nitor fortsätter att uppnå förstklassiga resultat i den årliga kundnöjdhetsundersökningen. Detta digitala teknikföretag har sedan 2012 regelbundet mätt kundnöjdheten i samarbete med det oberoende företagsanalysföretaget Onway. Utveckling och ett långsiktigt fokus på kundsamarbete av hög kvalitet har i över tio år hållit Nitor i toppen vad gäller kundupplevelsen i IT-branschen.

Nitor har sedan starten placerat både kunderna och metarbetarna i centrum för verksamheten. Därför utvärderas kontinuerligt hur företaget upplevs av båda parter. Nitors hållbara arbetssätt ger leveranser av hög kvalitet och en balans mellan arbete och fritid. Detta har redan genererat utmärkta nivåer av kundnöjdhet i mer än tio års tid. Nitor har uppnått IT-branschens högsta resultat varje år.

”Nitors förmåga att infria enskilda beslutsfattares förväntningar har varit mycket stark genom åren. De har haft hög kontinuerlig tillväxt och lyckats bra med att skala upp verksamheten och även kunnat öka kundnöjdheten, vilket dessa resultat indikerar. Trots att antalet respondenter har ökat varje år har Nitors resultat också förbättrats år efter år”, säger Tero Rönnqvist, forsknings- och utvecklingschef samt partner på Onway.

Nitor har analyserat kundupplevelsen i samarbete med Onway sedan 2012 med djupintervjuer och onlineundersökningar. I onlineundersökningar ombes kunderna betygsätta sin upplevelse på en skala från 1–5 inom områden som kontohantering, tjänster och rådgivning samt företagets varumärke. I intervjuerna har varje respondent definierat individuella förväntningar och utvärderat hur dessa har infriats.

”Dessa resultat är något Nitor varit stolta över under lång tid, och att upprätthålla den nivån har naturligtvis också varit vårt mål när vi ska expandera vår verksamhet i Sverige. Att underhålla och utveckla våra kundrelationer är ett ständigt pågående arbete och detta är vårt fokus även under kommande år”, säger Nitors försäljnings- och marknadsdirektör Otto Manninen.

Trots den föränderliga miljön har Nitor alltså kunnat hålla kundnöjdheten och på en hög nivå. I år rankades Nitor återigen som bäst bland 165 företag i onlineundersökningen och fick det högsta betyget någonsin vad gäller kundnöjdheten med leveranserna. Det NPS-värde (Net Promoter Score) intervjuerna gav var 80, och 60 % av Nitors kunder bedömer partnerskapet som en betydande del i sin strategi, vilket är mycket hedrande.

”I tio år har Nitoris kundnöjdhet legat på en stadigt hög nivå samtidigt som företagets verksamhet vuxit avsevärt. Dessa resultat är ett bevis på en enorm prestation. Naturligtvis vill vi fortsätta att utveckla och förstärka våra kundsamarbeten och som en följd av det säkerställa samma kundnöjdhetsnivå också i framtiden”, säger Nitors CEO Olli Auvinen.

Skriven av