It looks like you are using Internet Explorer, which unfortunately is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

Nitor strävar efter att vara en stabil arbetsgivare i osäkra tider

Publicerad i Jobb

Skriven av

Erkko Vanhakartano
People Partner (på studieledighet)

Erkko is a solution-oriented people professional who focuses on recruitment, employer branding, and DEIB work. He has seven years of experience in tech recruitment in the Nordics. As a person, Erkko is a big fan of Negronis, all forms of art, and people who do things their own way.

Artikel

8 juni 2023 · 3 min lästid

IT-sektorn står både i skuggan av covid-åren och på grund av den nuvarande ekonomiska situationen inför osäkra tider. Samtidigt ökar efterfrågan på distans- och hybridarbete. För många företag innebär detta att kostnaderna för anläggningar och personal minskar. Nitor har valt en annan väg.

Sedan Nitor grundades 2007 har vårt huvudfokus varit att verka för en flexibel arbetskultur som erbjuder såväl distansarbete som förstklassiga kontorsytor. Att erbjuda friheten att planera sitt arbete utifrån den egna vardagen, istället för tvärtom, är en av grundvärderingarna för vårt digitala ingenjörsföretag, som består av fler än 230 konsulter.

Det är inte ovanligt att Nitoreaner tillbringar en betydande del av arbetstiden på plats hos våra kunder. Att arbeta på distans ger naturligtvis större flexibilitet i privatlivet. Våra interna undersökningar har också visat att många längtar efter en gemenskap som främjas genom att göra saker tillsammans, vilket gör att det här är något vi vill satsa på.

Ett kontor representerar mer än dess väggar

Kontor är fysiska mötesplatser som främjar och gör kultur till verklighet. Kontoret tillåter människor att interagera med sina kollegor på ett bredare spektrum än vad de annars skulle göra, vilket möjliggör en ömsesidig känsla av tillhörighet. Och våra kontorsplatser är inte till för att man ska arbeta ensam. Det skulle snarare vara mer rätt att säga att de är designade med både företagsevenemang och personliga evenemang i åtanke.

Samtidigt som vi investerar i saker som frukost, välfyllda kylskåp och annat roligt som brädspelskvällar, AWs och i Finland bastuanläggningar, lägger vi också stor vikt vid rumsplanering för att stötta olika sätt att arbeta tillsammans. Även de minsta detaljerna är viktiga för att skapa bästa möjliga medarbetarupplevelse.

Smakfulla, genomtänkta anläggningar på centrala platser ger bilden av stabilitet, vilket också är något vi vill kommunicera till framtida digitala ingenjörer. I Stockholm har vi till exempel alldeles nyligen flyttat från ett kontorshotell till ett nytt kontor för att gynna tillväxten och det växande antalet anställda.

Även om det finns fantastiska kontorshotell, är det inget som visar att man “menar allvar” som att ha ett eget kontor på en central plats i Stockholm. Ur en medarbetares synvinkel blir vi omedelbart mer attraktiva för potentiella kandidater som söker stabilitet.

Smart rekrytering och transparent kultur som drivkraft för tillväxt 

Vi lägger stor kraft och ansträngning vid vårt arbetsgivarvarumärke och rekryterar erfarna IT-proffs – även i stormiga tider. Rekryteringsmässigt avtog inte takten under covid-eran och tider av social distansering. Även år 2023 är våra mål ambitiösa.

År efter år har Nitor vuxit, då vi har försökt undvika att fatta kortsiktiga och panikartade beslut som att till exempel stoppa rekryteringen för att minska kostnaderna. Istället för att anlita konsulter enbart för ett specifikt kundprojekt, söker vi långsiktiga matchningar.

En annan faktor som bidrar till att upprätthålla stabiliteten är vår kundbas, som är bred och mångsidig och inkluderar långvariga relationer med flera stora företag i olika branscher. Detta har ökat vår motståndskraft i tider som dessa. Att arbeta med affärskritiska kärnsystem hjälper också, eftersom vi alltid strävar efter att ha långsiktiga strategiska partnerskap.

Även om det nuvarande ekonomiska klimatet som bekant är ganska oförutsägbart, ser vi en kontinuerligt hög efterfrågan på utvecklare – såväl på hela team som på enstaka utvecklare. Det finns alltid efterfrågan på duktiga, erfarna seniorer, även under mer utmanande tider.

Stabila företag är människornas förtjänst

En solid ekonomisk grund är en väsentlig aspekt för att medarbetarna ska känna sig trygga. En annan grund till trygghet är att visa prov på mänsklighet. På Nitor är vi kända för vårt engagemang för att stödja konstant tillväxt och lärande, och viljan att investera mycket i utbildning, Core-tid och certifieringar. Anställda kan lita på att de får relevant professionell arbetslivserfarenhet hos oss, om de någonsin skulle vilja se vad som finns där ute – dock är det inte så många som gör det.

Hela företagsstrukturen på Nitor är uppbyggd kring idén att främja våra medarbetares professionella utveckling. För oss är investering i våra anställda en investering i vår verksamhet.

Om du frågar en digital ingenjör på Nitor vad som gör att de stannar kvar på företaget, skulle förmodligen vår transparenta kultur dyka upp som svar varje gång. Förtroende kommer från öppenhet och att kunna lita på att du får stöd av din arbetsgivare. Baserat på både Nitors medarbetare och kundnöjdhet, är det lätt att dra slutsatsen att vi har lyckats säkerställa en stabil verksamhet och arbetsplats –  i många år framöver.

Skriven av

Erkko Vanhakartano
People Partner (på studieledighet)

Erkko is a solution-oriented people professional who focuses on recruitment, employer branding, and DEIB work. He has seven years of experience in tech recruitment in the Nordics. As a person, Erkko is a big fan of Negronis, all forms of art, and people who do things their own way.